REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → Проблеми розвитку електронних видань в інформаційному суспільстві

поліпшення розуміння було орієнтовано на окремих громадян і промислові кола, головним чином, малі та середні підприємства. Було створено Мережу вузлів для демонстрації та підтримки мультимедійної інформації (MIDAS-NET), кожен з яких об'єднував організації із спільними інтересами, спільну діяльність яких було спрямовано на створення Веб-сайтів, проведення семінарів, виставок, тощо. Всього проведено більше 2 500 заходів, серед яких всесвітньовідомий конкурс EuroPrix[16] - "Кращі в мультимедіа".

Напрям використання офіційної інформації містив 26 проектів, спрямованих на об'єднання зусиль державних установ-утримувачів інформації з розробниками електронних видань (приватними підприємствами або науковими установами) для поліпшення доступу підприємців до офіційної інформації, покликаній сприяти розвитку їх бізнесу. Цей напрямок зіткнувся з найбільшими труднощами, для подолання яких було видано окремий документ[17], в якому, зокрема, було викладено концепцію електронного уряду.

Напрям розвитку Європейського мультимедійного потенціалу полягав у стимулюванні підприємницької діяльності, спрямованої на висвітлення чотирьох тем: культурна спадщина, ділова інформація, географічна інформація, а також наукова, медична або технологічна інформація. Завдяки цій діяльності з'явилося декілька абсолютно унікальних видань, які інакше були б просто неможливими, наприклад, альбом ілюстрацій до рукопису з Сіто [18].

Допоміжні заходи - четвертий напрям - сприяли дослідницьким та навчальним заходам у цій галузі.

Успішне виконання програми INFO2000 ініцювало нову програму побудови інформаційного суспільства для всіх, мета якої полягає в

 • Створенні умов для переходу до використання цифрових технологій онлайн кожним громадянином, кожною сім'єю, кожною школою, кожним підприємством і органом влади.

 • Створенні комп'ютерно-грамотної Європи, підтримуваної підприємницькою культурою, готовою на фінансування і розробку нових ідей.

 • Гарантуванні соціальної спрямованості цих процесів та забезпеченні довіри споживачів.

Проблеми розвитку електронних видань знаходяться в центрі уваги принаймні шести пріоритетних напрямах. Це:

 • eContent: сприяння змістовному розвитку Інтернет з метою подолання бар'єрів, що стримують європейських розробників від повного використання їх потенціалу в всесвітній мережі;

 • eLearning: застосування цифрових технологій в навчанні;

 • eCommerce: нарощування електронної комерції;

 • розвиток дослідницьких мереж, сприяння поєднанню навчання і праці в Інтернет для студентів і дослідників;

 • система охорони здоров'я в онлайн;

 • застосування цифрових технологій на транспорті;

 • електронний уряд, що забезпечить доступ до урядової інформації та онлайн-механізми прийняття рішень.

Чому такого значення надається проблемі змісту? Що примушує докладати загально-європейських зусиль до розвитку промисловості, що створює, упаковує та розповсюджує професійну та споживчу інформацію, розважальні продукти та послуги? - Їх вплив на економіку і суспільство в цілому. Сьогодні ні в кого не викликає сумнівів зростання ролі цифрового наповнення в становленні нової економіки, сконцентрованої головним чином в Сполучених Штатах Америки. 94 зі 100 найбільш відвідуваних сайтів фізично розміщені в США. Європа прагне скоротити цей розрив. За оцінками доля змістовного сектору оцінюється в 412 млрд. євро, що складає 5% валового національного продукту. Це більше, ніж телекомунікації (221 млрд.) або інформатика і обчислювальна техніка (189 млрд.) Протягом наступного десятиріччя прогнозуються темпи зростання на рівні 20% щорічно. Це гарантія нових робочих місць, зростання обсягів продажу устаткування і послуг, зниження вартості обміну інформацією.

Особливої уваги заслуговує ставлення Європейських країн до шкіл: в чотирьох з них - Австрії, Ірландії, Португалії, Фінляндії - 100% шкіл приєднані до Інтернет, в Великобританії - 93%, Швеції - 91%, Франції -84%, Німеччині - 60%. [9] Цікаво відзначити відсутність прямої залежності від місцевої насиченості Інтернет. Повне охоплення всіх шкіл, а також навчання інформаційним технологіям усіх вчителів заплановані на 2002 р. Загалом застосування систем мультимедіа в навчанні - це найбільш ефективний спосіб передачі знань, особливо в умовах конкурентної високо-технологічної економіки. На кінець 2001 року передбачено створення транс-європейської швидкісної мережі, яка об'єднає дослідницькі заклади, університети, наукові бібліотеки, а згодом і школи. Сюди зможуть приєднатися заклади підвищення кваліфікації та центри перепідготовки, інші навчальні заклади. Планується вихід цих мереж за рамки Європейського Союзу і хочеться сподіватися, що на той час на світовому рівні стане помітною також змістовна доля українського Інтернет. Український зміст не з'явиться сам по собі, а вимагатиме значних зусиль і вкладень.

Література

 • Н.Винер, Кибернетика / Пер. с англ., М.: Советское Радио, 1958, 215 с.

 • Г.Р.Громов, Национальные информационные ресурсы, М.: Наука, 1985, 240с.

 • M.M.Brown, The Information Revolution and Development, - Development Outreach, 2000, 2, No. 2, pp.4-5.

 • P.Lyman, H.R.Varian, How Much Information? Report of the University of California at Berkeley, http://www.sims.berkeley.edu/how-much-info/summary.html (реферат див. в the Journal of Electronic Publishing, 2000, 6, No. 2, http://www.press.umich.edu/jep/06-02/lyman.html)

 • R.Zakon, Hobbes' Internet Timeline v5.2, http://www.zakon.org/directory.php

 • Web Statistics, in OCLC Web Characterization Project, http://www.oclc.com

 • В.Поздняков, Uanet, к инвестициям будь готов! - Компьютерное обозрение, 2000, № 38, с.28-29.

 • A. Odlyzko, Content is not king. - http://www.research.att.com/~amo

 • Strategies for Jobs in the Information Society, Communication from the Commission, COM(200)48. - Brussel, 2000, 32 p.

 • Surveying the Digital Future. The UCLA Internet Report, Los Angeles, 2000, 53 p. - www.ccp.ucla.edu

 • Information Society Technologies Programme. - www.cordis.lu/ist/home.html

 • Final evaluation of the INFO2000 Programme, European Commission Directorate General for the Information Society, Luxembourg, 2000, 24 p. -www.cordis.lu/content/

 • PROMISE Promotion of Information Society in Europe. Intermediate program evaluation, 2000, 107 p. www.ispo.cec.be/promotion/i_promise.html

 • eEurope 2002. An Information Society for All. - Brussels, 14.6.2000, 30 p. http://europa.eu.int/comm/information_society/eeurope/

 • И.Жданенко, Развитие Интернета в Украине приобрело государственное значение. - Телеком, 2000. № 9-10, с. 22-25.

 • EuroPrix2000. Europe's Top Talent - Innovation in Multimedia Content Creation. - EuroPrix Secretariat, Salzburg, 2000, 98 p. - www.europrix.org

 • Public Sector Information: A Key Resource for Europe. A Green Paper on Public Sector Information in the Information Society. - COM(1998)585, Luxembourg, 1998, 28 p.

 • The manuscripts of Citeaux. - Boxed set of 2 CD-ROMS PC/MAC, Dijon Cedex, 2000.


 •  
  Загрузка...