REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
Реферат на тему:

Функціївідбору

1. (CAR list), (CDR list). Ці функції відбору (селекторні функції) є примітивними функціями, та були розглянуті раніше. Також було показано як утворити похідні від них функції типу CXXXXR, де X  {A, D, }, при чому між літерами C та R знаходиться хоча б одна літера A чи D.

2. (LAST list) повертає останній на верхньому рівні cons списку list. Відмітимо, що LAST повертає останній cons, але не останній елемент списку. Якщо список є атом, LAST повертає NIL. Останній елемент можна отримати використанням функції CAR від (LAST list).

(DEFUN LAST (LST)

((ATOM LST) NIL)

((ATOM (CDR LST)) LST)

(LAST (CDR LST)) )

$ (LAST '(A B C D)) $ (LAST 'FCO)

(D) NIL

$ (LAST '(A B C . D)) $ (CAR (LAST '(A B C)))

(C . D) C

3. (NTHCDR n list). Якщо n - ноль або додатне ціле, функція повертає n-й CDR списку list. NTHCDR повертає NIL, якщо n не є ані 0, ані додатне ціле, або якщо список list має n або меньш елементів.

(DEFUN NTHCDR (N LST)

((ZEROP N) LST)

((AND (INTEGERP N) (PLUSP N))

((ATOM LST) NIL)

(NTHCDR (SUB1 N) (CDR LST)) ) )

$ (NTHCDR 0 '(A B C D)) $ (NTHCDR 5 '(A B C D))

(A B C D) NIL

$ (NTHCDR 1 '(A B C D)) $ (NTHCDR 2 '(A B . C))

(B C D) C

$ (NTHCDR 2 '(A B C D))

(C D)

4. (NTH n list). Якщо n - ноль або додатне ціле, функція повертає n-й елемент списку list, де CAR списку - нульовий елемент. NTH повертає NIL, якщо n не є ані 0, ані додатне ціле, або якщо список має n або меньш елементів.

(DEFUN NTH (N LST)

((ATOM (NTHCDR N LST)) NIL)

(CAR (NTHCDR N LST)) )

$ (NTH 0 '(A B C D)) $ (NTH 4 '(A B C D))

A NIL

$ (NTH 3 '(A B C D)) $ (NTH 2 '(A B . C))

D NIL

5. (SUBLIST list n m). Якщо n та m - невід'ємні цілі та n<=m, функція копіює та видає з n-го по m-ий елементи списку list, де CAR - елемент списку є нульовий елемент. Якщо m - не ціле число або більше чи рівне довжині списку, m приймається як величина на одиницю менша за довжину списку. Якщо n - не ціле число, від'ємне число або n > m, SUBLIST повертає NIL.

(DEFUN SUBLIST (LST N M)

((INTEGERP N)

((INTEGERP M)

(FIRST (ADD1 (-M N)) (NTHCDR N LST)) )

(NTHCDR N LST) ) )

$ (SUBLIST '(A B C D E F) 2 4) $ (SUBLIST '(A B C D E F) 0 3)

(C D E) (A B C D)

$ (SUBLIST '(A B C D E F) 2 2) $ (SUBLIST '(A B C D E F) 2)

(C) (C D E F)

6. (COUNT object list test). Повертає кількість елементів у списку list, для яких ознака при порівнянні з об'єктом object за тестом test не дорівнює NIL. Якщо тест - аргумент не задано або дорівнює NIL, COUNT використовує EQL - тест.

(COUNT-IF test list). Повертає кількість елементів у списку list, для яких ознака перевірки за тестом не дорівнює NIL.

(DEFUN COUNT1 (OBJ LST TEST)

(count-aux OBJ LST TEST 0) )

(DEFUN count-aux (OBJ LST TEST COUNTER)

((ATOM LST) COUNTER)

( ((NULL TEST)

(SETQ TEST 'EQL) ) )

((FUNCALL TEST OBJ (CAR LST))

(count-aux OBJ (CDR LST) TEST (ADD1 COUNTER)) )

(count-aux OBJ (CDR LST) TEST COUNTER) )

$ (COUNT 'DOG '(CAT DOG COW PIG DOG ANT))

2

$ (COUNT '5 '(4 5 6 7 8) <)

3

$ (COUNT-IF 'ODDP '(3 4 5 6 7))

3

7. (FIND object list test). Виконує лінійний пошук у списку list того елемента, для якото ознака перевірки з об'єктом object за тестом test не дорівнює NIL. Якщо тест-аргумент дорівнює NIL або не задан, FIND використовує EQL-тест.

(FIND-IF test list). Досліджує список list для пошуку елемента, для якого ознака перевірки за тестом test не дорівнює NIL.

