REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
на початку диска.

/FF Оптимізувати диск повністю з переупорядкуванням файлів.

/U Тільки дефрагментувати файли.

/Q Тільки дефрагментувати вільне місце.

/V Переставити режими Read-after-Write та Verify ON.

/B Перезавантажити систему після роботи утиліти.

/S Сортувати файли за вказаним порядком.

order Один з таких порядків:

N Name (Ім'я) E Extension (Розширення)

D Date and time (Дата і час) S Size (Розмір)

Символ "", що слідує за вказаними літерами, обертає порядок.

/SKIPHIGH Не завантажувати дані у верхні блоки пам'яті.

Утиліта SYSINFO (System Information)

Формат:SYSINFO [/AUTO:n] [/N] [/NOHDM] [/SOUND]

або SYSINFO /DEMO

або SYSINFO /REP:file1 [/SPEC:file2]

або SYSINFO /TSR

або SYSINFO [drive:] /SUMMARY

або SYSINFO [drive:] /DI

Діалогова утиліта SYSINFO визначає три індекси продуктивності комп'ютера: CI обчислювальний індекс, DI дисковий індекс і PI комбінований індекс продуктивності. Утиліта надає також інформацію про пам'ять комп'ютера, кількість дисководів (розділів жорсткого диска), типи процесора та сопроцесора, графічні адаптери, відеорежими та ін.

Параметри:

/AUTO:n Автоматичний режим (затримка n секунд між екранами).

/N Подавити сканування пам'яті.

/NOHDM Не робити спробу визначити модель жорсткого диска.

/SOUND Сигнал (Beep) між тестами процесора.

/DEMO Зациклити тільки тести продуктивності.

/REP:file Друкувати звіт у визначений файл.

/SPEC:file Використати визначений файл для установки звіту.

/TSR Друкувати список резидентних (TSR) програм.

drive Дисковод, інформацію про який треба одержати.

/SUMMARY Друкувати сумарну інформацію SysInfo.

/DI Друкувати інформацію про активний або вказаний диск.

Утиліта TS (Text Search)

Формат:

TS [pathname] [search text] [/S] [/T] [/A] [/CS] [/EBCDIC] [/WS] [/LOG]

або

TS [search text] /D|/E [/Cn] [/A] [/CS] [/EBCDIC] [/WS] [/LOG] [/F:filename]

Утиліта TS виконує пошук заданого тексту в файлах або на всьому диску. Ця ж можливість реалізована в утиліті DISKEDIT. TS це утиліта командного рядка.

Параметри:

pathname Ім'я файлів, що розшукуються.

search text Текстовий рядок, що розшукується.

/S Пошук, включаючи також підкаталог.

/T Встановити неінтерактивний загальний (Totals) режим.

/Cn Почати пошук від кластера n.

/D Пошук на всьому диску.

/E Пошук тільки у витертому просторі диска.

/A Автоматичний пошук (відповідь "yes" на всі запитання).

/CS Пошук, при якому малі та великі літери відрізняються.

/EBCDIC Пошук для файлів, що використовують EBCDIC-кодування (IBM 360/370).

/LOGФорматоване виведення на принтер (у файл реєстрації).

/WS Пошук для файлів, що використовують формат редактора WordStar.

/F:filename Файл виведення для розміщення в ньому кластерів диска, в яких міститься знайдений текст.

Утиліта UNERASE (UnErase)

Формат:UNERASE [pathname] [/IMAGE|/MIRROR|/NOINFO] [/NOTRACK] [/SKIPHIGH]

або

UNERASE [pathname] [/SMARTCAN] [/NOSMARTCAN] [/SKIPHIGH]

Діалогова утиліта UNERASE шукає та відновлює видалені (стерті) файли та каталоги. Непошкоджені файли відновлюються автоматично. Якщо файл частково перезаписаний або фрагментований, можна спробувати відновити його у ручному режимі (manual mode) утилітою DiskEdit.

Параметри:

pathname Ім'я файлу, що відновлюється.

/IMAGE Використовувати тільки Image інформацію.

/MIRROR Використовувати тільки Mirror інформацію.

/NOINFO Не використовувати ні Image, ні Mirror інформацію.

/NOTRACK Не використовувати інформацію про стерті доріжки.

/SMARTCAN Відновлювати тільки файли, збережені утилітою SmartCan.

/NOSMARTCAN Виключити файли, збережені утилітою SmartCan.

/SKIPHIGH Не використовувати верхні блоки пам'яті.

Утиліта UNFORMAT (UnFormat)

Формат:UNFORMAT [drive:] [/IMAGE|/MIRROR]

Діалогова утиліта UNFORMAT відновлює файли і каталоги на безпечно форматованому диску (дивись утиліту SFORMAT). Може застосовуватися, якщо дані зруйновані вірусами або під час раптового вимкнення напруги. Результат гарантований, якщо системна інформація була збережена нортонівською утилітою IMAGE або утилітою DOS MIRROR.

Параметри:

drive Літера, що визначає дисковод, у якому підлягає відновленню диск після форматизації.

/IMAGE Використовувати тільки Image-інформацію.

/MIRROR Використовувати тільки Mirror-інформацію.

Утиліта WIPEINFO (WipeInfo)

Формат:WIPEINFO [drive:] [/E] [/Gn] [/Rn] [/Vn] [/BATCH]

або WIPEINFO [pathname] [/N] [/K] [/S] [/GOVn] [/Rn] [/Vn] [/BATCH]

Діалогова утиліта WIPEINFO оберігає секретні дані шляхом повного витирання всього диска або витирання видалених файлів на всьому диску, а також окремих файлів. При видаленні файлів за допомогою звичайних засобів (наприклад, командою DEL операційної системи DOS або командою Delete системи Norton Commander) видалені файли зберігаються (лише у назві файлу перший символ змінюється спеціальним чином). Тому такі файли в принципі можна відновити (дивись утиліту UNERASE). Після використання утиліти WIPEINFO зробити це неможливо.

Увага: При необережному поводженні з утилітою Ви ризикуєте загубити безповоротно всі дані на всьому диску, або деякі файли!

Параметри:

drive Літера, що визначає дисковод, у якому підлягає витиранню диск.

/E Витерти тільки простір, що не використовується.

pathname Ім'я файлу, який підлягає витиранню.

/N Тільки видалити (не повністю витерти) файли.

/K Витерти тільки "пил" (slack space) у кінці кластера за кінцем файлу.

/S Витерти або видалити файли також у підкаталогах.

/GOVn Витерти згідно з правилами уряду США (повторити зразок n разів, умовчання 3).

/Rn Повторити витирання n разів, (умовчання 1).

/Vn Символ, яким перезаписується витерта область диска (умовчання 0).

/BATCH Виконати утиліту без підказок (для batch-файлів).


 
Загрузка...