REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
допомогою команд цієї мови можна не тільки добавляти або видаляти об'єкти зі сцени, а і змінювати їх візуальні і звукові характеристики незалежно одна від обної.

Команди BIFS можна використовувати для створення анімації шляхом визначення поведінки об'єкта в залежності від дій користувача, оброблених декодером. За допомогою цієї мови можна створювати навіть інтерактивні прикладні програми або, наприклад, використовувати вміст вікна програми (приміром, Web-браузера) у якості текстури сцени.

Багато концепцій BIFS запозичені з Мови Моделювання Віртуальної Реальності (Virtual Reality Modeling Language - VRML), що широко використовується для опису тривимірних об'єктів і керування ними в Internet-програмах. У принципі BIFS і VRML можна розглядати як різні формулювання одної концепції. У мові VRML всі об'єкти й операції над ними, як і в будь-якій мові високого рівня, подані в текстовому виді. У BIFS використовується двійкове представлення, що дозволяє зменшити програмний код приблизно в 10-15 разів.

Основна відмінність BIFS, використовуваного в MPEG-4, від VRML - обробка в реальному часі. Це означає, що для відтворення сцени не потрібно її повне завантаження, оскільки обробка робиться "нальоту". Крім того, мова BIFS дозволяє описувати двовимірні об'єкти, такі як лінії і прямокутники, що неможливо в VRML. (При спільній роботі над MPEG-4, MPEG і Web 3-D Consortium паралельно вели роботу над VRML.)

Згортання даних

Подання мультимедіа-інформації у форматі MPEG-4, принципово нове і багатофункціональне, мабуть, повинно містити засоби для підготовки цієї інформації до транспортування або збереження (а, можливо, і декодування). Для цього всі об'єкти містяться в так звані елементарні потоки (elementary streams - ESs). Деякі об'єкти, такі як звукові треки або відео, можуть мати тільки один такий потік. Інші можуть мати два і більш елементарних потоки. Приміром, якийсь масштабований об'єкт може мати ES, призначений для збереження базової інформації (найгірша якість), і один або більш додаткових рівнів, кожний із який буде мати свій ES з інформацією, що поліпшує якість (відео з більш докладною деталізацією або прискореним режимом відтворення).

Інформація на кожному наступному більш високому рівні (визначення даних за допомогою BIFS, коригування і розміщення медіаоб'єктів) обробється у власному окремому потоці ES. У цьому знов виявляється перевага ієрархічної, об'єктно-орієнтованої моделі MPEG-4. Це значно полегшує розробку нових продуктів при повторному використанні вже наявного об'єкта, оскільки в цьому випадку зміна самого об'єкта не вимагається. Припустимо, що окремі частини сцени повинні використовуватися тільки у певних випадках. Тоді (якщо забезпечена достатня швидкість передачі даних), для представлення однієї і тієї ж сцени в різних ситуаціях можуть використовуватися декілька потоків ES, що цілком описують дану сцену.

Для того, щоб система знала, який з елементарних потоків належить визначеному об'єкту в MPEG-4 впроваджена принципово нова концепція -дескриптор об'єкта (object descriptor - OD). Дескриптори об'єктів у свою чергу містять дескриптори елементарних потоків, щоб інформувати систему про те, який декодер необхідно використовувати для того або іншого потоку. Крім того, дескриптори містять повну текстову інформацію про об'єкт. Дескриптори об'єктів розміщаються в окремому елементарному потоці, що дозволяє динамічно добавляти або знищувати їх при зміні стану сцени.

Одночасне відтворення декількох об'єктів MPEG-4 координується окремим рівнем, виділеним спеціально для забезпечення синхронізації. Елементарні потоки розбиваються на пакети, після чого проводиться їхнє тактування (розподіл часових інтервалів). Після цього пакети готові для передачі на так називаний транспортний рівень.

Потоки тут, потоки там...

Тимчасова інформація необхідна для декодування даних. У ній зберігається тактова частота синхронізатора (таймера) кодера й оцінки часу вхідних потоків відносно цього синхронізатора. Оцінки часу можна розділити на два типи. Оцінки першого типу вказують, коли повинна декодуватися чергова порція інформації, другого - для вказівки моменту готовності інформації до відтворення.

Варто розрізняти ці два типи оцінок. У деяких алгоритмах стиску відеоінформації деякі кадри визначаються шляхом інтерполяції попереднього і наступного кадрів. Таким чином, поки черговий кадр декодується і готується до відтворення, наступний вже повинний бути декодований і поміщений у буфер. Тому, для забезпечення більшої продуктивності декодера в тимчасову інформацію, як правило, додатково записують і параметри буферизації.

Висловлюючись термінологією семирівневої комунікаційної моделі ISO, MPEG-4 не використовує ніякий принципово новий механізм передачі даних. Існуючих на той час засобів виявився цілком достатньо: потік передачі MPEG-2, асинхронний режим передачі (ATM) і Internet-протокол передачі в реальному часі (RTP). Доречі, потік передачі MPEG-2, використовуваний у цифровому телебаченні, згодом зробив істотний вплив на визначення стандартів радіомовлення.

Для кожного потоку даних може встановлюватися окремий канал передачі. Тому у випадках, коли сцена MPEG-4 містить досить велику кількість таких потоків, процес стає громіздким і неефективним. Щоб уникнути подібних ситуацій у MPEG-4 був включений додатковий інструмент, так званий FlexMux, що грає роль проміжної ланки для перетворення даних у зручну для передачі форму. Пізніше в MPEG-4 був доданий ще один інтерфейс, що дозволяє прикладній програмі посилати запит на з'єднання по заданих параметрах: пропускній здібності устаткування, коефіцієнту помилок, параметрам затримки і т.п.

З погляду прикладної програми цей інтерфейс однаковий як для широкомовних каналів зв'язку й інтерактивних сеансів так і для локальної роботи. У зв'язку з цим розробникам при написанні коду навіть не доводиться замислюватися про те, які механізми лежать в основі. Наступний реліз MPEG-4 уже дозволяв використовувати різні канали передачі на протилежних вузлах мережі для прийому/передача.

Ще одним істотним нововведенням другої версії було введення формату mp4 і засобів конвертації з форматів попередніх версій. Раніш, при використанні MPEG-1 і MPEG-2, таких засобів не було, але для MPEG-4, передбаченого для використання в Internet, вони були просто необхідні.

Візуалізація об'єктів

Класичне "прямокутне" відео є одним із стандартних візуальних об'єктів. Об'єкти довільної форми могли кодуватися


 
Загрузка...