Для обох функцій, якщо елемент, що задовольняє тесту, знайдено, даний елемент видається, в іншому випадку повертається NIL.

(DEFUN FIND (OBJ LST TEST)

( (ATOM LST) NIL)

( ((NULL TEST)

(SETQ TEST 'EQL) ) )

( (FUNCALL TEST JBJ (CAR LST))

(CAR LST) )

(FIND OBJ (CDR LST) TEST) )

$ (FIND 'EAT '(CORN WHEAT OATS RICE) 'FINDSTRING)

WHEAT

$ (FIND-IF '(LAMBDA (X) (MINUSP (CDR X))) '((X . 3) (Y . 0) 9Z . -2/3)))

(Z . -0.6666666)

8. (POSITION object list test). Виконує лінійний пошук у списку list того елемента, для якого ознака порівняння з об'єктом object за тестом test не є NIL. Якщо тест-аргумент дорівнює NIL або не задан, POSITION використовує EQL-тест.

(POSITION-IF test list). Шукає у списку list елемент, для якого ознака перевірки за тестом не є NIL.

Для обох функцій, якщо елемент, що задовольняє тесту, знайдено, повертається порядковий номер даного елемента, починаючи з 0. В іншому випадку повертається NIL.

(DEFUN POSITION (OBJ LST TEST)

(position-aux OBJ LST TEST 0) )

(DEFUN position-aux (OBJ LST TEST INDEX)

((ATOM LST) NIL)

( ((NULL TEST)

(SETQ TEST 'EQL) ) )

(FUNCALL TEST OBJ (CAR LST)) INDEX)

(position-aux OBJ (CDR LST) TEST (ADD1 INDEX)

$ (POSITION '(A B C) '((R S T) (C A B) (A B C)))

NIL

$ (POSITION '(A B C) '((R S T) (C A B) (A B C)) 'EQUAL)

2

$ (POSITION-IF 'PLUSP '(-2.5 0 3.7 -5.3))

2

Асоциативним списком називається список пар (тобто cons-ів), які використовуються у muLISP для зв'язку ключа та об'єкта. Функції ASSOC та ASSOC-IF належать класу функцій відбору, які дають можливість отримати доступ до об'єкта, пов'язаному з ключем, який задовольняє тесту.

9. (ASSOC key alist test). Виконує лінійний пошук в асоциативному списку пари, для якої при порівнянні її CAR- елемента з ключем key за тестом test ознака не дорівнює NIL. Якщо тест-аргумент дорівнює NIL або не задан, ASSOC використовує EQL-тест.

(ASSOC-IF test alist). Шукає в асоциативному списку пару, для якої ознака перевірки її CAR - елемента за тестом не є NIL.

Для обох функцій, якщо пара, що задовольняє тесту, знайдена, ця пара выдається, інакше повертається NIL.

(DEFUN ASSOC (KEY ALIST TEST)

((ATOM ALIST) NIL)

((ATOM (CAR ALIST))

(ASSOC KEY (CDR ALIST) TEST) )

( ((NULL TEST)

(SETQ TEST 'EQL) ) )

((FUNCALL TEST KEY (CAAR ALIST))

(CAR ALIST) )

(ASSOC KEY (CDR ALIST) TEST) )

$ (SETQ CAPITALS '((USA . WASHINGTON) (FRANCE . PARIS) (JAPAN . TOKYO)))

$ (ASSOC 'FRANCE CAPITALS)

(FRANCE . PARIS)

$ (ASSOC 'AUSTRALIA CAPITALS)

NIL

10. (RASSOC key alist test). Виконує лінійний пошук в асоциативному списку пари, для якої при порівнянні її CDR- елемента з ключем key за тестом test ознака не дорівнює NIL. Якщо тест-аргумент дорівнює NIL або не задан, RASSOC використовує EQL-тест.

(RASSOC-IF test alist). Шукає в асоциативному списку пару, для якої ознака перевірки її CDR - елемента за тестом не дорівнює NIL.

Для обох функцій, якщо пара, що задовольняє тесту, знайдена, ця пара выдається, інакше повертається NIL.

RASSOC - це скорочення від Reverse ASSOCiate.

(DEFUN RASSOC (KEY ALIST TEST)

((ATOM ALIST) NIL)

((ATOM (CAR ALIST))

(RASSOC KEY (CDR ALIST) TEST) )

( ((NULL TEST)

(SETQ TEST 'EQL) ) )

((FUNCALL TEST KEY (CDAR ALIST))

(CAR ALIST) )

(RASSOC KEY (CDR ALIST) YEST) )

$ (RASSOC 'PARIS CAPITALS)

(FRANCE . PARIS)

$ (RASSOC 'CANBERRA CAPITALS)

NIL


 
Загрузка...