REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів



Головна Інформатика, комп'ютери, програмування → Практикум Вивчення роботи в мережі Інтернет

Реферат

Практикум "Вивчення роботи в мережі Інтернет"

Методичні рекомендації.

На сьогоднішній день ще немає достатнього досвіду використання послуг Iнтернета в навчальному процесі, і не існує вітчизняних апробованих методик викладання теми "Глобальна мережа Iнтернет" в середніх закладах освіти. Мета цього практикуму - відпрацювання правильних навичок використання послуг глобальної мережі. За великої кількості публікацій по Iнтернету учитель губиться у виборі основного, найбільш суттєвого, коли на вивчення цієї теми відведено лише 5-6 годин. Читачеві пропонується перевірена методика навчання на базі практикуму, де зібрані нескладні алгоритми дій користувача з програмами-броузерами, з програмами для роботи з електронною поштою і телеконференціями, пошуку інформації в глобальній мережі Iнтернет.

Практикум складається із 9 практичних робіт, в кожній з яких пропонується декілька завдань для інтенсивного виконання в комп'ютерному класі. Заняття можуть проводитися як в класах, під'єднаних до Iнтернета, так і в класах з комп'ютерами, об'єднаними в локальну мережу, і встановленою системою інтранет. Ця система дозволяє освоїти більшість послуг глобальної мережі, навіть працюючи за одним комп'ютером, лишень би була завантажена операційна система Windows 9х/NT і встановлене спеціальне програмне забезпечення. Враховуючи можливості шкільної комп'ютерної техніки на сьогоднішній день та комп'ютерів багатьох інших навчальних закладів, в практикумі описані алгоритми роботи користувача послугами Iнтернета на базі відомих програмних засобів: Internet Explorer 3.0, Outlook Express 4.0, CuteFTP 2.0. Пошуковий сервер (Iнтранет-пошук), програму, що підтримує розмову в текстовому режимі (Chat), та програму для роботи з дошкою оголошень (Message Board) створено авторами проекту "Iнтранет".

Практичні роботи можна виконувати під керівництвом викладача або самостійно. Для успішного виконання кожної роботи потрібно ознайомитися з теоретичними відомостями. Для цього можна скористатися посібниками із списку літератури, поданого в кінці цього практикуму, або ж використати домашню сторінку інтранета - www.babinal.pu.if.ua, на якій користувач знайде опублікований посібник "Вивчення роботи в мережі Iнтернет в навчальних закладах" (автори: Возняк Л.С., Возняк Н.О.). Виконання деяких робіт чи завдань можна опускати - все залежить від конкретної навчальної програми та рівня зацікавленості слухачів. Зокрема, різниця між шкільним та вузівським навчанням полягає у меншій інтенсивності першого, що досягається шляхом зменшення кількості практичних робіт, а також кількості виконуваних завдань конкретної роботи. Враховуючи, що на вивчення теми "Глобальна мережа Iнтернет" в шкільному курсі інформатики відводиться всього 6 годин, пропонуємо виконувати, в першу чергу, практичні роботи 4, 5, 6 з цього практикуму. інші роботи - 1, 2, 3, 7, 8, 9 - можна освоїти, наприклад, на факультативних чи гурткових заняттях з інформатики. Тривалість виконання кожної роботи розрахована на 40 хвилин.Зміст практикуму відповідає типовим освітнім програмам і розрахований на студентів вузів, учнів шкіл, слухачів курсів, а також придатний для самоосвіти.

Список використаної літератури

 • Глинський Я.М. Практикум з інформатики.- Львів: Підприємство Деол, 1998.- 168 с.

 • Коцюбинский А.О., Грошев С.В. Современный самоучитель работы в сети Интернет. - М.: Триумф, 1997.- 400 с.

 • Миллер М. Использование Windows 98: Пер. с англ.- К.; М.; СПб.: Издат. дом "Вильямс", 1998.- 336 с.

 • Проект програми курсу "Основи інформатики та обчислювальної техніки" для загальноосвітньої школи (автори: Жалдак М.і., Морзе М.В., Науменко Г.Г.). Електронний варіант.

 • Homepage с помощью бортовых средств.// Chip, №5-6, 1996, с. 70-73.

 • Internet для "чайников". К.: Диалектика, 1996.- 288 с.

 • Журнал "Компютер + Программы", 1998-2000 р.р.

 • Журнал "Чип", 1996-2000 р.р.

 • Газета "Про", 1998-2000 р.р.


 •  
  Загрузка...