REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
режиму заміни

Індикатор мови

Режими відображення документа

Редактор Microsoft Word дозволяє переглядати документ у різних режимах:

  • Обычный – найбільш зручний для виконання більшості операцій;

  • Web-документ - відображає документ у вигляді Web-сторінки;

  • Разметка страниц – відображає документ у точній відповідності з тим, як він буде виведений на друк; у цьому режимі зручно працювати з колонтитулами, фреймами й багатоколонною версткою документа; тільки у цьому режимі відображається вертикальна координатна лінійка;

  • С

    Текстовий редактор WordМал.7


    труктура
    – призначений для роботи зі структурою документа, дозволяє показувати й приховувати текст і заголовки визначеної глибини укладення, створювати та працювати з піддокументами.

Перехід між режимами здійснюється за допомогою відповідних команд меню Видабо кнопок, розташованих ліворуч від горизонтальної смуги прокручування (мал.7).

Смуги прокручування

Смуги прокручування (вертикальна і горизонтальна) розташовані в правій і нижній частині вікна програми. Вони призначені для переміщення тексту у вікні редактора по вертикалі та по горизонталі. Переміщення по документу з використанням лінійок прокручування здійснюється за допомогою миші.

Текстовий редактор Word

Переміщення вікна на один рядок угору

Текстовий редактор Word

Переміщення вікна на один рядок униз

Текстовий редактор Word

Переміщення вікна ліворуч

Текстовий редактор Word

Переміщення вікна праворуч

Текстовий редактор Word

Переміщення вікна в напрямку зсуву прямокутника

Текстовий редактор Word

Переміщення вікна на один об'єкт (сторінку, малюнок, таблицю та ін.) угору

Текстовий редактор Word

Переміщення вікна на один об'єкт униз

Текстовий редактор Word

Вибір об'єкту пересування

Вихід із Microsoft Word

Для завершення роботи з Microsoft Word необхідно закрити вікно програми (кнопка закриття вікна , або комбінація клавіш Alt + F4).

Операції з документами

С

Текстовий редактор Word

Мал.8


творення нового документа

Для створення нового документа слід у меню Файлвибрати команду Создать. У діалоговому вікні, що розкрилося, (мал.9) вибрати спочатку укладку, а потім шаблон, на основі якого буде створено документ; після чого натиснути кнопку OK. Шаблони документів Microsoft Word мають розширення dot і значки на мал.8. Звичайні документи створюються на основі шаблону Новый документ. Для створення документа на основі шаблону Новый документ можна натиснути кнопку Текстовий редактор Word.

Текстовий редактор Word

Мал.9

Текстовий редактор Word

Мал.10

В

Текстовий редактор WordМал.11


ідкриття документа

Для відкриття існуючого документа необхідно в меню Файл вибрати команду Открытьабо натиснути кнопку Текстовий редактор Word, після чого розкриється діалогове вікно Открытие документа(мал.10). У прихованому переліку Папка слід вибрати диск, на якому знаходиться потрібний документ. У переліку, що розташований нижче вибрати (подвійним натисканням) папку з документом і сам документ. Документи Microsoft Word мають розширення doc і значки на мал.11.

У верхньому рядку вікна знаходяться 4 кнопки, які дозволяють подати вміст відкритої папки у 4-х виглядах:

Текстовий редактор Word

– у вигляді переліку файлів і папок;

Текстовий редактор Word

– у вигляді таблиці з інформацією про файли та папки;

Текстовий редактор Word

– праворуч буде подано властивості файлу, на який наведено курсор;

Текстовий редактор Word

– праворуч буде подано фрагмент файлу, на який наведено курсор.

За замовчанням у переліку виводяться тільки файли з документами Microsoft Word. Для виводу інших типів файлів або усіх файлів необхідно вибрати відповідний тип у полі прихованого переліку Тип файлов.

Збереження документа

Для збереження документа необхідно викликати команду Сохранитьменю Файл або натиснути кнопку Текстовий редактор Word.

Текстовий редактор Word

Мал.12

При першому збереженні з'являється діалогове вікно Сохранение документа (мал.12). У прихованому переліку Папка слід вибрати диск, у переліку, що розташований нижче папку, в якій необхідно зберегти документ. У полі прихованого переліку Тип файла – формат, в якому буде збережено документ. У полі Имя файла – увести ім'я файлу документа й натиснути кнопку Сохранить.

При повторному збереженні діалогове вікно Сохранение документа не виводиться, документ автоматично зберігається в тому ж файлі. Щоб зберегти документ під іншим ім'ям або в іншій папці, слід у меню Файл вибрати команду Сохранить как, після чого з'являється вікно Сохранение документа.

Закриття документа

Для закриття документа необхідно вибрати в меню Файл команду Закрыть або натиснути кнопку вікна документа.

Форматування тексту

Форматування тексту – процес установлення параметрів фрагменту тексту, що визначають зовнішній вигляд тексту в цьому фрагменті. Перед зміною параметрів фрагменту тексту його слід виділити. Якщо фрагмент тексту не буде виділений, то змінюватися будуть поточні параметри (параметри тексту, що буде уводитися з поточної позиції).

Зміна параметрів шрифту

Для зміни параметрів символів використовується команда Шрифт меню Формат, що викликає діалогове вікно Шрифт (мал.13). УкладкаШрифт використовується для установлення параметрів шрифту.

Текстовий редактор Word

Мал.13

У полі Шрифт вибирається тип шрифту (шрифти типу TrueType виглядають однаково на екрані й на друку, поруч з їхнім ім'ям установлені спеціальні позначки Текстовий редактор Word).

У полі Начертание вибирається написання шрифту:

Обычный – звичайне написання;

курсив – курсивне написання;

полужирный – жирне написання;

полужирный курсив – жирне курсивне написання.

У полі Размер – розмір шрифту у пунктах (1 пункт = 0,375мм).

У полі Подчеркивание – тип лінії підкреслення.

У полі Цвет – колір символів.

У рамці Эффекты можна установити прапорці:

зачеркнутый –


 
Загрузка...