REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → Інформаційні технології і системи

Міністерство освіти України

Київський державний торгово-економічний університет

Чернівецький факультет

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни "Інформаційні технології і системи"

Студента 6 курсу

Заочного відділення

спеціальності "Маркетинг"

Бабинюка А.Р.

Чернівці

1999

Завдання 1

 • Вказати назву підприємства, де ви працюєте.

 • Вказати засоби автоматизації управлінської праці (власні та арендовані), що використовуються в організації. Вказати їх модель і кількість.

 • Навести перелік задач, що розв'язуються з допомогою цієї техніки. Дати коротеньку характеристику наведених задач.

 • Проаналізувати існуючий рівень автоматизації обробки економічної інформації наданому підприємстві. Вказати , чи є. в наявності автоматизовані інформаційні системи управління.

  5. Визначити перспективи розвитку автоматизованих інформаційних систем та

  їх впровадження на вашому підприємстві. |

  Завдання 2.

  12. Типи мереж : локальна, регіональна, глобальна.

  Завдання 3.

  2. Бази даних, що використовуються в інформаційних технологіях та системах.

  Завдання 1.

  1. Вказати назву підприємства, де ви працюєте.

  Я працюю у малому приватному підприємстві "Тріумф" на посаді заступника директора по комерційних питаннях.

  2. Вказати засоби автоматизації управлінської праці (власні та арендовані), що використовуються в організації. Вказати їх модель і кількість.

  На підприємстві з метою полегшення ведення бухгалтерського обліку використовують комп'ютер "PENTIUM-120" та принтер "HEWLETT PACKARD LASER JET 4L".

  3. Навести перелік задач, що розв'язуються з допомогою цієї техніки. Дати коротеньку характеристику наведених задач.

  За допомогою цього комп'ютера розв'язується ряд задач:

  - ведеться бухгалтерія ;

  - діловодство,

  Бухгалтерський облік на підприємстві повністю комп'ютеризований. Що стосується діловодства, то на комп'ютері здійснюють набір та роздруковування бланків підприємства, набирають накладні.

  4. Проаналізувати існуючий рівень автоматизації обробки економічної інформації наданому підприємстві. Вказати, чи є в наявності автоматизовані інформаційні системи управління.

  Я вважаю, що рівень комп'ютеризації на підприємстві є достатнім, оскільки майже усі задачі, які можна автоматизувати, виконуються з допомогою вищезгаданого комп'ютера.

  Автоматизованої інформаційної системи на підприємстві не створено.

  Завдання 2.

  12. Типи мереж: локальна, регіональна, глобальна.

  Якщо в одному приміщенні, будинку чи комплексі розташованих поруч будівель є кілька комп'ютерів, користувачі яких повинні спільно вирішувати які-будь завдання, обмінюватися даними чи використовувати спільні дані, то ці комп'ютери доцільно об'єднати в локальну мережу.

  Локальна мережа (деколи використовують термін "локальна обчислювальна мережа", скорочено ЛОМ) - це група з декількох комп'ютерів, з'єднаних між собою з допомогою кабелів (іноді навіть телефонних ліній чи радіоканалів), які використовують для передачі інформації між комп'ютерами. Для з'єднання комп'ютерів в локальну мережу необхідно мережеве обладнання і програмне забезпечення.

  Локальні мережі дозволяють забезпечити:

  • колективну обробку даних користувачами підключених в мережу комп'ютерів і обмін даними між цими користувачами;

  • спільне використання програм;

  • спільне використання принтерів, модемів та інших пристроїв.

  Тому практично всі фірми, які мають більше одного комп'ютера, об'єднують їх в локальні мережі. Багато користувачів портативних комп'ютерів підключаються до локальної мережі фірми або коли приходять в офіс, або з'єднуються з комп'ютером фірми по телефонним каналам з допомогою модема.

