REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → Проектування реляційної бази данихРеферат з інформатики

Проектування реляційної бази даних

1. Етапи проектування реляційної бази даних

Для проектування реляційної бази даних потрібно:

 • Визначити об'єкти, які містяться в базі даних.

 • Визначити зв'язки між об'єктами.

 • Визначити основні властивості об'єктів.

 • Визначити зв'язки між властивостями об'єктів.

 • Створити робочий словник даних для визначення таблиць, що входять до бази даних.

 • Визначити відношення між таблицями баз даних, засновуючись на зв'язках між об'єктами даних, що містяться в таблиці, і включити цю інформацію до словника даних.

 • Продумати операції, що виконуються при створенні та зміні інформації таблиць, включаючи забезпечення цілісності даних.

 • Визначити, як використовувати індекси для прискорення виконання запитів, щоб уникнути сильного уповільнення роботи при додаванні даних до таблиці і надмірного збільшення об'єму дискового простору, що займається базою.

 • Визначити користувачів, яким дозволений доступ до даних, їх редагування, а також зміна при необхідності структури таблиць.

 • Описати структуру бази даних в цілому, завершити створення словників даних для своєї бази та для кожної таблиці, що міститься в ній, розробити процедури для операцій з базою даних, включаючи створення резервних копій і відновлення вихідних файлів.

  2. Типи таблиць і ключів в реляційних базах даних

  • базова таблиця. В реляційній базі даних базовою таблицею називається таблиця, яка включає один або декілька стовпців властивостей об'єкту і містить первинний ключ, що однозначно визначає цей об'єкт. Базова таблиця повинна містити первинний ключ. Базові таблиці часто називають первинними, оскільки вони мають первинний ключ.

  • проміжна таблиця. Таблиця, що не є базовою, яка використовується для забезпечення зв'язків між іншими таблицями, називається таблицею відношень. Ключові поля в таблиці відношень повинні бути зовнішніми ключами, що зв'язані з первинними ключами базової таблиці.

  • первинний ключ. Первинний ключ складається з набору значень, які однозначно визначають рядок (запис) базової таблиці. Будь-якому значенню первинного ключа повинна відповідати один і тільки один рядок (запис) таблиці. Первинний ключ включає одне поле тільки в тому випадку, якщо це поле не містить значень, що повторюються.

  • ключі-кандидати. Будь-який стовпець або група стовпців, які задовольняють вимогам, що накладаються на значення первинного ключа, є кандидатами на те, щоб стати первинним ключем.

  • складені ключі. Якщо для виконання умов, що накладаються на значення первинного ключа, заданий ключ включає декілька полів таблиці, то тоді він називається складеним.

  • зовнішні ключі. Зовнішній ключ – це стовпець, значення якого відповідають значенням первинного ключа з іншої зв'язаної таблиці.

  3. Схематичні моделі даних

  Існує багато методів створення схем моделей даних. Одним з найбільш розповсюджених є метод, в яокму використовується схема "Елемент - Відношення"(E-R), яка була розроблена Пітером Ченом в 1976 р. E-R схеми призначені для наглядного представлення відношень між об'єктами і поведінки елементів.

  Проектування реляційної бази даних  Рис. 5.1.

  Елементи даних вказані у прямокутниках, атрибути даних – в овалах, а відношення між елементами – в ромбах. (рис. 5.1 ). Відно-шення між об'єктами бази даних на концептуальному етапі можуть визначатися їх поведінкою. Таким чином E-R схеми включають принаймні одне дієслово, об'єкт якого знаходиться справа від символу відношення. Символи наносяться на схему по мірі конкретизації моделі. Однією з переваг E-R схем є те, що їх можна використовувати для представлення на порівняно невеликому просторі концептуальної моделі великих схем з багатьма базами даних.

  Графічний опис структури таблиць у формі полосок, які містять імена полів і показують спрощені відношення між даними, використову-ється для того, щоб користувачам було легше зрозуміти розроблену модель даних. Діаграма, на якій показано логічне представлення даних, називається схемою.

  4. Нормалізація даних в реляційній моделі

  Нормалізацією називається формальна процедура, в ході якої тарибути даних групуются в таблиці, а таблиці групуються в бази даних. Задачами нормалізацї є:

  • вилучення з таблиць інформації, що повторюється;

  • створення структури, в якій передбачена можливість її майбутніх змін;

  • створення структури, в якій вплив структурних змін на додатки, що використовують дані цієї бази даних, зведено до мінімума.

  4.1. Перша нормальна форма

  Для першої нормальної форми потрібно, щоб таблиця була двовимірною і не містила груп, що повторюються. У таких таблиць є тільки дві характеристики – довжина (кількість записів або рядків) та ширина (кількість полів або стовпців). Вона не повинна містити комірок, що включають кілька значень. Для того, щоб в одній комірці містилося кілька величин, необхідно ввести третій вимір – глибину, за допомогою якої можна зберігати в одній комірці одразу декілька значень.

  4.2. Друга нормальна форма

  Для другої нормальної форми потрібно, щоб дані у всіх не ключових стовпцях повністю залежали від первинного ключа і кожного елемента (стовпця) первинного ключа, якщо ключ є складеним. Під повною залежністю розуміються те, що значення в кожному не ключовому стовпці однозначно визначається


 •  
  Загрузка...