REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
підкреслений;

foreground (передній план) і background (задній план):

White Black Red Magenta

Blue Green Cyan Yellow

Ключі:

/N Не зафарбовувати границю екрана.

/C Очистити екран.

Зауваження. Можливі скорочення при набиранні параметрів.

BE SHIFTSTATE

Ця команда визначає статус регістрових клавіш (Shift, CapsLock, NumLock, Alt, Ctrl).

BE TRIGGER hh:mm [AM | PM]

Ця команда блокує систему і запускає її у визначений час.

Параметри:

hh:mmЧас у форматі години:хвилини.

AM До полудня.

PM Після полудня.

BE WEEKDAY

Ця команда повертає системний день тижня (Неділя = 1).

BE WINDOW top left bottom right [color] [ZOOM] [SHADOW]

Ця команда утворює на екрані монітора вікно, місцеположення якого визначається першими чотирма параметрами, визначеного кольору.

ZOOM (розкриття) Спосіб показу вікна розкриттям.

SHADOW (тінь) Спосіб показу вікна з тінню.

При другому способі використання утиліти

BE pathname [ [GOTO] label]

виконується файл, що вказаний як параметр, і в якому задається множина команд Batch Enhancor'а.

Параметри:

/DEBUG Вивести ERRORLEVEL код.

pathname Ім'я командного файлу утиліти BE.

label Мітка у файлі, з якої треба почати виконання.

Утиліта CALIBRAT (Calibrate)

Формат:CALIBRATE [drive:] [/BATCH] [/BLANK] [/NOCOPY] [/NOFORMAT] [/NOSEEK] [/PATTERN:pattern] [/R[A]:pathname] [/X:drives]

Діалогова утиліта CALIBRAT оптимізує швидкість та підвищує надійність роботи жорсткого диска. Це забезпечується встановленням вірного фактора чергування секторів диска (interleave factor) та перевіркою стану всіх його кластерів при читанні/записуванні. Останнє суттєво тому, що під час експлуатації комп'ютера головки диска "дрейфують" і це може призвести до помилок у роботі з диском. Утиліта CALIBRAT розв'язує цю проблему.

Параметри:

drive Літера, що визначає дисковод, диск у якому оптимізується.

/BATCH Не виводити підказки, вийти у DOS після закінчення.

/BLANK Очистити екран під час тестування зразків (patterns).

/NOCOPY Не копіювати доріжку, що тестується.

/NOFORMAT Проводити тільки тест зразків, не форматувати.

/NOSEEK Не проводити тесту пошуку.

/PATTERN Визначити число зразків, що використовуються у тесті.

pattern0, 5, 40, або 80 зразків можуть бути вибрані.

/R[A] Записати (R) або додати (RA) звіт про результати у файл.

pathname Ім'я файлу звіту.

/X:drives Не тестувати вказані дисководи.

Утиліта DISKEDIT (Disk Editor)

Формат:DISKEDIT [drive:] [path] [filename] [/M] [/X:drives] [/W] [/SKIPHIGH]

Діалогова утиліта DISKEDIT дозволяє продивлятися і редагувати будь-яку область диска, використовувати потужні засоби для відновлення пошкоджених файлів та загублених даних, виправляти пошкоджені диски. Утиліта має розвинуті можливості пошуку тексту по всьому диску у різноманітних форматах.

Параметри:

drive Літера, що визначає дисковод, у якому переглядається або редагується диск.

path Шлях каталогу, що переглядається або редагується.

filename Файл, що переглядається або редагується.

/M Режим обслуговування (Maintenance mode) обійти DOS і досліджувати диск безпосередньо.

/X:drives Виключити вказані дисководи з режиму проглядання абсолютних секторів.

/W Дозволити режим запису (вимкнути режим "тільки для читання").

/SKIPHIGH Не використовувати верхні блоки пам'яті.

Утиліта DISKMON (Disk Monitor)

Формат: DISKMON /PROTECT+| [/SKIPHIGH]

або DISKMON /LIGHT+| [/SKIPHIGH]

або DISKMON /STATUS

або DISKMON /UNINSTALL

або DISKMON /PARK

Діалогова утиліта DISKMON дозволяє захистити дані від запису на диск без підтвердження (як один із засобів боротьби з вірусами), виводить у верхній правий кут монітора ім'я диска, до якого звертаються (зокрема, при роботі у мережі), паркує головки диска (поміщає їх у безпечне місце, що важливо при транспортуванні комп'ютера).

Параметри:

/PROTECT+ або Увімкнути або вимкнути режим захисту при записуванні на диск.

/LIGHT+ або Увімкнути або вимкнути виведення імені диска, до якого звертаються.

/SKIPHIGH Не завантажувати у верхні блоки пам'яті.

/STATUS Вивести на екран загальний статус утиліти.

/UNINSTALL Видалити DISKMON з пам'яті.

/PARK Запаркувати головки диска.

Утиліта DISKREET (Disk Secreet)

Формат:

DISKREET DISKREET /ON DISKREET /HIDE:drive

DISKREET /CLOSE DISKREET /OFF DISKREET /SHOW:drive

DISKREET /D:filespec /P:password

DISKREET /E:filespec /P:password /T:target

DISKREET /STATUS

Діалогова утиліта DISKREET утворює секретні (шифровані) логічні диски (NDisks), доступ до яких здійснюється тільки після введення пароля. Дозволяє також шифрувати або дешифрувати файли. Потребує встановлення у файл CONFIG.SYS драйвера DISKREET.SYS.

Параметри:

/ON Увімкнути драйвер.

/OFF Вимкнути драйвер.

/CLOSE Закрити всі NDisks.

/SHOW Показати NDisk.

/HIDE Приховати NDisk.

drive Диск, на якому показати або приховати NDisks.

/E Шифрувати файли.

/D Дешифрувати файли.

filespec Ім'я файлу, що шифрується або дешифрується.

/P Вказати пароль.

/T Вказати зашифрований файл.

password Пароль, що використовується.

target Ім'я зашифрованого файлу.

Утиліта DISKTOOL (Disk Tools)

Формат: DISKTOOL [/MAKEBOOT] [/SKIPHIGH]

або DISKTOOL [/DOSRECOVER] [/SKIPHIGH]

або DISKTOOL [/REVIVE] [/SKIPHIGH]

або DISKTOOL [/MARKCLUSTER] [/SKIPHIGH]

Діалогова утиліта DISKTOOL дозволяє робити диски системними, відновлювати їх після команди DOSRECOVER, відновлювати дискети з поганими кластерами, маркірувати кластери як хороші або погані.

Параметри:

/MAKEBOOT Зробити диск системним.

/DOSRECOVER Відновити диск після команди DOSRECOVER.

/REVIVE Відновити диск з поганими кластерами.

/MARKCLUSTER Маркірувати кластер.

/SKIPHIGH Не використовувати верхні блоки пам'яті.

Зауваження. Створення рятувальної дискети, що було однією з функцій DISKTOOL ранніх версій, тепер здійснюється окремою утилітою RESCUE.

Утиліта DS (Directory Sort)

Формат:DS [pathname]

або


 
Загрузка...