REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
роботі.

Параметри:

drive Зберегти інформацію для вказаного диска.

/NOBACK Перезаписує поточний файл IMAGE.DAT (IMAGE.BAK не створюється)

Утиліта LP (Line Print)

Формат:LP pathname [output] [switches]

Утиліта LP виводить на принтер або у файл текст файла у різних форматах. LP це утиліта командного рядка.

Параметри:

pathname Текстовий файл, що друкується.

output Принтер (тобто LPT1) або ім'я файлу.

/CONFIG:filespec Файл конфігурації, що утворений NUCONFIG.

/Tn /Bn /Ln /Rn Верхнє, нижнє, ліве, праве поля.

/HIn /Wn Висота, ширина сторінки.

/TABn Число пропусків для табуляції.

/SPn Число пропусків між рядками.

/HEADERn Тип заголовка (0, 1, 2).

/PAn Номер початкової сторінки.

/N Включити нумерацію рядків.

/A Додати до файлу.

/80 | /132 Ширина друку в 80 рядків, 132 рядка (IBM).

/EBCDIC Для файлів у EBCDIC-кодах (IBM 360/370).

/WS Друкувати файли WordStar.

/PR:xx Тип принтера. Параметр xx означає:

TTy, GEneric, EPson, PRoprinter, QUietwriter,

TOshiba, LAserjet або POstscript.

/SET:filespec Встановити файл з рядками.

Утиліта NCACHE (Norton Cache)

Формат: NCACHE [Install Switches] [[drive:] [Drive Switches] ...]

Діалогова утиліта NCACHE створює у пам'яті комп'ютера так званий кеш диска, який містить дані, що зчитуються з диска, або записуються на нього. У багатьох випадках це дозволяє суттєво підвищити швидкість проведення дискових операцій.

Утиліта NCACHE має значну кількість різноманітних ключів установлення (Install Switches) та ключів дисководу (Drive Switches), для вибирання яких необхідна обізнаність з технічними засобами комп'ютера. Ви можете скористатися варіантом, що пропонується Нортоном під час роботи утиліти NUCONFIG.

Утиліта NCC (Norton Control Center)

Формат:NCC [pathname [/SET]]

або NCC [pathname [/CURSOR|/DOSCOLOR|/PALETTE]]

або NCC [/FAST] [/BW80|/CO80|/25|/35|/40|/43|/50]

або NCC /START:watch|/STOP:watch [/N] [/L] [/C:comment]

Діалогова утиліта NCC керує такими апаратними засобами, як дисплей, клавіатура, послідовні порти, системний годинник. Утиліта встановлює розмір курсора, змінює кольори DOS, встановлює палітру кольорів, вибирає відеорежим, встановлює швидкість клавіатури й миші та ін.

При запуску утиліти NCC у діалоговій формі можна зберігати всі установлення в заданому файлі.

Параметри:

pathname Файл, який містить установку NCC-опцій.

/SET Встановити всі опції, що збережені у файлі pathname.

/CURSOR Встановити тільки розмір курсору.

/DOSCOLOR Встановити тільки кольори DOS.

/PALETTE Встановити тільки палітру.

/FAST Встановити найбільшу швидкість клавіатури.

/BW80 Встановити чорно-білий режим екрана, 2580.

/CO80 Встановити кольоровий режим екрана, 2580.

/25 Встановити режим екрана з 25 рядками(EGAтаVGA).

/35 Встановити режим екрана з 35 рядками(тільки EGA).

/40 Встановити режим екрана з 40 рядками(тільки VGA).

/43 Встановити режим екрана з 43 рядками(тільки EGA).

/50 Встановити режим екрана з 50 рядками(тільки VGA).

/START:watch Запускає годинник (watch=14, умовчання 1).

/STOP:watch Зупиняє годинник (watch=14, умовчання 1).

/N Не виводити поточні час і дату.

/L Вивести поточні час і дату з лівої сторони.

/C:comment Вивести коментар (корисно в batch-файлах).

Утиліта NCD (Norton Change Directory)

Формат:NCD [drive:][pathname] [/R] [/N]

або NCD [drive:] /L[:output] [/G | /NG | /T] [/P] [/A] | /V[:label]

або NCD RMTREE [/BATCH] | MD | RD | SIZE pathname

або NCD COPY [/DELETE] | GRAFT source destination

Діалогова утиліта NCD дозволяє перейти до каталогу, що вказаний частиною його імені; створювати, перейменовувати, видаляти (навіть непорожні) каталоги, копіювати або переміщувати дерево каталогів, записувати або змінювати мітку тому.

Параметри:

drive Літера диска, що містить каталог.

pathname Ім'я каталогу, що розшукується, створюється або видаляється.

/R Пересканувати каталоги диска.

/N Не записувати інформацію про каталоги диска у файл treeinfo.ncd.

/V[:label] Записати мітку тому на диск.

/L[:output] Вивести на екран або принтер дерево каталогів [у файл output].

/A Вивести на екран дерева каталогів всіх дисків (крім гнучких).

/G Вивести на екран дерево каталогів у графіці.

/NG Вивести на екран дерево каталогів з використанням неграфічних символів.

/T Вивести на екран загальне число та розміри всіх файлів.

/P Пауза після заповнення екрана.

MD або RD Утворити або видалити каталог.

SIZE Вивести на дисплей розмір дерева каталогів.

RMTREE Видалити все дерево каталогів.

COPY або GRAFT Копіювати або перемістити дерево з "source" до "destination".

/DELETE Видалити файли-оригінали після копіювання.

/BATCH Не виводити підказки (для batch-файлів).

source Ім'я каталогу, з якого переміщується або копіюється.

destination Ім'я каталогу, до якого переміщується або копіюється.

Утиліта NDD (Norton Disk Doctor)

Формат:

NDD [d:][d:]... [/C|/Q|/DT] [/R[A]:pathname] [/X:drives] [/FIXSPACES] [/SKIPHIGH]

або NDD [d:][d:]... /REBUILD [/SKIPHIGH]

або NDD [d:][d:]... /UNDELETE [/SKIPHIGH]

або NDD /UNDO [/SKIPHIGH]

Діалогова утиліта NDD автоматично знаходить і коректує фізичні і логічні помилки гнучких і жорстких дисків.

Перевіряються Partition Table (таблиця розділів жорсткого диска), Boot Record (сектор завантаження), File Allocation Table (таблиця розподілу файлів), і повна структура каталогів. Також тестується область даних диска з метою виявлення поганих кластерів. У кінці можна за бажанням вивести звіт про виконану роботу.

Параметри:

/C Провести повне тестування диска, що включає тест його поверхні.

/Q Провести всі тести диска крім тесту його поверхні.

/DT Тестувати тільки поверхню диска.

/R[A]:pathname Записати R (додати RA) звіт до файлу pathname.

/X:drives Не


 
Загрузка...