REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
Реферат на тему:

Система PCTools (версія 5.0)

Система PCTools (версія 5.0) реалізована у вигляді однієї програми

PCTOOLS.EXE (172,020 bytes, 6-12-89).

Основне призначення системи PCTools це надання користувачу досить зручних (і в той же час компактних) інструментальних засобів при роботі з файлами і дисками.

Після запуску PCTools Ви можете перейти до файлових функцій (File Functions), натискуючи будь-яку клавішу (при натисканні клавіші F10 можна попередньо задати диск або каталог), або до дискових та спеціальних функцій (Disk and Special Functions), натискуючи клавішу F3. У будь-якому випадку в нижній частині екрана з'являється меню, в якому представлені відповідні функції (команди).

Меню файлових функцій:

Copy Move cOmp Find Rename Delete Ver view/Edit Attrib Wordp Print List

Sort Help =SELECT F1=UNselect F2=alt dir lst F3=other menu Esc=exit PC Tools

F8=directory LIST argument F9=file SELECTion argument F10=chg drive/path

Меню дискових і спеціальних функцій:

DISK SERVICES: Copy cOmpare Find Rename Verify view/Edit Map Locate iNitialize

SPECIAL SERVICES: Directory maint Undelete system Info Park Help

F3=file srvc F10=F3+chg drv Esc=exit PC Tools

Вибір функції (команди) у будь-якому з меню здійснюється натисканням або виділеної літери, або спеціальної клавіші, після чого в діалоговому режимі можна виконати обрану функцію.

Далі у короткій формі наводиться опис функцій системи PCTools.

Файлові функції PCTools

Copy

Копіювання вказаного курсором файлу або групи селектованих файлів на диск або каталог, які запитуються системою

Move

Ця функція аналогічна функції Copy з тією відміною, що вихідний файл видаляється

cOmp

Порівнювання вмісту двох файлів

Find

Пошук заданого користувачем тексту в одному або декількох селектованих файлах

Rename

Перейменування одного або декількох файлів

Delete

Видалення одного або декількох файлів

Ver

Перевірка цілісності файлу (можливості прочитати його) зі спробою відбудови зіпсованих фрагментів. Може застосовуватися до групи селектованих файлів

view/Edit

Переглядання або редагування файлів

Attrib

Переглядання або змінювання атрибутів, а також дати і часу файлів

Wordp

Виклик вбудованого у PCTools текстового редактора і завантаження в нього заданого текстового файлу. Можливе створення нового текстового файлу

Print

Друкування (виведення на принтер) вмісту файлів у заданому користувачем форматі

List

Друкування (виведення на принтер) списку файлів поточного каталогу

Sort

Сортування файлів у поточному каталозі за обраним користувачем критерієм. Запис (при необхідності) нового порядку на диск

Help

Коротка довідка з файлових функцій

F1

Відміна селектування раніш селектованих файлів

F2

Перемикання виведення на екран поточного каталогу з формату 13 файлів у формат 26 файлів і навпаки

F3

Перехід до дискових і спеціальних функцій PCTools

F8

Завдання фільтра (шаблона), за яким файли відображуються на екрані

F9

Завдання шаблона, за яким селектується група файлів, виконання операції селектування. Окремі файли селектуються клавішею Enter

F10

Змінювання диску (розділу диску) і/або каталогу

Esc

Вихід з PCTools. При виконанні якої-небудь файлової функції відміна цієї операції і вихід до головного файлового меню

Дискові та спеціальні функції PCTools

Дискові функції

Copy

Копіювання вмісту одного гнучкого диска на другий

cOmpare

Порівнювання вмісту двох гнучких дисків

Find

Пошук заданого користувачем тексту на всьому диску

Rename

Перейменування мітки диска (розділу диска)

Verify

Перевірка цілісності диску (можливості прочитати його) зі спробою відбудови зіпсованих фрагментів диску

view/Edit

Переглядання або редагування будь-якої області диску, включаючи BOOT, ROOT, FAT і область даних

Map

Переглядання карти диска і визначення місцезнаходження файлів на диску

Locate

Знаходження каталогу, в якому розташовані файли

iNitialize

Ініціалізація (форматування) жорсткого диска. Дані на диску повністю знищуються!

Спеціальні функції

Directory maint

Функція надає можливість переходу до іншого каталогу, створення, перейменування, видалення каталогів, а також "пересаджування" каталогів з однієї гілки дерева на іншу (режим "prune & graft")

Undelete system

Відбудова видалених файлів у поточному каталозі

Info

Виведення інформації про комп'ютер

Park

Переміщення головки жорсткого диска у безпечне місце (паркування головки). Ця операція необхідна, якщо Ви транспортуєте або переміщуєте комп'ютер на нове місце!

Help

Коротка довідка з дискових та спеціальних функцій

F3

Перехід до файлових функцій PCTools

F10

Перехід до файлових функцій PCTools з наступною зміною диска (розділу диска) і/або каталогу

Esc

Вихід з PCTools. При виконанні якої-небудь дискової або спеціальної функції відміна цієї операції і вихід до головного дискового меню

Зауваження

Програма PCTools може бути установлена як резидентна, якщо використати ключ /Rn , де n об'єм пам'яті, що займає резидентна частина (має бути не менш ніж 64 Kбайт). Для видалення з пам'яті резидентної частини PCTools натисніть Ctrl+F3.


 
Загрузка...