REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
DS sort keys [pathname] [/S]

Діалогова утиліта DS сортує один або декілька каталогів за ім'ям і розширенням (N, E), часом (T), датою (D) або розміром (S). Крім того Ви можете фіксувати місцеположення окремих файлів на диску.

Параметри:

pathname Каталог, що повинен сортуватися.

sort keys Сортування за ключами у визначеному порядку:

N name (ім'я),

D date (дата),

E extension (розширення),

S size (розмір),

T time (час).

Приписування риски () робить протилежним порядок сортування.

/S Сортування підкаталогів.

Утиліта DUPDISK (Duplicate Disk)

Формат:DUPDISK [source_drive: [target_drive:]]

Діалогова утиліта DUPDISK копіює (створює дублікати) дисків.

Параметри:

source_drive Диск-оригінал.

target_drive Диск-копія.

Утиліта FA (File Attribute)

Формат:FA [pathname] [/A[+|]] [/R[+|]] [/HID[+|]] [/SYS[+|]] [/CLEAR] [/P] [/S] [/T] [/U]

або FA [pathname] /DIR[+|]

Утиліта FA виводить на екран, установлює і знімає атрибути файлів та каталогів. FA це утиліта командного рядка.

Параметри:

pathname Ім'я каталогу або файлів, що виводяться або змінюються.

/A Файл з атрибутом "архівний" (archive).

/R Файл з атрибутом "тільки для читання" (read-only).

/HID Файл з атрибутом "прихований" (hidden).

/SYS Файл з атрибутом "системний" (system).

/DIR Тільки каталог.

Символи '+' і '' , що слідують за опцією, встановлюють або відміняють атрибут. (/DIR діє як /HID для каталогу).

/CLEAR Очищає (видаляє) всі атрибути.

/P Пауза після заповнення екрана.

/S Поширити дії на підкаталоги.

/T Вивести сумарну інформацію.

/U Незвичайні файли (з довільною установкою атрибутів).

Утиліта FD (File Date/Time)

Формат:FD pathname [/D[date]] [/T[time]] [/P] [/S]

Утиліта FD встановлює дату і час файлів. FD це утиліта командного рядка.

Параметри:

pathname Ім'я каталогу або файлів, що виводяться або змінюються.

/D[mm-dd-yy] Установлення дати в форматі [місяць-день-рік].

/T[hh:mm:ss] Установлення часу в форматі [год.:хвил.:сек.].

/P Пауза після заповнення екрана.

/S Поширити дії на підкаталоги.

Виконання FD без параметрів /D і /T призведе до того, що всі вказані файли одержать поточні дату і час.

Утиліта FILEFIND (File Find)

Формат:

FILEFIND [filespec] [search text] [replace text] [/CS] [/S] [other switches]

Діалогова утиліта FILEFIND досліджує всі каталоги диска, щоб знайти заданий файл, за текстом, що він містить. У специфікації файлу можна використовувати шаблони (маски) DOS. Ця утиліта вказує зокрема і місцезнаходження прихованих і системних файлів, що недоступно команді DIR операційної системи DOS ранніх версій. Утиліта дозволяє також змінювати атрибути, дату і час утворення файлів.

Параметри:

filespec Ім'я файлу, що шукається (див. нижче).

*.* Шукати на всьому поточному диску.

.*.* Шукати в поточному каталозі.

*:*.* Шукати на всіх дисках.

search text Необов'язковий текст, що треба знайти в файлах.

replace text Необов'язково. Змінює "search text" на "replace text".

/S Включити файли у підкаталогах.

/C Шукати у поточному каталозі.

/CS Шукати з урахуванням великих і малих літер у тексті.

/O:output file Зберегти перелік знайдених файлів у визначеному файлі.

/BATCH Автоматичний вихід з програми після її завершення.

/TARGET:dl Перевірити, чи вмістяться файли на диску dl.

/D[mm-dd-yy] Встановити дату для знайдених файлів.

/T[hh:mm:ss] Встановити час для знайдених файлів.

/NOW Встановити поточні дату і час для знайдених файлів.

/CLEAR Очистити всі атрибути для знайдених файлів.

/A, /R, /HID, /SYS із знаками "+" чи "" установлює або знімає атрибути "архівний", "тільки для читання", "прихований", "системний".

Утиліта FILEFIX (File Fix)

Формат: FILEFIX [pathname]

Діалогова утиліта FILEFIX дозволяє діагностувати та відновлювати пошкоджені файли систем Lotus 1-2-3, Symphony, Quattro Pro, WordPerfect, dBASE та інших систем, які мають аналогічні формати.

Параметри

pathname Ім'я файлу, що має відновлюватися (File Fix визначає тип файлу за розширенням).

Утиліта FL (File Locate)

Формат:FL [drive:] [filename] [/A] [/P] [/W] [/T] [/E:name] [F[n]]

Утиліта FL вказує місцеположення файлів на диску. Без параметрів виводить список всіх файлів активного диска. FL це утиліта командного рядка.

Параметри:

drive Диск, на якому шукається файл (умовчання активний диск).

filename Ім'я файлу, що шукається.

/A Шукати файли на всіх дисках.

/P Пауза після заповнення екрана.

/W Вивести список файлів у широкому форматі.

/T Шукати тільки шлях (PATH).

/E:name Шукати шлях, вказаний "name" змінної оточення.

/F[n] Знайти перші n файлів (за умовчанням 1).

Утиліта FS (File Size)

Формат:FS [pathname] [target_drive:] [/P] [/S] [/T]

Утиліта FS виводить на екран розміри файлів, загальний розмір групи селектованих файлів і загальний вільний простір диска. Якщо вказаний диск (target_drive:), то утиліта визначить, чи достатньо на ньому вільного простору для розміщення селектованих файлів. FS це утиліта командного рядка.

Параметри:

pathname Ім'я файлів або каталогу.

target_drive Перевірити, чи вистачить на диску target_drive вільного місця для вибраних файлів.

/P Пауза після заповнення екрана.

/S Поширити дії на підкаталоги.

/T Вивести на екран тільки загальну інформацію.

Утиліта IMAGE (Image)

Формат:IMAGE [drive:] [/NOBACKUP]

Утиліта IMAGE зберігає системну інформацію про файли і диски у файлі IMAGE.DAT, що дозволяє відновити дані навіть після форматування (безпечного) дисків. IMAGE це утиліта командного рядка.

Ви можете поставити IMAGE в файл AUTOEXEC.BAT, щоб зберігати інформацію про диск завжди, коли Ви перезавантажуєте систему (вмикаєте комп'ютер). Утиліти UnFormat і UnErase використовують цю інформацію у своїй


 
Загрузка...