REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
жорсткому диску, де зберігаються файли системи Norton Commander.

Гарячі клавіші (Hot keys)

Tab

Перехiд на другу панель

Esc

Повернення на попередній рівень (відміна)

Enter

Виконання командного рядка. Запуск команди, що може виконуватися i яка вказана курсором на панелі. Обробка файлу, який вказаний курсором на панелі, відповідно до директив файлу розширень NC.EXT

Ins

Селектування/вiдмiна селектування одного файлу

Сiрий +

Селектування групи файлів

Сiрий

Вiдмiна селектування групи файлів

F1

Help Одержання довідки (допомоги)

F2

Menu Виведення меню команд користувача

F3

View Переглядання файлу

F4

Edit Редагування файлу

F5

Copy Копiювання файлу або групи файлів

F6

RenMov Перейменування файлів або каталогу, переміщення файлів в інший каталог

F7

MkDir Створення пiдкаталогу

F8

Delete Видалення файлів або каталогу

F9

PullDn Меню системи Norton Commander, що спускається

F10

Quit Вихiд з системи Norton Commander

Alt+F1

Left Відображення у лівій панелі змісту іншого диска

Alt+F2

Right Відображення у правій панелі змісту іншого диска

Alt+F3

View... Переглядання файлу допоміжними програмами системи Norton Commander

Alt+F4

Edit... Редагування файлу за допомогою альтернативного редактора (вбудованого або зовнішнього)

Alt+F5

Comp Компресування (архівування) файлу

Alt+F6

Decomp Декомпресування (розархівування) файлу

Alt+F7

Search Пошук файлу на диску

Alt+F8

History Переглядання i повторне виконання раніше введених команд

Alt+F9

EGA Ln Перемикання з 25 рядків на 43 рядки на екрані

Alt+F10

Tree Швидкий перехід в інший каталог

Ctrl+F1

Left Вилучити ліву панель з екрана/вивести ліву панель на екран

Ctrl+F2

Right Вилучити праву панель з екрана/вивести праву панель на екран

Ctrl+F3

Name Упорядкувати виведення в панель за іменем

Ctrl+F4

Exten Упорядкувати виведення в панель за розширенням

Ctrl+F5

Time Упорядкувати виведення в панель за часом

Ctrl+F6

Size Упорядкувати виведення в панель за розміром

Ctrl+F7

Unsort Вивести в панель без упорядкування

Ctrl+F9

Print Друкувати файл

Ctrl+Enter

Перенести в командний рядок ім'я файлу, вказаного курсором

Ctrl+B

Вмикання/вимикання рядка з призначеннями клавіш F1F10

Ctrl+E

Виклик до командного рядка останньої виконаної команди

Ctrl+I

Еквівалентне дії клавіші Tab

Ctrl+J

Еквівалентне дії клавіш Ctrl+Enter

Ctrl+L

Вивести у сусідню панель інформацію про активну файлову панель

Ctrl+M

Еквівалентне дії клавіші Enter

Ctrl+N

Еквівалентне дії клавіші F9

Ctrl+O

Вилучити панелі з екрана/вивести їх на екран

Ctrl+P

Вилучити неактивну панель з екрана/вивести її на екран

Ctrl+Q

Швидке переглядання файлу, вказаного курсором, у сусідній панелі

Ctrl+R

Повторне виведення змісту диска активної панелі. Пересканування дерева каталогів активної панелі

Ctrl+U

Помiняти панелі місцями

Ctrl+

Перейти у кореневий каталог

Ctrl+PgUp

Перейти у надкаталог

Shift+F3

View Переглядання файлу. Iм'я файлу запитується

Shift+F4

Edit Редагування файлу. Iм'я файлу запитується

Shift+F5

Copy Копiювання файлу або групи файлів. Запитується, що i куди треба копіювати

Shift+F6

RenMov Перейменування файлів або каталогу, переміщення файлів в інший каталог. Запитується, які файли i як (куди) перейменовувати або переміщувати

Shift+F9

Збереження поточної установки системи Norton Commander

Література

1. П.Нортон. Персональный компьютер фирмы IBM и операционная система MS DOS. Москва, "Радио и связь", 1992.

2. П.Нортон. Программно-аппаратная организация IBM PC. Москва, "Радио и связь", 1992.

3. П.Нортон, Р.Джорден. Работа с жестким диском IBM PC. Москва, "Мир", 1992.

4. М.А.Рыбаков. Анатомия персонального компьютера. Москва, "Интермеханика", 1990.

5. .Фигурнов. IBM PC для пользователя. Москва, "Финансы и статистика", 1992.


 
Загрузка...