REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
Реферат на тему:

Команди DOS

Внутрішні (резидентні) команди DOS

BREAK

Вмикає або вимикає розширену перевірку натискання клавіш CTRL+C.

Ви можете використовувати BREAK у командному рядку або у файлі CONFIG.SYS. У деяких випадках при натисканні клавіш CTRL+C (або CTRL+Break) робота програми, що виконується, завершується. Щоб збільшити число таких випадків, команду BREAK встановлюють в режим ON.

BREAK [ON|OFF]

ON|OFF Вмикає або вимикає розширену перевірку натискання клавіш CTRL+C.

У файлі CONFIG.SYS записується рядок BREAK=ON|OFF.

Щоб вивести поточне установлення команди, виконайте BREAK.

CHDIR (CD)

Виводить ім'я поточної директорії або змінює поточну директорію.

CHDIR [drive:][path] або CD [drive:][path]

CHDIR[..] або CD[..]

[drive:][path] Визначає диск (якщо він відмінний від поточного) та директорію, до яких ви хочете перейти.

.. Визначає, що ви хочете повернутися до батьківської директорії.

Щоб вивести ім'я поточної директорії, виконайте CHDIR або CD.

CHCP

Виводить або змінює номер активної множини символів (code page кодову сторінку), яка визначається другою половиною ASCII-таблиці.

CHCP [nnn]

nnn Визначає множину символів, підготовлену командою COUNTRY у файлі CONFIG.SYS. Зокрема, MS-DOS забезпечує множини символів для США: 437, для України: 866.

Щоб вивести номер активної множини символів, виконайте CHCP.

Перед використанням команди CHCP ви повинні встановити програму NLSFUNC.

CLS

Очищає екран.

Очищений екран містить тільки підказку DOS та курсор.

COPY

Копіює один або декілька файлів у визначене місце.

COPY [/A|/B] source [/A|/B] [+ source [/A|/B] [+ ...]][destination [/A|/B]] [/V]

source Визначає місцеположення та ім'я файла або множини файлів, що копіюються. Source може містити літеру дисковода з двокрапкою, імя директорія та ім'я файла або їх комбінацію.

destination Визначає місцеположення та ім'я файла або множини файлів, куди відбувається копіювання. Destination може містити літеру дисковода з двокрапкою, імя директорія та ім'я файла або їх комбінацію.

/A Вказує текстовий ASCII-файл.

/B Вказує бінарний файл.

/V Перевіряє, чи вірно відбувся процес копіювання.

CTTY

Змінює пристрій, що використовується для керування комп'ютером.

CTTY device

device Визначає пристрій, з якого вводяться команди MS-DOS. Цей параметр може бути одним з наступних: PRN, LPT1, LPT2, LPT3, CON, AUX, COM1, COM2, COM3 або COM4.

Використовуйте команду CTTY, якщо ви хочете вводити команди не з клавіатури, а з іншого пристрою.

DATE

Виводить або змінює системну дату.

DATE [mm-dd-yy]

mm-dd-yy Встановлює визначену вами дату. Значення місяця (mm), дня (dd), року (yy) повинні відокремлюватися крапками (.), рисками (-) або похилими (/). Формат дати залежить від встановлення команди COUNTRY в файлі CONFIG.SYS. Нижче наводяться можливі значення параметра mm-dd-yy.

mm від 1 до 12,

dd від 1 до 31,

yy від 80 до 99 або від 1980 до 2099.

DEL (Erase)

Видаляє вказані вами файли.

При використанні вказаної команди файл насправді не видаляється, а лише позначається спеціальним чином, як видалений. Якщо ви не запишете на його місце інших файлів, то цей файл може бути відновлений утилітою UNERASE системи MS-DOS.

DEL [drive:][path]filename [/P] або ERASE [drive:][path]filename [/P]

[drive:][path]filename Визначає місцеположення та ім'я файла або множини файлів, що видаляються.

/P Виводить підказку про підтвердження перед видаленням файла.

DIR

Виводить список файлів та піддиректорій, що містяться у вказаній директорії.

DIR [drive:][path][filename] [/P] [/W] [/A[[:]attributes]][/O[[:]sortorder]] [/S] [/B] [/L] [/C]

[drive:][path] Визначає дисковод та директорію, для яких виводиться список.

[filename] Визначає окремі файли або групи файлів, для яких виводиться список.

/P Призупиняє (Pause) дію команди після заповнення екрана. Для продовження натисніть будь-яку клавішу.

/W Виводить список у широкому (Wide) форматі, тобто 5 імен файлів або директорій у кожному рядку без розміру та дати.

/A[[:] attributes] Виводить імена тільки тих директорій та файлів, які мають вказані атрибути. Якщо DIR використовується без цього параметра, то виводяться імена всіх файлів за винятком прихованих та системних. Якщо DIR використовується з цим параметром без вказання атрибутів, то виводяться імена всіх файлів, в тому числі і прихованих та системних. Двокрапка (:) необов'язкова. У наступному списку описуються можливі значення параметра attributes. Можна використовувати будь-яку комбінацію цих значень, не відокремлюючи їх пропусками. Знак "" перед літерою означає протилежне.

H Приховані (Hidden) файли,

S Системні (System) файли,

D Директорії,

A Архівні (Archive) файли,

R Файли тільки для читання (Read-only).

/O[[:] sortorder] Керує порядком, у якому DIR сортує та виводить імена директорій та файлів. Якщо DIR використовується без цього параметра, то імена виводяться у тому порядку, у якому вони розташовані на диску. Якщо DIR використовується з цим параметром без вказання порядку сортування, то виводяться імена директорій у алфавітному порядку, а потім імена файлів також у алфавітному порядку. Двокрапка (:) необов'язкова. У наступному списку описуються можливі значення параметра sortorder. Можна використовувати будь-яку комбінацію цих значень, не відокремлюючи їх пропусками. Знак "" перед літерою змінює на зворотний порядок сортування (тобто від Z до A та від 9 до 0).

N В алфавітному порядку за ім'ям (Name),

E В алфавітному порядку за розширенням (Extension),

D За датою (Date) та часом (Time), більш пізні файли раніше,

S За розміром (Size), менші файли раніше,

G З


 
Загрузка...