REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
та редагування файлу розширення NC.EXT, який зв'язує програми з розширеннями файлів, що дозволяє користувачу працювати в режимі "вказати-та-виконати" (point-and-shoot). Наприклад, якщо Ви хочете розархiвувати файл my_doc.arj, Вам необхідно просто вказати цей файл курсором i натиснути клавішу Enter. Спочатку Ви повинні створити (або відредагувати) файл NC.EXT, як вказано нижче:

Edit: C:nortonnc.ext

arj: c:arcarj x !.!

Кожний рядок файлу NC.EXT складається з розширення i команди, яку необхідно виконати з файлами, що мають це розширення:

Розширення Ввести ім'я файлу та розширення

pas: e:pascalturbo !.!

__команда___

Нижче приведені аргументи, які використовуються в командах.

Аргумент

Змiст

Приклад

!.!

Iм'я файлу с розширенням

filename.ext

!

Iм'я файлу без розширення

filename

!:

Iм'я поточного дисковода

A:

!

Iм'я поточного каталогу

PATH

!!

Ввести символ '!'

!

Зауваження

Файл розширення, як і меню користувача, можна утворювати або редагувати не тільки у текстовому редакторі, але і за допомогою екранів введення системи Norton Commander.

Якщо Ви хочете виконати за один раз більше однієї команди, утворіть командний (BAT) файл. Ви можете використати не більше 30 розширень у цьому файлу.

Можна використати символ ":", що відповідає будь-якому файлу без розширення.

Також Ви можете використати символи шаблонів (масок) DOS. Наприклад, "*:" відповідає будь-якому розширенню.

РедагуванняДовiдка по клавіатурі (EditKeyboard reference)

На відміну від попередніх версій у версії 4.0 системи Norton Commander використовується не вбудований, а зовнішній редактор NCEDIT.EXE.

У таблицях, що наводяться нижче, символ "^" відповідає натисканню клавіші Ctrl.

Рух курсору

Символ уліво

^S або

Сторiнка уверх

^R або PgUp

Символ управо

^D або

Сторiнка униз

^C або PgDn

Слово уліво

^A або ^

Початок рядка

Home

Слово управо

^F або ^

Кiнець рядка

End

Рядок уверх

^E або

Початок файлу

^Home

Рядок униз

^X або

Кiнець файлу

^End

Видалення

Над курсором

^G або Del

Слово зліва

^W або ^BS

Рядок

^Y

Слово справа

^T

До кінця рядка

^K

Вихiд

Esc або F10

Файлові команди

Блочні команди

Допомога

F1

Відмітити блок

F3

Зберегти

F2

Зняти відмітку блоку

Shift+F3

Зберегти як...

Shift+F2

Копіювати блок

F5

Зберегти і вийти

Shift+F10

Перемістити блок

F6

Друкувати файл

F9

Видалити блок

F8

(Не) утворювати .BAK-файл

Alt+F9

Додати блок до файлу

Alt+F10

Вставити файл

Alt+F5

Команди пошуку та заміни

Інші команди

Пошук/заміна уперед

F4

Вивести у ANSI-форматі

Alt+F1

Пошук/заміна назад

Shift+F4

Вивести у ASCII-форматі

Alt+F2

Повторити пошук/заміну

Alt+F4

Ввести біжучу дату

Alt+F3

Пошук рядка уперед

F7

Рахувати рядки

Alt+F6

Пошук рядка назад

Shift+F7

Перейти до рядка

Alt+F8

Повторити пошук рядка

Alt+F7

РедагуванняРядок стану (EditStatus line)

Рядок стану в режимі редагування має такий вигляд:

Рядок Стовпець

Edit: C:filename.ext * Line 2 Col 3 26,432 Free 32

Файл модифікований Вiльна пам'ять Код символу

Ліве/Праве меню, що спускається

(Left/Right pull-down menus)

Ліве та праве меню дозволяє змінювати ліву і праву панелі системи NortonCommander:

Ліва панель

Права панель

C:

1-2-3 View

file.wk1

A B C D E

1

2

3

C:>

ПанеліДовiдка по клавіатурі (PanelsKeyboard reference)

Перемикання


 
Загрузка...