REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМ АРХІВАТОРІВ

можливості:

 • призупинення виводу Інформації натиском комбінації клавіш [Ctrl-S], повторний натиск продовжує вивід Інформації;

 • завершити вивід на екран можливо, якщо натиснути комбінацію клавіш [Ctrl-C];

 • в режимі -с може задаватись допоміжний параметр М, який робить паузу після заповнення екрану. В цьому випадку в останній стрічці екрану виводиться слово "More" і яка частинна файлу у відсотках) вже виведена на екран. Тоді дoзвoляєтьcя використовувати слідуючі клавіші:

  [Space Bar]- вивести наступний екран;

  [Enter] - вивести наступний рядок файлу:

  [Esc] - завершити вивід даного файлу;

  [Ctrl-C] - завершити вивід всіх файлів на екран.

  Режим -d використовується в тому випадку, якщо в програмі PKZIP використовувались режими -s та -р.

  ПРОГРАМА ARJ

  Загальний формат команди:

  ARJ <режим>[-(КЛЮЧ),-(КЛЮЧ)...] ім'я архівного файлу, імена файлів.

  На відміну від програм PKZIP та PKUNZIP, режими вказуються без знаку ''-''.

  Ключ - параметр, що задає допоміжні дії. Їх може бути декілька. Перед ключем повинен бути символ "-'' або"/". Для ARJ існують слідуючі режими;

  • а - добавити файли в архів;

  • с - добавити коментар в архівному файлі;

  • о - упорядкувати файли в архіві;

  • р - надрукувати вмістимо файлу ^із архіву на принтер;

  • г - забрати шлях в імені файлу:

  • s - вивести вмістимо файлу Із архіву на екран;

  • j - об'єднати два архівні файли;

  • w - знайти текстову стрічку в архіві;

  • n - перейменувати файли в архіві:

  • m - перенести файли в архів:

  • d - знищити файли в архіві;

  • t - перевірка цілосності архіву;

  • e - витягнути файли з архіву;

  • u - добавити змінені файли;

  • f - оновити файли в архіві;

  • v - вивести список повних імен файлів в архіві;

  • i - вивести список .файлів в архіві;

  • x –розархівувати файли з каталогами.

  Значення ключів слідуючі:

  • c - не перевіряти тимчасову мітку;

  • n - тільки нові файли:

  • d - із знищенням (переміщенням);

  • z - включити підкаталоги;

  • e - виключити шлях в імені файлу;

  • u - добавити файли (нові 1 більш нові);

  • f - поновити існуючі файли.

  Режими v та 1 - вивід списку файлів, в режимі v виводиться повна інформація про файли, а в режимі l -імена файлів виводяться без шляху доступу до них.

  Ключ d працює одночасно з режимом d аналогічно режиму т, але перед знищенням файлів буде запит на підтвердження про знищення файлу.

  Ключі u та f використовуються з режимами розархівації і виконують функції аналогічні режимам u та f.

  Ключ v дозволяє створювати відразу декілька архівних файлів, щоб записати потім на дискету. Біля ключа можливо ставити розмір архівного файлу, наприклад: vSOOOO (Що означає -архівний файл буде мати розміри не більше 50000 байт). Якщо архів має більший розмір, то він створюється під розширенням А01 і т.д. Якщо біля v задати 360-це означає дискета розміром 360'Кбт,1200-1.2 Мбт.

  Ключ m дозволяє встановити вид стиску при архіваціі.КомбінаціІ ключа слідуючі: МО - стиск не проходить; МІ - максимальний стиск (швидкість мала); М2 - менший стиск (більша швидкість); МЗ - висока швидкість.але менший стиск; М4 - сама висока швидкість, але самий малий стиск.

  Клю.чі je, jel використовуються разом з командами архівації. Ключ je використовується, якщо потрібно підтвердження відповіді на запит про саморозархівацію, ключ jel застосовується, якщо не потрібно підтвердження на саморозархівацію.

  КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

  1. Які Ви знаєте програми архіватори?

  2. Загальний формат команди архівації в програмі PKZIP.

  3. Перерахуйте режими програми PKZIP.

  4. Перерахуйте режими програми PKUNZIP.

  5. Яка різниця між режимами u та f?

  6. Яка інформація видається в режимі -v?

  7. Перерахуйте режими програми ARJ.

  8. Перерахуйте ключі програми ARJ.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Фигурнов В,3. IBM PC для пользователя.- М.: Финансьі й статистика, ЮНИТИ. 1992.- 365 с.

  2. Персональньій компьютер для всех в 4-х книгах, кн. .1, Хранение й обработка информации (А.Я.Савельев, Б.А.Сазонов, С.З.Лукьянов), Вьісшая школа, 199ЇГ. - 191 с.

  3. Персональньій компьютер для всех в 4-х книгах, кн.2,ПодгОтовка й редактироваеие документов (А.Я.Савельев, Б.А.Сазонов, С.З.Лукьянов), Вьісшая школа 199ЇГ. - 207 с.

  4. Персональньій компьютер для всех в 4-х книгах, кн.З.Создание й использование баз даньіх (А.Я.Савельев, Б.А.Сазонов, С.З.Лукьянов), Вьісшая школа 1991г. - 160.

  5. Персональньій компьютер для всех в 4-х книгах, кн.4, Вьічислительньіе й графические возможности (А.Я.Савельев, Б.А.Сазонов, С.З.Лукьянов), Вьісшая школа 1991г. - 207 с.

  6. Злектронньіе вьічислительньіе машиньі: В 8 кн. Кн. 1 Введение в ЗВМ: Практ. пособие для вузов ( А.Я. Савельев, Б.А. Сазонов й др. Под редакцией А.Я.Савельева). - М .: Вьісшая школа, 1991. -160 с.

  7. Злектронньіе вьічислительньіе машиньі: в 8 кн. Кн. 2. Основьі информатики: Практ. пособие для вузов (А.Я. Савельев,Б.А. Сазонов, З.К.Скуратович, Н.М.Когдов; ПоДред. А.Я. Савельева).-М.: Вьісшая школа, 1991.-159 с.

  8. Г.Франкен. MS DOS 5.0... для пользователя. -К: Торгогово-издательское бюро BHV, 1992. - 513 с.

  9. Калабин С.И., Голик Л.В.,Пустовит А.В., Козакова Е.В. Справочник пользователя IBM PC. -К: КП "Техинком" МИП "Арфа", ' 1991.-112 с.

  10. Поґорельій С.Д., Новиков Б.В. Утилитьі для персональньіх ЗВМ. -К: .Научно-производственное предприятие ИНТЕРЗВМСИСТЕ МА, 1991. - 224 с.

  11. Зкслер А. Б. Архиваторьі (Проґраммьі для хранения й обработки информации в сжатом виде). - М: Малое предприятие "Алекс", 1992. - 150 с. 12. Компьютер Пресе. -М: 1994; N 1-5


 •  
  Загрузка...