REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Інформатика, комп'ютери, програмування → Cистемні оболонки та утиліти: Norton Commander, Norton Utilities, PCTools та інші

Курсова робота з інформатики

Cистемні оболонки та утиліти: Norton Commander, Norton Utilities, PCTools та інші.

Зміст

Зміст 4

Системні оболонки та утиліти 3

Вступ 3

Система Norton Commander (версія 5.0) 3

Склад системи 3

Призначення системи 4

Виклик системи 4

Меню, що спускається (Pull-down menu) 4

Меню команд (Commands menu) 4

Ліве/Праве меню, що спускається 10

(Left/Right pull-down menus) 10

Файлове меню (Files menu) 15

Меню опцій, що спускається (Options pull-down menu) 19

Гарячі клавіші (Hot keys) 23

Система Norton Utilities (версія 7.0) 25

Склад системи 25

Призначення системи 26

Виклик системи 26

Утиліта BE (Batch Enhancer) 28

Утиліта CALIBRAT (Calibrate) 30

Утиліта DISKEDIT (Disk Editor) 30

Утиліта DISKMON (Disk Monitor) 31

Утиліта DISKREET (Disk Secreet) 31

Утиліта DISKTOOL (Disk Tools) 32

Утиліта DS (Directory Sort) 32

Утиліта DUPDISK (Duplicate Disk) 32

Утиліта FA (File Attribute) 33

Утиліта FD (File Date/Time) 33

Утиліта FILEFIND (File Find) 33

Утиліта FILEFIX (File Fix) 34

Утиліта FL (File Locate) 34

Утиліта FS (File Size) 34

Утиліта IMAGE (Image) 35

Утиліта LP (Line Print) 35

Утиліта NCACHE (Norton Cache) 36

Утиліта NCC (Norton Control Center) 36

Утиліта NCD (Norton Change Directory) 36

Утиліта NDD (Norton Disk Doctor) 37

Утиліта NDIAGS (Norton Diagnostics) 38

Утиліта NORTON (Norton) 38

Утиліта NUCONFIG (Norton Utilities Configuration) 38

Утиліта RESCUE (Rescue) 39

Утиліта SFORMAT (Safe Format) 39

Утиліта SMARTCAN (SmartCan) 40

Утиліта SPEEDISK (Speed Disk) 40

Утиліта SYSINFO (System Information) 41

Утиліта TS (Text Search) 41

Утиліта UNERASE (UnErase) 42

Утиліта UNFORMAT (UnFormat) 42

Утиліта WIPEINFO (WipeInfo) 42

Система PCTools (версія 5.0) 44

Файлові функції PCTools 44

Дискові та спеціальні функції PCTools 45

Література 47

Системні оболонки та утиліти

Вступ

Із значного числа загальносистемних сервісних пакетів і програм для IBM-подібних комп'ютерів, мабуть, найбільше розповсюдження одержали Norton Commander, Norton Utilities, PCTools. Вказані пакети надають користувачу широкі, інколи унікальні, можливості роботи з файлами та дисками в зручній діалоговій формі. Зокрема, за допомогою вказаних пакетів можна виконувати практично всі внутрішні та зовнішні команди операційної системи MS DOS.

Звичайно, пакети Norton Commander і Norton Utilities використовуються разом. Їх загальний об'єм становить (в залежності від версії) від 1.5 Mбайт до 45 Мбайт. Тому вони застосовуються, як правило, на комп'ютерах, що мають жорсткий диск (вінчестер). В той же час, програма PCTools порівняно невелика (біля 170 Kбайт) і може з успіхом використовуватися на комп'ютерахбез жорсткого диска. Відмітимо також систему PCShell, яка є розвитком PCTools і за своїми можливостями та об'ємом аналогічна нортонівській системі.

Далі будуть розглянуті досить докладно системи Norton Commander, Norton Utilities і PCTools.

Зручно розмістити всі нортонівські програми в одному з каталогів жорсткого диска. Надалі будемо вважати, що вони знаходяться в каталозі NORTON диска C:. Щоб одержати доступ до будь-якої нортонівської програми з довільного диска, його розділу, каталогу або підкаталогу, необхідно включити до файлу AUTOEXEC.BAT рядок

path c:norton ,

який вказує відповідний шлях пошуку.

Аналогічно можна поступити і з програмою PCTools.

Система Norton Commander (версія 5.0)

Склад системи

До складу системи Norton Commander (версія 4.0) входять у першу чергу такі програми та допоміжні файли:

NC.EXE (3,358 bytes, 10-05-93) резидентна частина системи;

NCMAIN.EXE (212,777 bytes, 10-05-93) головна програма системи;

NC.HLP (55,245 bytes, 10-05-93) файл допомоги (підказки) системи;

NC.INI файл початкової установки системи;

NC.MNU файл меню користувача;

NC.EXT файл розширень.

Останні три файли (NC.INI, NC.MNU, NC.EXT) можуть бути утворені або змінені користувачем.

Про інші файли системи Norton Commander мова буде йти нижче. Загалом система містить більше 40 файлів і займає біля 1.5 Мбайт дискового простору.

Призначення системи

Оболонка Norton Commander призначена для переглядання, редагування, копіювання, перейменування, видалення, пошуку файлів, змінювання їх атрибутів, створення, видалення (під)каталогів, запуску виконуваних програм, а також для реалізації багатьох інших процедур у зручній діалоговій формі.

Виклик системи

Виклик системи Norton Commander із середовища DOS здійснюється набиранням на клавіатурі директиви NC з наступним натисканням клавіші Enter (). Звичайно, початковий виклик даної системивиконується автоматично при (пере)завантаженні операційної системи. Для цього в кінці файлу AUTOEXEC.BAT включається рядок

C:NORTONNC .

Далі більш докладно розглянуті всі можливості, що надаються користувачу системою Norton Commander.

Меню, що спускається (Pull-down menu)

Меню, що спускається (Pull-down menu), можна викликати натисканням клавіші F9 (PullDn). При цьому в верхньому рядку екрана з'являється меню верхнього рівня:

Left Files Commands Options Right

Вибір одного з розділів цього меню здійснюється натисканням виділеної літери або переміщенням курсора з наступним натисканням клавіші Enter. Вказані дії викликають появу меню нижнього рівня, що спускається (випадає), яке відповідає одному з наведених вище розділів (Left, Files тощо). Вибір команд меню нижнього рівня здійснюється так само, як і для меню верхнього рівня, або натисканням функціональних клавіш F1F10 (можливо, разом з клавішами Shift, Alt або Ctrl).

Меню команд (Commands menu)

Це меню забезпечує доступ до багатьох команд системи NortonCommander. Існують чотири групи команд.

Перша група містить п'ять покращаних команд DOS для швидкого змінювання каталогів, пошуку файлів, виклику тих команд DOS, які недавно використовувалися, зміни числа рядків на екрані,


 
Загрузка...