REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → Функції та системнi змiннi Бейсiка

Реферат на тему:

Функції та системнi змiннi Бейсiка

У всіх наведених нижче функціях, якщо не обумовлено протилежне, величина x являє собою будь-який допустимий числовий вираз, x$ будь-який символьний (рядковий) вираз, який має непорожнє значення, n ціле число із значенням від 0 до 255.

ABS (x) абсолютне значення x.

ASC (x$) код першого знаку ланцюжка символів.

Значення функції ціле число від 0 до 255, яке являє собою код першого символу ланцюжка.

ATN (x) арктангенс x.

CDBL (x) перетворення xв число з подвійною точністю.

CHR$ (n) перетворення цілого в символьне.

Значення функції рядок, який складається з єдиного символу, код якого рівний n. Функцiя CHR$ є оберненою до функції ASC.

CINT (x) заокруглення до цілого.

x числовий вираз із значенням від -32768 до 32767. Значення функції найближче до x ціле число.

COS (x) косинус x.

x представляє собою кут, що вимірюється в радіанах.

CSNG (x) перетворення xв число звичайної точності.

CSRLIN номер рядка поточного положення курсора.

Значення системної змінної CSRLIN ціле число від 1 до 25, яке дорівнює номеру рядка поточної позиції курсора активної сторінки екрана.

CVD (x$) перетворення ланцюжка символів в число подвійної точності.

CVI (x$) перетворення ланцюжка символів в ціле число.

CVS (x$) перетворення ланцюжка символів в число звичайної точності.

x$ символьний вираз, довжина якого рівна:

2 для функції CVI,

4 для функції CVS,

8 для функції CVD.

Значення функції CVI (CVS, CVD) рівне значенню цілого числа (числа звичайної точності, числа подвійної точності), представленням якого в кодовій формі править аргумент функції. Функцiї необхідні при обробці файлів з довільним доступом, які містять числову інформацію. Оберненими до вказаних функцій є функції MKD$, MKI$, MKS$.

DATE$ системна дата.

Значення системної змінної DATE$ представляє собою поточну дату у відповідному форматі, встановлену при завантаженні системи або змінену в Бейсiку оператором DATE$.

EOF (нмф) індикатор умови "кінець файлу".

нмф номер відкритого файлу.

Функцiя має логічне значення "істина" (-1), якщо прочитано запис кінця файлу з вказаним номером, i "хибність" (0) в противному випадку.

ERL номер рядка програми, який містить помилку.

Системна змінна ERL містить номер програмного рядка, в якому виявлена помилка. Якщо при виконанні програми помилка не була виявлена, то ERL = 0. Змiнна ERL звичайно використовується в тому випадку, коли користувач пише особисту підпрограму обробки помилок.

ERR код останньої виявленої помилки.

Значення системної змінної ERR ціле число від 0 до 255, яке вказує код помилки. Якщо ERR = 0, то помилка не була виявлена.

EXP (x) експонента x.

FIX (x) зрізання числа до цілого.

x будь-який числовий вираз із значенням від -32768 до 32767. Значення функції отримується відкиданням всіх цифр дробової частини значення аргументу.

FRE (x) або FRE (x$) об'єм вільної пам'яті в робочій області.

Значення аргументу не використовується. Значення функції ціле число, що вказує об'єм (в байтах) вільної частини робочої області Бейсiка. Важливим побічним ефектом обчислення функції FRE є "збирання сміття" (якщо аргумент символьний вираз).

HEX$ (n) перетворення в ланцюжок 16-річних цифр.

n числовий вираз із значенням від -32768 до 65535.

INKEY$ введення символу з клавіатури.

Значення системної змінної INKEY$ ланцюжок символів довжини 0, 1 або 2: порожній ланцюжок вказує, що в буфері клавіатури немає символів; односимвольний ланцюжок містить поточний знак, зчитаний з клавіатури; двосимвольний ланцюжок містить символ розширеного коду (її перший символ завжди є 0-й символ CHR$(0)). Змiнна INKEY$ може застосовуватися тільки як права частина оператора присвоєння.

INP (n) зчитування байту з порту введення.

n числовий вираз із значенням від 0 до 65535, повинно бути конкретним номером порту введення ПЕОМ. Значення функції ціле число від 0 до 255 байт, прочитаний з вказаного порту.

INPUT$ (n[, [#] нмф]) зчитування ланцюжка символів з файлу.

n числовий вираз, який задає кількість зчитуваних з файлу символів; значення n не повинно перевищувати 255;

нмф номер відкритого файлу; за умовчанням символи зчитуються з буферу клавіатури.

INSTR ([n,] x$, y$) номер позиції першого входження ланцюжка y$в ланцюжок x$.

n числовий вираз із значенням від 1 до 255; за умовчанням передбачається значення 1;

x$ та y$ будь-які символьні вирази.

INT (x) ціла частина x.

Значення функції ціла частина значення аргументу, тобто найбільше ціле число, яке не перевищує x.

LEFT$ (x$,n) виділення перших символів ланцюжка.

x$ будь-який символьний вираз;

n числовий вираз із значенням від 0 до 255.

Значенням функції є ланцюжок з перших n символів x$. Функцiя LEFT$ є частинним випадком функції MID$.

LEN (x$) довжина ланцюжка символів.

LOC (нмф) поточна позиція файлу.

нмф номер відкритого файлу (числовий вираз).

LOF (нмф) розмір файлу.

нмф номер відкритого файлу (числовий вираз).

LOG (x) натуральний логарифм x.

LPOS (n) поточна позиція друку.

n числовий вираз, що вказує пристрій друку:

n = 0 або 1 для пристрою LPT1:,

n = 2 для LPT2:, n = 3 для LPT3:.

Значення функції є номером поточної позиції в буфері відповідного пристрою друку.

MID$(x$,n[,m]) виділення частини ланцюжка символів.

x$ будь-який символьний вираз;

n числовий вираз із значенням від 1 до 255, що визначає номер першого символу, який виділяється з виразу x$;

m числовий вираз із значенням від 0 до 255, що визначає кількість виділених символів; за умовчанням виділяються всі символи x$, починаючи з n-го.

Значенням функції є ланцюжок символів, виділених з x$. При m = 0 або при n > LEN(x$) функція буде мати порожнє значення. Частинним випадком MID$ є функції LEFT$ і RIGHT$.

MKD$ (x) перетворення числа подвійної точності в


 
Загрузка...