  Для об'єднання комп'ютерів в локальну мережу необхідно:

  • вставити в кожний комп'ютер, який підключається до мережі, мережевий контроллер (деколи використовують терміни мережевий адаптер або мережева плата), який дозволяє комп'ютеру отримувати інформацію з локальної мережі і передавати дані в мережу;

  • з'єднати комп'ютери кабелями, по яким відбувається передача даних між комп'ютерами, а також іншими підключеними до мережі пристроями (принтерами, сканерами і т.д.). В деяких типах мереж кабелі з'єднують комп'ютери безпосередньо (як електролампочки на ялинковій гірлянді), в інших з'єднання кабелів здійснюється через спеціальні пристрої - концентратори (або хаби), комутатори та ін.

  Для забезпечення функціонування локальної мережі часто виділяють спеціальний комп'ютер - сервер, або декілька таких комп'ютерів. На дисках серверів розміщуються спільно використовувані програми, бази даних і т.д. Решта комп'ютерів локальної мережі часто називають робочими станціями. На тих робочих станціях, де вимагається опрацьовувати лише дані на сервері (наприклад, вводити відомості в спільно використовувану базу даних про замовлення і продаж), часто для економії (або з огляду на безпеку) не встановлюють жорстких дисків. В мережах, які складаються більш ніж з 20-25 комп'ютерів, наявність сервера обов'язкова - інакше, як правило, продуктивність мережі буде незадовільною. Сервер необхідний і при спільній інтенсивній роботі з будь-якою базою даних.

  Деколи серверам призначають визначену спеціалізацію (зберігання даних, програм, забезпечення модемного і факсимільного зв'язку, вивід на друк та ін.). Сервери, як правило, не використовуються в якості робочих місць користувачів. Сервери, які забезпечують роботу з цінними даними, часто розміщують в ізольованому приміщенні, доступ до якого мають лише спеціально уповноважнені люди (як в банківське сховище).

  Для ефективної роботи користувачів локальної мережі застосовують допоміжне програмне забезпечення, яке іноді поставляється разом з мережевою операційною системою, а інколи його потрібно купляти окремо:

  • електронна пошта, яка забезпечує доставку листів (а часто і звичайних файлів, а також голосових і факсимільних повідомлень) від одних користувачів локальної мережі до інших;

  • засоби віддаленого доступу, які дозволяють підключатися до локальної мережі з допомогою модема і працювати на комп'ютері, ніби то він безпосередньо підключений до мережі;

  • засоби групової роботи, які дозволяють спільно працювати над документами, забезпечують засоби для забезпечення документообороту підприємства;

  • програми резервування, які дозволяють створювати резервні копії даних, які зберігаються на комп'ютерах локальної мережі;

  • засоби управління локальною мережею - дозволяють керувати ресурсами локальної мережі з одного робочого місця.

  Локальні мережі тому й називають локальними, що вони з'єднують комп'ютери, які знаходяться поруч. Але багато підприємств (корпорації, банки та ін.) мають підрозділи, розташовані в різних кінцях міста або навіть в різних містах чи країнах. Для ефективної роботи, їм, як правило, потрібно об'єднати свої підрозділи в єдину мережу. Такі мережі переважно називають регіональними.

  Якщо підрозділи підприємства розташовані не дуже далеко одне від одного (наприклад, м межах одного міста), можна прокласти власні лінії зв'язку між підрозділами (звичайно, це коштує дуже дорого). Але найчастіше доцільніше арендувати вже готові лінії зв'язку у постачальників телекомунікаційних послуг). При цьому вимагається прокласти кабель лише від кожного підрозділу підприємства до найближчого до цього підрозділу вузла мережі постачальника телекомунікаційних послуг. Якщо об'єм даних, що передаються і приймаються підрозділом підприємства, незначний, то з вузлом мережі постачальника телекомунікаційних послуг можна зв'язуватись по комутованим телефонним лініям з допомогою модема.

  Звичайно, у всіх випадках для створення регіональної мережі необхідне відповідне обладнання (модеми, маршрутизатори та ін.)

  Internet - це всесвітня глобальна комп'ютерна мережа. Це загальносвітова сукупність комп'ютерних мереж, яка зв'язує між собою мільйони комп'ютерів. До середини 90-х років Internet використовувалась в основному для пересилки електронної пошти. Були доступні й інші можливості, основані на електронній пошті: телеконференції - обмін


 •  
  Загрузка...