REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
Реферат на тему:

Таблиці у Word

1. Створення таблиць

Для створення таблиці використовують діалогове вікно Вставить таблицу (InsertTable), яке активізується командою Таблица/Добавить таблицу (Table/InsertTable). У полях Число столбцов (NumberofColumns) та Число строк (NumberofRows) треба задати кількість стовпців та рядків, а в полі Ширина столбца (ColumnWidth) - ширину стовпців (однакову для всіх), причому значення Авто (Auto) задає таку ширину, щоб уся таблиця помістилася в рамку набору.

Швидко створити таблицю можна за допомогою піктограми Вставка таблицы (InsertTable) панелі Стандартная (Standard): для цього потрібно натиснути на неї і, не відпускаючи лівої кнопки миші, вибрати необхідну кількість рядків та стовпців. Якщо ж перед цим було виділено фрагмент тексту, то така дія (як і виконання команди Таблица/Добавить таблицу (Table/InsertTable)) призведе до автоматичного поміщення фрагмента в таблицю, розміри якої визначаються кількістю абзаців (рядки) та символів табуляції або інших характерних символів (стовпці).

Змінити зовнішній вигляд розмежувальних ліній таблиці можна за допомогою звичайних засобів облямування, які надаються командою Формат/Границы и заливка (Format/BordersandShading) або панеллю інструментів Таблицы и границы (TablesandBorders). Якщо ж деякі або всі розмежувальні лінії вимкнути, то для показу структури таблиці слід скористатись командою Таблица/Отображать сетку (Table/ShowGridlines), яка відобразить сірого кольору сітку, що не виводиться на друк.

Командою Таблица/Разбить таблицу (Table/SplitTable) таблицю можна розділити на дві окремі, починаючи з місця, де знаходиться курсор вводу, а дві таблиці — об'єднати, вилучивши всі абзаци між ними.

Щоб швидко додати до таблиці новий рядок, достатньо помістити курсор в останню комірку і натиснути на клавішу Tab.

2. Робота з елементами таблиці

Для виділення комірок таблиці слід натиснути ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, перемістити курсор у потрібне місце. Після цього комірки можна об'єднувати командою Таблица/Объединить ячейки (Table/MergeCells). Команда Таблица/Разбить ячейки (Table/ SplitCells) дає змогу розбити виділені або поточну комірки: у полі Число столбцов (NumberofColumns) вікна Разбиение ячеек (SplitCells), що відкриється, задають кількість стовпців для розділення комірок, у полі Число строк (NumberofRows) - кількість рядків, а опція Объединить перед разбиением (Mergecellsbeforesplit) призначена для задания поділу всіх виділених комірок як єдиного цілого.

Для виділення цілих рядків або стовпців таблиці, окрім проходження мишею по всіх потрібних комірках, можна скористатися й іншими способами, наприклад, командами Таблица/Выделить строку (Table/SelectRow) або Таблица/ Выделить столбец (Table/SelectColumn), які виділяють рядки чи стовпці, що містять виділені комірки. Команда Таблица/ Выделить таблицу (Table/SelectTable) виділяє всю таблицю.

Якщо у таблиці виділено рядки, то командою Таблица/ Добавить строки (Table/InsertRows) можна вставити нові рядки, причому вставляється їх стільки, скільки було виділено перед виконанням команди, а поміщаються вони перед першим виділеним (якщо не виділено нічого, вставиться один рядок перед поточним). Стовпці вставляють аналогічно командою Таблица/Добавить столбцы (Table/InsertColumn) після виділення потрібної кількості стовпців.

Окремі комірки вставляють у таблицю командою Таблица/Добавить ячейки (Table/InsertCells) після виділення потрібної їх кількості. Ця команда відкриває вікно Добавление ячеек (InsertCells), де треба зазначити спосіб виконання операції:

- Со сдвигом вправо (Shiftcellsright) — виділені комірки зсуваються вправо;

- Со сдвигом вниз (Shiftcellsdown) — виділені комірки зсуваються вниз;

- Вставить целую строку (Insertentirerow) — вставляються рядки перед першою виділеною коміркою;

- Вставить целый столбец (Insertentirecolumn) — вставляються стовпці перед першою виділеною коміркою.

Для вилучення виділених комірок призначена команда Таблица/Удалить ячейки (Table/DeleteCells), яка відкриває вікно, де потрібно вказати спосіб вилучення:

-Со сдвигом влево (Shiftcellsleft) — комірки, що залишилися, зсуваються ліворуч;

-Со сдвигом вверх (Shiftcellsup) — комірки зсуваються вгору;

-Удалить всю строку (Deleteentirerow) — вилучаються цілі рядки;

-Удалить все столбцы (Deleteentirecolumn) — вилучаються цілі стовпці.

Виділені рядки або стовпці можна вилучити командами Таблица/Удалить строки (Table/DeleteRows) і Таблица/ Удалить столбцы (Table/DeleteColumns) відповідно. За допомогою першої команди вилучають також всю таблицю, попередньо її виділивши.

Для зміни розмірів комірок таблиці є кілька способів. По-перше, їх можна змінити безпосередньо в таблиці за допомогою миші, наводячи курсор на розмежувальні лінії і переміщуючи їх на нові місця (причому в разі попереднього виділення комірок, на які наводять курсор, зміна ширини стосуватиметься тільки їх; слід також мати на увазі, що висота рядка під час введення в комірку тексту автоматично стає такою, щоб показати його повністю). По-друге, розміри комірок наочно задають за допомогою лінійок форматування. І, нарешті, третій спосіб полягає у використанні команди Таблица/Высота и ширина ячейки (Table/CellheightandWidth), яка відкриває однойменне вікно з двома вкладками: Строка (Row) і Столбец (Column).

На вкладці Строка (Row):

- у полі Высота строки (HeightofRow) задають висоту поточного або попередньо виділених рядків зі значень: Авто (Auto) — підбирається автоматично відповідно до розміру тексту, Минимум (AtLeast) — автоматично, але не менше ніж значення у полі значение (At), Точно (Exactly) — точно вказана у полі значение (At);

- у полі Отступ слева (Indentfromleft) задають відстань від лівого поля сторінки до рядка, причому для різних рядків можливі різні (включно з від'ємними) значення;

- опція Выравнивание (Alignment) визначає спосіб вирівнювання рядка щодо полів сторінки: по левому краю (Left), по центру (Center), по правому краю (Right), причому різні рядки можуть вирівнюватись по-різному;

- опція Разрешить перенос строк на следующую страницу (Allowrowtobreakacrosspage) дає змогу розділяти рядок у випадку продовження на іншу сторінку.

Кнопки Предыдущая строка (PreviousRow) та Следующая строка (NextRow) призначені для переходу відповідно до попереднього та наступного рядків.

На вкладці Столбец (Column), задають параметри стовпців:

- у полі Ширина столбца (Widthofcolumn) — ширину;

- у полі Интервал между столбцами (Spacebetweencolumns) — відстань між стовпцями.

Кнопки Предыдущий столбец (PreviousColumn) i Следующий столбец (Next Column) призначені для переходу відповідно до попереднього та наступного стовпців, а кнопка Автоподбор (Autofit) задає автоматичне визначення ширини стовпців залежно від розміру тексту в них.

Крім цього, за допомогою команди Выровнять высоту строк (DistributeRowsEvenly) виділеним рядкам можна надати однакової висоти, а команда Выровнять ширину столбцов (DistributeColumnsEvenly) встановлює однакову ширину для виділених стовпців.


 
Загрузка...