REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
 • Клацніть мишею на цьому полі і наберіть текст: Привіт! Я вчуся використовувати e-mail.

 • Після того, як лист написано, натисніть першу зліва на панелі інструментів кнопку Отправить сообщение(Send message), щоб відправити створене повідомлення. З'явиться попередження Отправка почты(Send mail).

 • Клацніть на кнопці ОК, щоб закрити діалогове вікно Отправка почты(Send Mail) i вікно Создание сообщения(New Message).

 • Відкрийте список папок для листів і клацніть мишею на папці Исходящие(Outbox). На екрані з'явиться вміст цієї папки, де знаходиться щойно створений вами лист. Те, що лист виділено курсивом(похилим шрифтом) означає, що повідомлення ще не відправлене.

 • Клацніть на кнопці Доставить почту(Send and Recieve). З'явиться діалог Подключение к...(Connect to...)

 • Клацніть на кнопці ОК, щоб почати процес під'єднання до вузла провайдера Iнтернета.

  Отримання поштового повідомлення.

  Перелічимо, які дії слід виконати для того, щоб прочитати одержану пошту.

  • Клацніть на кнопці Доставить почту(Send and Receive). З'явиться вікно діалогу Подключение к...(Connect to...).

  • Клацніть на кнопці ОК, щоб розпочати процес під'єднання до вузла провайдера. Після того, як з'єднання встановлено, виконується перевірка вашої поштової скриньки на вузлі провайдера, яка супроводжується вікном діалогу Доставка. Вказаний діалог зникне після того, як всі повідомлення перепишуться на ваш комп'ютер. Після чого з'єднання з провайдером буде розірвано.

  • Відкрийте список папок для листів і клацніть мишею на папці Входящие(Inbox).

  • В нижньому полі екрану прочитайте зміст отриманого листа.

  Зауважимо, що нові повідомлення мають значок у вигляді закритого, а прочитані - відкритого конверта. Автоматично після встановлення програми Internet Mail до вас в скриньку потрапляє лист від розробників цієї програми. Для того, щоб прочитати адресоване вам повідомлення, клацніть мишкою на заголовку вибраного листа. Зверніть увагу, що після того, як переглянуто непрочитаний лист, помітка біля нього змінюється на відкритий конверт.

  Відповідь на електронні повідомлення з використанням цитат з попередніх листів, знищення повідомлень.

  Часто виникає необхідність відповісти на одержані листи, причому з використанням цитат з цього ж листа. Розглянемо, яким чином така задача реалізується в Internet Mail. Для цього:

  • клацніть мишею на заголовку листа, на який потрібно відповісти, і натисніть кнопку Ответить отправителю(Replay to Author) на панелі інструментів Internet Mail. З'явиться вікно, в якому знаходиться зміст вибраного листа. Зверніть увагу, що в полі Кому(То) вже записано адресу автора цього листа, в полі Тема сообщения(Subject) - тема вказаного листа, а змістом листа є його попередній зміст. Причому на початку кожного рядка стоїть символ ">", яким прийнято позначати цитати. Після того, як здійснено редагування відповіді на цей лист, виконайте такі дії:

  • На панелі інструментів вікна Создание сообщения(New Message) натисніть кнопку, на якій зображено конверт, щоб відіслати відповідь. З'явиться попередження Отправка почты(Send Mail).

  • Закрийте вікно діалогу за допомогою кнопки ОК, після чого лист попадає в папку Исходящие(Outbox). Оскільки наведений приклад носить умовний характер, то створений лист ми не відправлятимемо, а знищимо. Для цього:

  • виберіть в списку Папки(Folders) папку Исходящие(Outbox) і клацніть мишею на щойно створеному листі. Після цього натисніть кнопку Удалить(Delete) на панелі інструментів Internet Mail. Лист буде поміщено в папку Удаленные(Deleted Items).

  Створення власних підписів.

  Зазвичай листи прийнято підписувати. При використанні програми Internet Mail також маємо таку можливість. Підписом вважається текст, який автоматично вставляється в кінці повідомлень. Для створення підпису необхідно виконати наступні дії:

  • Виберіть команду меню Сообщения->Параметры(Mail->Options), щоб відкрити вікно діалогу настройки Internet Mail.

  • Виберіть вкладку Подпись(Signature).

  • Встановіть перемикач в групі елементів керування Подпись (Signature) в положення Текст(Text).

  • Клацніть мишею в полі вводу і наберіть на клавіатурі прізвище та ім'я. Цей текст і буде надалі підписом.

  18. Створення адресної книги та її використання.

  Для зручності роботи в програмі Internet Mail передбачена можливість створення адресної книги, в якій можна зберігати інформацію про адресатів, з якими ведеться листування електронною поштою.

  • Виберіть команду меню Файл->Адресная книга(File->Address Book). З'явиться вікно Адресная книга(Address Book).

  • Клацніть на кнопці Создать Адрес(New Contact) на панелі інструментів вікна Адресная книга(Address Book). На екрані з'явиться вікно діалогу Свойства(Properties).

  • В полях вводу Имя(First), Фамилия(Last), Отчество(Middle) увведіть відповідно: Петрів, Петро, Петрович.

  • Клацніть мишею на полі Адреса електронной почты(E-mail Address) і наберіть на клавіатурі адресу електронної пошти: petro@provider.ua

  • Клацніть на кнопці Добавить(Add), щоб занести адресу в книгу. Вкладки Личные(Personal), Служебные(Busines), Заметки(Notes) призначені для запису додаткової інформації про даного респондента.

  • Клацніть на кнопці ОК, щоб закрити вікно діалогу Свойства (Properties). Під час пошуку в адресній книзі нас переважно цікавить прізвище потрібної людини, тому зручно відсортувати записи в адресній книзі за прізвищами.

  • Виберіть команду меню Вид->Сортировка(View->Sort by) вікна Адресная книга(Address Book). З'явиться додаткове меню.

  • Виберіть команду меню Фамилия(Last Name), щоб записи в адресній книзі відображалися в звичній для нас формі: Прізвище, ім'я, по батькові. Тепер, коли в адресній книзі буде велика кількість записів, швидко можна знайти потрібне прізвище, набравши його в полі вводу, яке знаходиться під панеллю інструментів у вікні Адресная книга(Address Book).

  • Виберіть команду меню Файл->Закрыть(File->Close) або ж клацніть мишею на кнопці, яка закриває вікно в правому верхньому куті вікна Адресная книга(Address Book), щоб закрити вікно.

  Додаткові можливості e-mail.

  За допомогою електронної пошти можна не тільки обмінюватися повідомленнями, але й


 •  
  Загрузка...