REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
Enter).

Якщо відповідна панель не є файловою, то після виконання цієї команди вона стане файловою.

Якщо в дисковод для гнучких дисків не вставлена дискета, то після деякої паузи на екрані з'явиться вікно з повідомленням про помилку:

Can't read the disk in drive A:

Press ENTER to try again, ESC to abort

or enter a different drive letter here A:_

Введiть літеру нового дисковода тут

Пiсля цього Ви можете вставити дискету в дисковод i натиснути Enter, перервати команду натисканням Esc або ввести літеру нового дисковода.

Файлове меню (Files menu)

Файлове меню забезпечує доступ до команд, що визначені функціональними клавішами, призначення яких вказано в останньому рядку (function key bar):

1Help 2Menu 3View 4Edit 5Copy 6RenMov 7Mkdir 8Delete 9PullDn 10Quit

Ctrl+B вмикає/вимикає цей рядок. Крім того, дане меню дозволяє виконувати селектування файлів і змінювати їх атрибути.

Деякі команди (View, Edit, Copy, Rename або Move, Delete) мають більш загальні версії, до яких можна звернутися, попередньо натискуючи та утримуючи клавішу Shift.

Допомога (Help) F1

Ця команда викликає контекстно-залежну допомогу.

Меню користувача (User menu) F2

Дана команда виводить на екран меню користувача, якщо воно було визначене раніше:

User Menu

V Virus Scan A:

H Hard Disk Park

P PCTools

Гаряча клавіша (Hot-key)

Ви можете вибрати команду цього меню, перемiщуючи курсор з наступним натисканням Enter, або зразу натискуючи гарячу клавішу.

Перегляд (View) F3, Shift+F3

Ця команда виводить вміст файлу на екран. Вiкно переглядання заповнює екран повністю, перекриваючи головний екран системи NortonCommander. Якщо Ви хочете переглянути файли усередині панелі, то використовуйте Швидке переглядання.

Norton Commander забезпечує переглядання великого числа популярних баз даних, електронних таблиць, текстових та графічних файлів, які підготовлені різними редакторами, в їх природному форматі. Для цього в каталог, де розташований Norton Commander, необхідно помістити програми 123VIEW.EXE, DBVIEW.EXE, RBVIEW.EXE, REFVIEW.EXE, PARAVIEW.EXE, WPVIEW.EXE, PCXVIEW.EXE, BITMAP.EXE, VECTOR.EXE, які входять до системи NortonCommander.

Зауваження

Ви можете використовувати клавіші керування курсором, а також клавіші PgUp, PgDn, Home, End, для переміщення по всьому файлу. Для пошуку слова користуйтесь клавішею F7.

Натискуючи Shift+F3 або утримуючи Shift i вибираючи команду View із меню, Ви можете набрати для переглядання ім'я потрібного файлу у такому вікні:

View

View the file:

_

Редагування (Edit) F4, Shift+F4

Ця команда завантажує файл, який вказаний курсором, в редактор системи NortonCommander або інший редактор за Вашим вибором (див. зауваження нижче) та надає можливість його редагування.

Створення файлу

Щоб створити новий файл, натисніть Shift+F4. Ви побачите такий діалог:

Edit

Edit the file:

_

Наберiть ім'я нового файлу та натисніть Enter.

Зауваження

Ви можете використовувати будь-який інший редактор, вказавши його у розділі Editor... меню опцiй (Option Menu). Якщо зовнішній редактор вказаний, то завантаження в нього вибраного файлу здійснюється клавішами Alt+F4.

Натискуючи Shift+F4 або утримуючи Shift i вибираючи команду Edit із меню, Ви можете набрати для редагування ім'я необхідного файлу в такому вікні:

Edit

Edit the file:

_

Копiювання (Copy) F5, Shift+F5

Дана команда дозволяє копіювати файли. Iснує три способи використання команди копіювання.

Ви можете копіювати вказаний курсором файл в іншу файлову панель.

Ви можете копіювати групу файлів, селектованих попередньо клавішами Ins або сірий + на допоміжній цифровій клавіатурі.

Натиснiть Shift+F5 або, утримуючи клавішу Shift, виберіть команду Edit із файлового меню (Files). На екрані з'явиться таке вікно:

Copy

Copy "somefile.ext" to

_

[Ok] [F10 - Tree] [Cancel]

Ви можете використовувати три способи вибору місця призначення файла(ів), що копіюється(ються):

Наберiть ім'я каталогу, в який Ви хочете копіювати.

Натиснiть F10 та виберіть потрібний каталог на запропонованому дереві.

Установiть Norton Commander так, щоб на екрані були дві файлові панелі. Файл буде скопійовано в неактивну панель.

Вiдмiна копіювання

Натиснiть Esc, щоб перервати копіювання в будь-який час.

Зауваження

Перед перезаписом існуючого файлу Вам буде задане питання з проханням про підтвердження.

Перейменувати або перемістити (Rename or move) F6, Shift+F6

Ця команда дозволяє перейменовувати файли та каталоги (DOS 3.0 i вище) або переміщувати файли в інший каталог або диск. Iснує три способи використання вказаної команди.

Ви можете перейменовувати або переміщувати файл, який вказаний курсором, у файлову панель. Також Ви можете перейменовувати каталог у файловій панелі чи панелі дерева.

Ви можете перейменовувати або переміщувати групу файлів, селектованих попередньо клавішами Ins або сірий + на допоміжній цифровій клавіатурі.

Натиснiть Shift+F6 або, утримуючи клавішу Shift, виберіть команду Rename or move із файлового меню (Files). На екрані з'явиться таке вікно:

Rename

Rename or move "somefile.ext" to

_

[Move] [F10 - Tree]


 
Загрузка...