REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
допомогою власної панелі малювання. Об'єкти можна копіювати й уставляти в будь-яке місце документа або в інший документ. При додаванні малюнка в документ він приєднується до навколишнього тексту. Якщо абзац, що містить малюнок, пересувається угору або униз по сторінці, малюнок пересувається разом із ним.

Викликати панель Рисование можна через пункт Панели инструментов меню Вставка або натиснувши кнопку Текстовий редактор Word. При цьому слід перейти в режим Разметка страниц. За допомогою кнопок панелі малювання можна зображувати лінії, стрілки, еліпси, прямокутники, кола, дуги, сектори й різні криві. Графічний об'єкт можна залити кольором або візерунком, змінити форму, дзеркально відбити або повернути, змінити колір і тип його ліній, додати до них стрілки.

Для уставлення графічного об'єкта, створеного в іншій програмі, необхідно установити курсор у позицію, де повинен стояти об'єкт і у меню Вставка вибрати пункт Рисунок, а потім пункт Из файла. У вікні, що з'явилося, (мал.34) у прихованому переліку Папка вибрати диск, а в переліку що розташований нижчепапку, в якій знаходиться файл із малюнком. Якщо клацнути мишею на імені файлу, що містить малюнок, одночасно в рамці ліворуч буде подане його зображення. Після натискання кнопки OK обраний малюнок буде уставлений у документ. Для уставки малюнків що поставляються з Microsoft Word слід після пункту Рисунок вибрати пункт Картинки.

Текстовий редактор Word

Мал.34

Щоб змінити розміри й положення малюнка, слід натиснути на ньому мишею, після чого навколо нього з'являться маркери розміру. Пересуваючи кутові маркери мишею, можна змінювати розміри малюнка при зберіганні його пропорцій. При пересуванні інших маркерів буде змінюватися ширина або довжина малюнка. Перемістити малюнок можна за допомогою миші. При переміщенні малюнка за межі видимості екран просунеться в тому ж напрямку.

Якщо натиснути мишею на малюнку, за замовчанням з'явиться панель Настройкаизображения з кнопками для зміни параметрів малюнка. Цю панель можна викликати також за допомогою контекстного меню.

Щоб змінити параметри малюнку необхідно викликати вікно Формат рисунка (Формат объекта). Для цього необхідно вибрати відповідний пункт у меню Видабо натиснути кнопку Текстовий редактор Word. Наприклад, щоб текст міг розташовуватися ліворуч або праворуч від малюнка слід вибрати укладку Положение і там потрібний вигляд обтікання.

Для видалення малюнка його слід виділити й натиснути клавішу Delete.

Уставлення таблиць

Для уставлення в документ таблиці необхідно установити курсор у місці, де повинна починатися таблиця та в меню Таблица вибрати пункт Добавить, потім Таблица. У діалоговому вікні, що з'явилося, слід увести число стовпців і рядків, і натиснутиОK. Для уставлення таблиці також можна натиснути кнопку Текстовий редактор Word. У вікні, що розкрилося, розтягнути виділення на необхідне число вічок і натиснути клавішу миші. Усі команди для роботи з таблицями знаходяться у меню Таблица.

Пересування по таблиці здійснюється за допомогою покажчика миші або клавішами: , , , ,Tab (на вічко праворуч), Shift+Tab (на вічко ліворуч). Кожне вічко таблиці розглядається як абзац, і дані у вічках форматуються як абзаци тексту. Для роботи з таблицями зручно користуватися панеллю інструментів Таблицы и границы, яку можна вивести на екран за допомогою кнопки Текстовий редактор Word.

При наведенні покажчика миші на верхню лінію таблиці, він перетворюється в чорну стрілку. Якщо в цей момент натиснути мишею, то виділиться один стовпець. Пересуваючи мишею чорну стрільцю, можна виділити відразу декілька стовпців. Рядки таблиці виділяються як рядки звичайного тексту. Для виділення декількох суміжних вічок необхідно натиснути мишею в одне вічко фрагменту й розтягнути виділення на інші.

Коли курсор уведення знаходиться у таблиці, на координатних лінійках з'являються позначки меж стовпців Текстовий редактор Word і рядків Текстовий редактор Word. При пересуванні цих позначок змінюються розміри відповідних стовпців і рядків. За допомогою прихованого переліку Текстовий редактор Word можна вибрати тип вирівнювання тексту у вічках. Кнопка Текстовий редактор Word слугує для зміни напрямку розташування тексту у виділених вічках.

Щоб об'єднати декілька вічок в одне, слід виділити їх і викликати команду Объединить ячейки меню Таблица або натиснути кнопку Текстовий редактор Word на панелі Таблицы и границы. Для розділення вічка на декілька вічок слід вибрати пункт Разбить ячейки меню Таблица або натиснути кнопку Текстовий редактор Word.

Для додавання елементів таблиці (рядків, стовпців, вічок) необхідно виділити елементи, на місці яких необхідно уставити нові та в меню Таблица вибрати команду Добавить, потім – потрібний пункт (Столбцы слева, Столбцы справа, Строки выше, Строки ниже, Ячейки). Для видалення елементів таблиці слід виділити їх та у меню Таблица вибрати пункт Удалить, потім – потрібний пункт (Таблица, Столбцы, Строки, Ячейки).

За замовчанням лінії сітки таблиці мають товщину 0,5 пт. Змінити товщини та вигляду ліній сітки можна декількома способами.

І спосіб:

  • виділити вічка, обрамлення яких потрібно змінити;

  • у прихованому переліку Тип линииТекстовий редактор Word на панелі Таблицы и границы вибрати тип лінії;

  • у прихованому переліку Толщина линииТекстовий редактор Word – товщину лінії;

  • якщо натиснути кнопку Текстовий редактор Word, з'явиться палітра кольорів, в якій можна вибрати колір обрамлення;

  • відкрити прихований перелік Текстовий редактор Word і вибрати вигляд обрамлення.

ІІ спосіб:

  • у прихованих переліках панелі Таблицы и границы вибрати тип, товщину і колір лінії;

  • натиснути кнопку Текстовий редактор Word;

  • покажчиком миші, який матиме вигляд олівця, вказати початок лінії та розтягнути до її кінця

  • після натискання кнопки Текстовий редактор Word покажчиком миші можна стирати лінії обрамлення.

Щоб залити вічка кольором необхідно виділити їх і у прихованому переліку Текстовий редактор Word вибрати колір.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.

1.Берлинер Э.М., Глазырин Б.Э., Глазырина И.Б.

"Microsoft Office 2000".

2. Грег Харлей "Microsoft Office 2000 для чайников ".


 
Загрузка...