REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
сторінку із списком документів, що задовольняють вашому запиту. Час паузи залежить від складності запиту, швидкості роботи пошукової системи і якості зв'язку з даною системою.

 • Якщо посилань так багато, що вони не вміщаються на одну сторінку, то після перегляду першої сторінки з результатами пошуку можна перейти до наступної.

 • Знайшовши потрібне посилання, клацніть на ньому мишею і переходьте на сторінку, яку ви розшукували. Якщо потрібно переглянути після цього інші знайдені документи, то поверніться назад до сторінки з посиланнями і здійсніть перехід на новий документ за іншим посиланням.

  В багатьох пошукових системах поле запиту залишається на сторінці під час перегляду результатів, там можна швидко уточнити запит і організувати новий пошук. В більшості систем список включає в себе, крім посилань, декілька рядків кожного зі знайдених документів.

  В деяких системах списки посилань відсортовані таким чином, що на початку списку виписані посилання на документи, що найточніше задовольняють ваш запит. Наприклад, якщо в документі часто зустрічаються слова запиту і декілька слів, включених в запит, розміщені в документі поряд, то такий документ, на думку пошукової системи, найповніше задовольняє запиту. Відмітимо, що ступінь відповідності знайденого документа запиту, визначений пошуковою системою, не завжди співпадає з вашим розумінням цієї відповідності. Зазначимо також, що при виконанні запиту пошукова система не шукає документи безпосередньо в Iнтернеті. Вона звертається до своєї бази даних, де в компактному вигляді зібрані дані про інформацію в Iнтернеті.

  Пошук інформації за допомогою системи Yahoo.

  Опишемо, як виконати пошук з використанням популярної пошукової системи Yahoo.

  Принципова відмінність системи Yahoo від інших систем полягає в тому, що можна в цій системі знайти необхідну інформацію без використання запитів, переходячи між посиланнями розділів вбудованого довідника і послідовно уточнюючи межі простору для пошуку. Не обов'язково знати правила формування запитів, достатньо переходити, використовуючи посилання, в потрібні розділи.

  Алгоритм роботи з довідковою системою Yahoo досить простий.

  • Для активізації пошукової системи Yahoo, вкажіть броузеру, яким ви користуєтеся, адресу www.yahoo.com.

  • На Web-сторінці, що з'явилася на екрані, введіть в поле вводу запиту для пошуку слово iнтернет.

  • Клацніть на кнопці Search(Пошук), розміщеній праворуч від поля вводу. З'явиться сторінка з відповіддю системи, де вказані посилання на Web-сторінки, в яких зустрічається слово Iнтернет.

  Розглянемо ще один спосіб пошуку інформації засобами Yahoo. Одержимо інформацію про Iнтернет, не даючи запиту, а послідовнo уточнюючи інформацію.

  • Клацніть на кнопці Назад(Back), щоб повернутися до початкової сторінки системи Yahoo.

  • Клацніть мишею на посиланні Internet, яке розміщено під посиланням Computers and Internet. Прочитається сторінка з посиланнями на сторінки, присвячені Iнтернету.

  В верхній частині сторінки є поля для запитів і перемикач, що дозволяє обмежувати область пошуку.

  • Встановіть перемикач на сторінці в положення Search only in Internet. Тепер простір для пошуку суттєво обмежений.

  • Уведіть в полі вводу запит url:ua, щоб одержати список всіх українських сторінок в даному розділі.

  • Клацніть на кнопці Search, розміщеній біля поля вводу. В результаті пошуку можуть з'явитися посилання на документи, серед яких можливо будуть і документи українською мовою, присвячені Iнтернету.

  Оскільки в пошуковій системі Yahoo можна виконувати пошук за допомогою простих і складних запитів, то розглянемо створення таких запитів в Yahoo. По-перше, треба мати на увазі, що для пошуку документів, які містять певне слово, досить ввести тільки це слово, а для пошуку документів, що містять певне словосполучення, вводять це словосполучення і обмежують його подвійними лапками. По-друге, необхідно знати, якщо слово набране малими літерами, то шукаються документи, в яких зустрічається це слово, набране як малими, так і великими літерами. Наприклад, для слова web шукаються всі документи, які містять слова Web,wEb,weB,WEB,web. Можна задавати тільки частину слова, використовуючи для цього знак *. Наприклад, на запит наук* будуть знайдені слова наука, науковий і т.д. Для побудови складного запиту використовуються логічні оператори і синтаксичні вирази. Перелічимо допустимі в розширених запитах логічні оператори:

  • оператор AND для логічної операції "і" гарантує, що в документі присутні обидва аргументи.

  • Оператор OR для логічної операції "АБО" гарантує, що в документі присутній хоча б один з аргументів.

  • Оператор NEAR для операції "БіЛЯ" гарантує, що аргументи в документі віддалені один від одного не далі, ніж на 10 слів.

  • Оператор NOT для логічної операції "НЕ" гарантує, що в документі цей аргумент відсутній.

  Розглянемо побудову складних запитів на прикладах. Для того, щоб в документі певне слово було відсутнє, необхідно перед ним в запиті поставити операцію заперечення, наприклад, NOT music. Для того, щоб задати пошук сторінок, на яких є наявність зараз декількох слів або словосполучень, використовується логічна операція "і". Наприклад, якщо шукаємо документ, в якому є слово "львів" і словосполучення "розклад поїздів", то в запиті слід вказати львів AND "розклад поїздів". Як аргумент можна використовувати не лише слова і словосполучення, але й логічні вирази, наприклад, на запит "розклад поїздів" AND (NOT львів) буде знайдено документи, в яких наявне словосполучення "розклад поїздів" і немає слова "львів". В простому запиті для цього випадку треба було б записати +"розклад поїздів"-львів.

  Якщо в шуканому документі має знаходитись хоча б одне з заданих слів, то слід скористатися логічною операцією "АБО". Наприклад, запит чай OR кава OR молоко забезпечить пошук документів, в яких було хоча б одне із вказаних слів.

  За допомогою операції "БіЛЯ" формують запити, в яких вказані слова знаходяться поруч. Наприклад, львів AND "розклад поїздів" вказує, що дані слова просто присутні, однак можуть бути розміщені в різних кінцях документа. Запит львів NEAR "розклад поїздів" описує, що слова повинні знаходитися одне від одного недалеко, тобто між ними має бути не більше 10 слів.

  Список використаної літератури

 • Глинський Я.М. Практикум з інформатики.- Львів: Підприємство Деол, 1998.- 168 с.

 • Коцюбинский А.О., Грошев С.В. Современный самоучитель работы в сети Интернет. - М.: Триумф, 1997.- 400 с.

 • Миллер М. Использование Windows 98: Пер. с англ.- К.; М.; СПб.: Издат. дом "Вильямс", 1998.- 336 с.

 • Проект програми курсу "Основи інформатики та обчислювальної техніки" для загальноосвітньої школи (автори: Жалдак М.і., Морзе М.В., Науменко Г.Г.). Електронний варіант.

 • Homepage с помощью бортовых средств.// Chip, №5-6, 1996, с. 70-73.

 • Internet для "чайников". К.: Диалектика, 1996.- 288 с.

 • Журнал "Компютер + Программы", 1998-2000 р.р.

 • Журнал "Чип", 1996-2000 р.р.

 • Газета "Про", 1998-2000 р.р.


 •  
  Загрузка...