REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → Роль веб-технологій у розвитку інформаційних систем

8


Студент групи ФН-32

ДОПОВІДЬ

Зімич Андрій

Роль веб-технологій у розвитку інформаційних систем

Об'єктивною реальністю сьогодення є широке впровадження у сфери життєдіяльності особи, суспільства та держави сучасних інформаційних технологій, розгортання на їх основі локальних і глобальних інформаційних систем, призначених для прискорення обміну інформацією та доступу до різноманітних інформаційних ресурсів. Розглядаючи рівень розвитку інформаційних технологій і телекомунікацій як один з критеріїв рівня розвитку держави та інструмент інтенсифікації всіх процесів у суспільстві, Україна, як і будь-яка інша країна, заінтересована у розвитку інформаційної інфраструктури, в тому числі й шляхом використання у всіх сферах господарської діяльності можливостей, що надаються глобальними мережами передачі даних.

Інтернет являє собою надзвичайно привабливий засіб комунікації, що може пояснити його безпрецедентний розвиток. Новітні засоби зв'язку дозволили об'єднати розрізнені комунікаційні системи у глобальну мережу. Завдяки цьому людина отримала можливість обмінюватися інформацією в межах всієї планети, не залежно від кордонів і відстаней. Саме Інтернет є однією з ознак переходу суспільства від індустріальної стадії розвитку до інформаційної.

За 30 років Інтернет переросла із секретної закритої технології, використовуваної військовими організаціями і навчальними закладами, що працюють на військові і розвідувальні програми, у загальнодоступну, відкриту систему, що стала впливати на розвиток усієї планети.

На сьогодні міжнародна політика в галузі Інтернет сконцентрувала свої зусилля на чотирьох пріоритетних завданнях:

  • поліпшення забезпечення бізнесу, у розумінні надання гарантій зі створення відповідних умов розвитку ринку нових товарів і послуг;

  • інвестування в майбутнє, у розумінні розширеного фінансування утворення;

  • перенесення в центр уваги людського фактора для адекватного відображення наслідків розвитку інформаційного суспільства на регіональному рівні;

  • встановлення в усьому світі глобальних правил поведінки для адекватного розуміння, реалізації і розвитку глобальної економіки.

Кілька цифр

В Україні кількість користувачів українського сегменту мережі Інтернет за останні два роки збільшилася більш ніж утричі і на кінець 2000 року становила, за різними оцінками, від 320 до 370 тис. постійних користувачів (менше 1% дорослого населення України) і близько 300 тис. чоловік, які користувалися послугами Інтернету час від часу. Значно зріс і обсяг інформаційних ресурсів, доступних у мережі Інтернет. Якщо на початку 1999 року такі ресурси розміщалися на 1,4 тис. веб-серверів, то наприкінці 2000-го — на 9268 веб-серверах. Різноманітнішими стали веб-сайти. За кількістю хостів, під'єднаних до Інтернету, Україна посідає 28-ме місце в Європі і 45-те у світі. Станом на грудень 2000 року, доступ користувачам до послуг Інтернету надавали більш ніж 260 операторів (провайдерів інтернет-послуг).

У світі кількість постійних користувачів мережі перевищила 400 млн. Незаперечним лідером є США (близько 154 млн. постійних користувачів Інтернету, або 76% усього дорослого населення). Країни Західної Європи докладають значних зусиль, щоб наздогнати США. Вже сьогодні понад 113 млн. європейців є постійними користувачами Інтернету, що становить майже 36% усього дорослого населення. Загальний темп приросту кількості хостів у Європі становить 23,8%.

Попри непогані темпи зростання ринку Інтернету в Україні, абсолютні цифри, що характеризують його розвиток, сьогодні нікого не можуть влаштовувати. Це свідчення нашої відсталості, відсталості з глобальними негативними наслідками.

Що заважає, а що допомагає

Розвиток Інтернету стримує насамперед низька соціальна мотивація його використання. Попри те, що в нас високий освітній рівень, велика кількість науково-технічних співробітників, інженерної інтелігенції, — потреба в інформаційних технологіях, у тому числі й в Інтернеті, не дуже висока через брак знань і навичок у цій галузі. А це, у свою чергу, визначає низький рівень використання інформаційних технологій на підприємствах, в організаціях і органах державної влади, що не сприяє усвідомленню місця й ролі мережі Інтернет у сучасній економіці.

Крім того, недосконалість авторського права і правових актів із захисту інтелектуальної власності стримують розвиток і створення інформаційних технологій.

Еміграція, "прихована" або пряма, технічно грамотної частини населення явно не сприяє зростанню соціальної затребуваності інформаційних комп'ютерних технологій. Що розуміємо під "прихованою" еміграцією? Це фахівці, які працюють у галузі інформаційних технологій на території України, але за прямими замовленнями з-за кордону в так званих віртуальних офісах. При цьому робота не легалізується в країні, тому в нас нічого не залишається — ні результатів роботи, ні податків, а працівники не мають ніякого соціального захисту.

Що ж може підтримати зростання масштабів використання інформаційних технологій? Насамперед — поки що збережена система шкільної та вищої освіти, поки що велика кількість висококваліфікованих технічних спеціалістів, які залишилися.

Обмежує розвиток Інтернету в Україні і нерозвиненість ринкових відносин у багатьох секторах економіки, низька платоспроможність нашого населення. Хоча ми реформуємо економіку вже тривалий час, якісні результати змін ще не можуть різко стимулювати розвиток інформаційних комп'ютерних технологій у потрібних масштабах. Характерне свідчення тому — дуже низькі показники кількості комп'ютерної техніки на одного жителя нашої країни. Хоча безперечно позитивно, що цей ринок формується на ринкових засадах, а ринок телекомунікацій лібералізується.

Недостатньо швидкий перехід до регуляторної політики в багатьох сферах економіки і недооцінка ролі інформаційних технологій для багатьох її секторів також стримує процес розвитку Інтернету. Але те, що наша стратегія спрямована на побудову відкритого суспільства, на інтеграцію з іншими країнами, із Європою, стимулює розвиток інформаційних технологій, Інтернету в Україні. Бо інакше ми будемо нерівноправними партнерами.

Що ж робити?

Щоб різко прискорити розвиток Інтернету, необхідно розв'язати дві основні проблеми — розширити соціальну базу використання інформаційних комп'ютерних технологій і підвищити їх соціальну затребуваність.

Можливість використання інформаційних технологій, зокрема Інтернету, має бути забезпечена якомога ширшому прошарку населення в Україні. Для цього необхідно впровадити інформаційні технології в навчальний процес інститутів, шкіл, інших навчальних закладів, створити освітні й навчальні програми для


 
Загрузка...