REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
"Комп'ютерні науки"

Мікропроцесори.

 • Приклад організації циклічного виконання операцій.

  Розрахувати цифровий пристрій, призначений для виконання операції множення двох 4-х розрядних слів. Множиме В=1101. Множник А=1011.

  В 1101 множиме

  Комп’ютерні науки А 1011 множник

  1101 частковий добуток 1

  Комп’ютерні науки 1101 частковий добуток 2

  100111 частковий добуток 3

  Комп’ютерні науки 1101 частковий добуток 4

  10001111 добуток

  Мал. 1.

  Як виплива з мал.1 операція множення полягає в послідовному виконанні двох простих операцій – знаходження суми двох слів і зсув вправо часткового добутку, або вліво множимого на один розряд. Звідси виплива, що для побудови пристрою, що виконуватиме вказану операцію, необхідно мати такі цифрові елементи:

  • послідовний регістр;

  • суматор;

  • паралельні регістри для запам'ятовування даних;

  • пристрій для управління.

  На мал. 2 представлений можливий взаємозв'язок між елементами, які утворюють схему.

  Множиме записується в регістр В з відкритими виходами, які підключаються до входів слова В у суматорі.

  Множник А записується в старші розряди послідовного регістру, а виходи суматора підключаються до молодших розрядів.

  Чотири молодші розряди виходу послідовного регістру з'єднані з входами слова В у суматорі.

  Блок керування ( БК ) має два входи та два виходи.

  Вхід синхронізації Т від зовнішнього тактового годинника організує частоту виконання операцій. Вхід D з виходу D7 старшого розряду послідовного регістру призначений для організації знаходження суми. Виходи БК V та С призначені відповідно для виконання операцій знаходження суми та операції зсуву інформації на 1 розряд в послідовному регістрі. Виконаня операції перемноження відбувається в наступній послідовності.

  Комп’ютерні науки

  Р0

  А

  В

  V

  SM

  D0

  .

  D3

  P+1

  Комп’ютерні наукиКомп’ютерні наукиКомп’ютерні наукиКомп’ютерні наукиКомп’ютерні науки

  D0

  .

  .

  .

  D7

  V

  C

  D

  RG

  D0

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  D7

  Комп’ютерні наукиКомп’ютерні наукиКомп’ютерні науки

  RG

  B

  Комп’ютерні наукиКомп’ютерні наукиКомп’ютерні науки

  БК

  Комп’ютерні наукиКомп’ютерні наукиКомп’ютерні наукиКомп’ютерні наукиКомп’ютерні наукиКомп’ютерні наукиКомп’ютерні наукиКомп’ютерні наукиКомп’ютерні наукиКомп’ютерні науки

  Комп’ютерні наукиКомп’ютерні наукиКомп’ютерні науки

  Комп’ютерні науки

  Комп’ютерні науки

  Комп’ютерні науки

  Комп’ютерні наукиКомп’ютерні науки A

  Комп’ютерні наукиКомп’ютерні наукиКомп’ютерні наукиКомп’ютерні наукиКомп’ютерні наукиКомп’ютерні наукиКомп’ютерні науки

  Комп’ютерні наукиКомп’ютерні науки V

  RG

  A


  Комп’ютерні наукиКомп’ютерні науки C

  D

  T

  Комп’ютерні науки

  Мал. 2.

  При наявності першого сигналу Т повинна виконуватись операція знаходження суми В з інформацією, що записана в молодших розрядах послідовного регістру. На цей час там записаний нуль. При наявності сигналу "1" в D7 послідовного регістру в ПК формується команда V – потенційний сигнал, який дозволяє суматору SM виконати операцію і одночасно записати результат в молодші розряди послідовного регістру. При другому тактовому сигналі формується сигнал С, що зсуває інформацію послідовного регістру на 1 розряд і тим самим замінює в D7 значення останнього розряду множимого на передостанній. При наступному тактовому сигналі знов повинен формуватись сигнал V, але він може з'явитись лише у випадку, якщо в D7 на цей час знаходиться "1". При наявності "0" в цьому розряді регістру сигнал V не з'являється і операція знаходження поточної суми не виконується. Далі знов формується сигнал С.

  З аналізу роботи, не вдаючись в побудову графу станів та таблиці переходів, легко розрахувати схему ПК (мал. 3), робота якої зрозуміла без пояснень.

  &

  T

  R

  Комп’ютерні науки

  Т

  Комп’ютерні наукиКомп’ютерні наукиКомп’ютерні наукиКомп’ютерні наукиКомп’ютерні наукиКомп’ютерні наукиКомп’ютерні науки

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  D | ПК |

  | | V

  | |

  T | |

  | |

  | |

  | | C

  | |

  | |

  |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

  Мал. 3.

  Робота розробленого кінцевого автомату може бути описана на алгоритмічному рівні (мал. 4), вона буде відповідати діаграмі станів.

  Цей скорочений алгоритм повністю відповідає послідовності роботи схеми перемножувача, приведеного на мал. 2. Як схема, так і алгоритм не є повністю завершеними в тому плані, що вони не зв'язані з пристроями пам'яті, з яких можна брати нові дані для обробки та поміщати результат виконання операції. Якщо їх доповнити вказаними операціями, то наведений алгоритм буде завершений.

  Кожна операція, що виконується в розглянутому алгоритмі і, відповідно, в схемі, називається мікрокомандою.

  Комп’ютерні науки

  Комп’ютерні науки

  Добуток = 0

  Показник лічильника N = 0

  Множиме = В

  Множник = А


  Комп’ютерні науки

  Скласти В з частковим добутком

  Зсунути регістр на

  1 розряд вправо

  N = N + 1

  Комп’ютерні наукиКомп’ютерні наукиКомп’ютерні наукиКомп’ютерні наукиКомп’ютерні наукиКомп’ютерні наукиКомп’ютерні наукиКомп’ютерні наукиКомп’ютерні наукиКомп’ютерні наукиКомп’ютерні наукиКомп’ютерні наукиКомп’ютерні наукиКомп’ютерні науки

  Да

  Ні

  Ні

  Да

  Мал. 4.


  Сформулюємо тепер початкову термінологію.

  Завершений набір послідовності одиниць і нулів називається словом. Слово, над яким виконуються якісь операції, називається операндом. Слово, яке керує виконанням операцій з операндом називається командою. Набір керуючих сигналів називається мікрокомаедою. Завершена послідовність мікрокоманд, що закінчується виконанням операції називається мікропрограмою. Принцип використання мікропрограм для реалізації алгоритмів називається мікропрограмуванням. Мікропрограмування є одним з головних принципів, що лежать в основі більшості сучасних систем обробки інформації.

  Приведена термінологія стосується алгоритма (мал.4). Відповідно ми маємо термінологію і до апаратних засобів, що реалізують алгоритм.

  Регістр, в який заноситься операнд перед виконанням над ним операції називається регістром операнда.

  Регістр, в який заноситься команда, під дією якої буде виконуватись операція називається регістром команд (РК).

  Регістртр, в


 •  
  Загрузка...