REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
+ та на допоміжній цифровій клавіатурі.

Компресований (архівований) файл (Compressed File)

Компресування (архівування) файлів дозволяє тримати файли на диску у форматі, який потребує значно менше місця, ніж звичайно. Перед використанням ці файли треба декомпресувати (розархівувати).

Найбільш поширені архівовані файли мають розширення ARJ, ZIP, LZH. З усіма цими (та деякими іншими) файлами може оперувати Norton Commander версії 4.0. Він дозволяє проводити операції з архівами у панелі Compressed File Panels, яка подібна файловій панелі, у дуже простій і зручній формі.

Після вибору компресованого файлу у деякій файловій панелі й виконання команди, що розглядається, Ви одержуєте можливість продивитися вміст вибраного файлу в окремій стандартній панелі, заголовком якої є ім'я файлу. Ви можете проводити звичайні операції з цією панеллю та її вмістом.

Ви можете виконувати також наступні дії по компресуванню та декомпресуванню файлів.

Дія

Результат

ALT+F5

Компресування (архівування) селектованих файлів у файл, ім'я якого задається у діалозі

ALT+F6

Декомпресування (розархівування) вибраного файлу у (під)каталог, ім'я якого задається у діалозі

Панель зв'язку NC (Commander Link Panel)

Ця команда використовується для зв'язку двох комп'ютерів через послідовні порти COM1: і COM2:.

У зв'язаних за допомогою цієї команди комп'ютерах Ви можете виконувати операції по копіюванню, переміщенню, перейменуванню, видаленню файлів, зміненню їх атрибутів, а також по створенню та видаленню каталогiв. Вказані операції здійснюються, як правило, на комп'ютерi-хазяїнi (Master), який має кращі характеристики у порівнянні з комп'ютером-рабом (Slave).

Вмикання/Вимикання панелі (Toggle panel on/off)

Ctrl+F1 ліва панель Ctrl+F2 права панель

Вмикання/Вимикання лівої панелі

Tree

C:DOS

C:DOS

Ctrl+F1

C:>

C:>

Порядок сортування файлів (Sort order for files)

Ви можете керувати порядком, у якому Ви бачите файли в каталозі, використовуючи другу групу опцiй у Лiвому/Правому (Left/Right) меню:

Name сортування за іменем в алфавітному порядку;

eXtension сортування за розширенням в алфавітному порядку. Файли з однаковими розширеннями будуть відсортовані за іменем;

tiMe сортування за часом з найбільш недавніми файлами, розміщеними першими. Файли з однаковим часом будуть відсортовані за алфавітом;

Size сортування файлів за розміром з найбільшими файлами, розміщеними першими. Файли однакового розміру будуть відсортовані за алфавітом;

Unsorted показ файлів у тому ж порядку, в якому їх показує команда операційної системи DIR.

Зауваження

Каталоги завжди показуються на панелі перед будь-якими файлами до тих пір, поки Ви не вибрали опцiю Unsorted.

Iмена, що виводяться великими літерами завжди каталоги, імена, що виводяться малими літерами завжди файли:

DIR_NAME ім'я каталогу,

filename ім'я файлу.

Якщо панель невидима або не є файловою, то вибір порядку сортування перетворить її у файлову панель.

Повторне читання панелі (Re-read a panel)

Ця опцiя дає можливість повторно прочитати інформацію на панелі.

Далі наводиться список, як інформація перечитується для різних панелей, i коментується корисність цієї опцiї.

Файлова панель

Прочитати повторно каталог. Це корисно, якщо Ви замінили дискету у дисководi для гнучкого диска.

Панель дерева

Пересканувати диск. Norton Commander звичайно зберігає інформацію про дерево каталогiв у файлу, що зветься treeinfo.ncd, для швидкого доступу. Якщо Ви використовуєте DOS-команди mkdir або rmdir або, якщо інша програма створює або видаляє каталоги, Ви можете поновити вказаний файл за допомогою цієї опцiї.

Зауваження. Ctrl + R перечитує активну панель.

Фiльтр (fiLter)

Команда фільтра дозволяє Вам керувати тим, які файли виводяться на ліву чи праву файлові панелі. У цієї команди три опцiї:

Filter

Select files to display

(*) All files

всі файли

( ) Executable files

файли .com, .exe, .bat

( ) Custom:

за замовленням

[Ok] [Cancel]

All files звичайний випадок.

Executable files показуються лише програми та командні файли.

Custom допускає використання символів * та ? шаблонів (масок) DOS для виведення на панель бажаних файлів.

Дисковод (Drive)

Alt+F1 ліва панель Alt+F2 права панель

Дана команда дозволяє швидко змінювати дисководи в лівій та правій панелях.

Приклад змінювання для правої панелі

Drive letter

Choose right drive

A B C D

Ви можете використовувати Alt+F1 або Alt+F2 для швидкого виводу списку дисководiв (розділів жорсткого диска). Для вибору дисковода натисніть відповідну літеру (можна також використовувати клавіші керування курсором з наступним натисканням


 
Загрузка...