REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
використовуються у всьому документі;

До конца документа – параметри використовуються для тієї частини документа, що розташована після курсору уведення.

Установити поля сторінки можна також за допомогою лінійок форматування в режимі Разметка страниц. У цьому режимі на екрані присутні і вертикальна, і горизонтальна координатні лінійки. На кожній координатній лінійці поля сторінки позначені сірим кольором. Необхідно установити покажчик миші на межу сірої та білої ділянки (він матиме вигляд двоспрямованої стрілки) й пересунути її в потрібне місце.

Укладка Размер бумаги (мал.26) містить поле переліку Размер бумаги, в якому можна вибрати розмір листа документа. Якщо необхідні розміри в переліку відсутні, то в полі Ширина і Высота можна увести відповідні значення ширини й висоти сторінки.

У рамці Ориентация вибирається орієнтація сторінки. Прапорець книжная означає вертикальну орієнтацію сторінки, альбомнаягоризонтальну.

Укладка Макет вікна Параметры страницы дозволяє установити параметри колонтитулів. Для того, щоб на сторінках із парними і непарними номерами були різні колонтитули, слід увімкнути прапорець четных и нечетных страниц. Щоб колонтитул першої сторінки відрізнявся від інших, необхідно увімкнути прапорець первой страницы. Спосіб вертикального вирівнювання тексту на сторінці вибирається в полі Вертикальноевыравнивание:

По верхнему краю – текст вирівнюється по верхньому полю сторінки.

По центрутекст центрується між верхнім і нижнім полем сторінки.

По высоте – текст розподіляється між верхнім і нижнім полем.

Текстовий редактор Word

Мал.26

У

Текстовий редактор Word

Мал.27


ставлення розривів сторінок

Microsoft Word автоматично розбиває текст на сторінки. Для уставлення додаткового розриву сторінки необхідно установити курсор у місце, з якого повинна починатися нова сторінка й викликати команду Разрыв із меню Вставка. У діалоговому вікні Разрыв (мал.27) потрібно установити перемикач новую страницу та натиснути ОК.

Якщо документ повинен складатися зі сторінок, що мають різні параметри, то його слід розділити на декілька розділів. Кожний розділ має власні параметри сторінок. Для уставлення в документ нового розділу в діалоговому вікні Разрыв необхідно вибрати один з таких перемикачів:

со следующей страницы – новий розділ починається з наступної сторінки;

на текущей странице – новий розділ починається безпосередньо після поточного;

с четной страницы – новий розділ починається з найближчої сторінки, що має парний номер;

с нечетной страницы – новий розділ починається з найближчої сторінки, що має непарний номер.

Щоб видалити розрив сторінки, уставлений вручну, або розрив розділу слід перейти в режим Обычный, або увімкнути режим відображення недрукованих символів. У цих режимах розриви сторінок зображуються пунктирними лініями, а розриви розділів подвійними пунктирними лініями. Видаляються знаки розривів як звичайні символи клавішами DeleteабоBackspace.

Нумерація сторінок

Для уставлення номерів сторінок необхідно викликати команду Номерастраниц меню Вставка, що викликає вікно Номерастраниц (мал.28).

У полі Положение слід вибрати розташування номера на сторінці:

Текстовий редактор Word

Мал.28

Вверху страницы – номер сторінки розташовується угорі (уставляється в верхній колонтитул);

Внизу страницы –номер сторінки розташовується унизу (уставляється в нижній колонтитул).

У полі Выравнивание – розташування номера сторінки відносно полів сторінки:

Слева – номер сторінки розташовується у лівого краю сторінки;

От центра – номер сторінки розташовується по центрі сторінки;

Справа –номер сторінки розташовується у правого краю сторінки;

Внутри – номер сторінки розташовується з внутрішнього краю листа (доступний, тільки якщо документ має дзеркальні поля);

Снаружи – номер сторінки розташовується у зовнішнього краю листа (доступна, якщо документ має дзеркальні поля).

Якщо зняти прапорець Номер на первой странице, то на першій сторінці номер не буде проставлений.

Кнопка Формат викликає діалогове вікно Формат номерастраницы (мал.29), в якому задається формат нумерації. У полі переліку Формат номера вибираєтьсятип нумерації (арабські і римські цифри або літери латинської абетки).

Текстовий редактор Word

Мал.29

У рамці Нумерация страниц установлюється початок нумерації:

продолжить –нумерація сторінок поточного розділу починається з числа, наступного за номером останньої сторінки попереднього розділу;

начать с –нумерація починається з числа, зазначеного у полі праворуч.

Якщо увімкнути прапорець Включить номер главы, до номеру сторінки буде доданий номер глави або розділу документа. У полі перелікуначинается со стиля необхідно зазначити, який стиль форматування відповідає рівню глав, номера яких будуть використані. Можна вибрати один із стилів заголовків Заголовок1... Заголовок9. У поліразделитель задається роздільник між номером сторінки й номером глави. Установивши усі параметри, слід натиснути OK, після чого знову з'являється вікно Номерастраниц. Тут також необхідно натиснути OK і усі сторінки документа будуть пронумеровані.

Установлення колонтитулів

Колонтитул – текст або малюнок, що друкується унизу або угорі кожної сторінки документа. У колонтитулі за звичаєм розміщені номера сторінок, назва книги або поточної глави. В залежності від місця розташування (на верхньому або на нижньому полі сторінки) колонтитули бувають верхніми і нижніми. Текст, уведений до колонтитулу, форматується як звичайний текст.

Для створення колонтитулів слід вибрати команду Колонтитулы у меню Вид. При цьому відбувається автоматичний перехід у режим екрану Разметка страниц, тому що в режимі Обычный колонтитули не відображаються. На екрані з'являється піктографічне меню Колонтитулы (мал.30).

Для переходу з поля верхнього колонтитулу в поле нижнього колонтитулу й назад використовується кнопка 1 (мал.30).

Уведений текст колонтитулу розташовується в пунктирній рамці, що вказує межі колонтитулу. Для уставлення номерів сторінок використовується кнопка 2 (мал.30). Текст колонтитулу форматується як звичайний текст. У режимі відображення колонтитулу основний текст документа редагувати неможливо.

Текстовий редактор WordТекстовий редактор WordТекстовий редактор WordТекстовий редактор WordТекстовий редактор WordТекстовий редактор Word


 
Загрузка...