REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
src="i/21/eb4af9c9b.gif">

2

3

6

1

4

5

Мал.30

Для створення на першій сторінці документа колонтитулу відмінного від колонтитулів інших сторінок необхідно викликати вікно Параметрыстраницы із меню Файл і в укладці Макет установити прапорець первой страницы. Якщо в цій укладці установити прапорець четных и нечетных страниц, то можна створити окремо колонтитул для парних і колонтитул для непарних сторінок. Викликати вікноПараметры страницы можна за допомогою кнопки 3 (мал.36) із панелі Колонтитулы. За допомогою кнопок 4, 5 (мал.30) можна пересуватися між колонтитулом першої сторінки, парної і непарної сторінок. Якщо залишити поле колонтитула порожнім, то колонтитул буде відсутній.

Встановлення прапорця четных и нечетных страниц впливає на весь документ, якщо він не поділений на розділи. Якщо документ поділений на декілька розділів, при уставленні колонтитулу в один розділ цей же колонтитул автоматично додається в усі розділи документа, якщо натиснута кнопка 6 (мал.30) (приєднати колонтитули поточної секції до колонтитулів попередньої). Щоб створити різні колонтитули для декількох частин документа, слід розірвати зв'язок між розділами. Для цього необхідно вибрати розділ, для якого слід створити інший колонтитул і віджати кнопку 6 (мал.30). Після цього необхідно змінити існуючий колонтитул або створити новий.

Для видалення колонтитулу слід вибрати команду Колонтитулы у меню Вид, виділити колонтитул, що необхідно видалити й натиснути клавішу Delete. При зміні або видаленні колонтитулу в будь-якому розділі, так само змінюються або видаляються колонтитули в інших розділах, якщо зв'язок із попереднім розділом не буде розірваний примусово за допомогою кнопки 6 (мал.30).

Створення багатошпальтового документа

Microsoft Word дозволяє верстати текст у декілька шпальт. Текст уводиться в них послідовно, переходячи до наступної шпальти після заповнення попередньої. Для багатошпальтової верстки слід перейти в режим Разметкастраниц, тому що в режимі Обычныйтекст не буде відображений у декілька шпальт.

Існують два варіанти використання багатошпальтової верстки.

1. Весь документ розбитий на однакову кількість шпальт однакової ширини.

2. Різні частини документа розбиті на різне число шпальт або шпальта мають різну ширину. У цьому випадку необхідно розбити документ на розділи, кожен з яких буде мати свій поділ на шпальта.

Для створення шпальт у рамках розділу документа слід установити курсор у текст цього розділу. Якщо весь документ необхідно розбити на однакову кількість шпальт, то курсор може знаходитися в будь-якому місці тексту. Потім слід вибрати команду Колонки меню Формат, що викликає діалогове вікно (мал.31).

Текстовий редактор Word

Мал.31

У полі Число колонок необхідно увести число шпальт або вибрати один із малюнків у рамці Тип. Прапорець Разделитель накреслює лінію між шпальтами тексту. Якщо увімкнений прапорець колонки одинаковой ширины, то усі шпальта будуть мати однакову ширину. Якщо вимкнути цей прапорець, то можна увести для кожної зі шпальт точні значення її ширини і відстані між шпальтами в поля Ширина ипромежуток.

У полі Применить вказується частина документа, для якої будуть діяти обрані режими:

К текущему разделу – параметри використовуються тільки у поточному розділу;

До конца документа – параметри використовуються для тієї частини документа, що розташована після курсору уведення.

Ко всему документу – параметри використовуються у всьому документі;

Створити шпальта однакової ширини можна за допомогою кнопки Текстовий редактор Word. Після натискання на ній з'являється вікно, в якому слід виділити потрібну кількість шпальт і натиснути кнопку миші.

Змінювати ширину шпальт і відстань між ними можна за допомогою горизонтальної координатної лінійки. Коли текст розбитий на шпальта, на лінійці відображаються відповідні символи (мал.32):

1 – символ правої межі;

2 – відстань між шпальтами;

3 – символ лівої межі шпальти.

Текстовий редактор Word

Мал.32

При пересуванні цих символів будуть змінюватися відповідні параметри шпальт. Для переходу до наступної шпальти можна викликати команду Разрывменю Вставка, у діалоговому вікні увімкнути перемикач новуюколонку і натиснути OK. Після чого курсор уведення й увесь текст нижче курсору пересунеться до початку наступної шпальти.

Видалення шпальт – це операція установлення однієї шпальти для всього документа.

Друкування документів

Перед друкуванням документа, можна переглянути на екрані, як він буде виглядати після друку. Для цього необхідно перейти в режим попереднього перегляду за допомогою команди Предварительный просмотр меню Файл або кнопки Текстовий редактор Word. У цьому режимі, щоб збільшити зображення слід навести покажчик миші, який матиме вигляд лупи з плюсом, на потрібний фрагмент і натиснути кнопку миші. Покажчик миші матиме вигляд лупи з мінусом і якщо натиснути кнопку миші, то зображення зменшиться. Вийти з режиму попереднього перегляду можна за допомогою кнопки Закрыть або клавіші Esc.

Для друкування документа використовується команда Печать меню Файл. У діалоговому вікні Печать (мал.33) у полі прихованого переліку имя потрібно вибрати принтер, якщо можливо друкувати на декількох принтерах.

У рамці Страницы задається діапазон сторінок, що будуть надруковані:

все – надрукується весь документ;

текущая – надрукується сторінка, в якій знаходиться курсор;

выделенный фрагмент – друкується тільки виділений фрагмент документа;

номера – друкується зазначений набір сторінок. Наприклад: щоб надрукувати сторінки 1, 5, 11, 12, 13 необхідно увести в поле ліворуч: 1, 5, 11-13.

У полі Копии вказується кількість копій. Щоб надрукувати цілком першу копію, потім другу й інші слід увімкнути прапорець разобрать по копиям. Для друку багатосторінкового документа з двох сторін кожного аркушу можна увімкнути режим виводу на друк тільки парних або непарних сторінок. У переліку Вывести на печатать можна вибрати одне із значень:

Все страницы диапазона – надрукувати весь діапазон сторінок;

Нечетные страницы – тільки непарні сторінки з зазначеного діапазону;

Четные страницы – тільки парні сторінки з зазначеного діапазону.

Для друкування однієї копії всього документа достатньо натиснути на кнопоку Текстовий редактор Word.

Текстовий редактор Word

Мал.33

Уставлення графічних об'єктів

Microsoft Word дозволяє уставляти в документ графічні об'єкти, створені як в інших програмах, так і за


 
Загрузка...