REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Наукознавство → Документальні джерела інформації та використання їх у наукових дослідженнях

Документальні джерела інформації та використання їх у наукових дослідженнях

План

Вступ

1. Документальні джерела інформації та використання їх у наукових дослідженнях:

1.1. Документальні джерела

1.2. Класифікація документальних джерел інформації

2. Методика роботи над друкованими літературними джерелами

2.1.Вимоги до роботи над літературними джерелами

2.2.Реферування та групування літературного матеріалу

Вступ

Наукові дослідження з економіки та інших галузей наук ґрунтуються в основному на методах документалістики, тобто дослідженні документів, які відображають інформацію про стан, поведінку, використання об'єктів дослідження. Документальні джерела інформації дають змогу досліджувати об'єкти за певною періодизацією, тобто у динаміці за періодами, що необхідно для вивчення і зіставлення факторів, які впливають негативно чи позитивно на господарську діяльність людей.

1. Документальніджерелаінформаціїта використанняїхунауковихдослідженнях

1.1. Документальні джерела

Застосування комп'ютерних технологій у наукових дослідженнях не замінює документальні джерела інформації, скоріше, навпаки, посилює потребу у документах як носіях інформації. Документом називається матеріальний об'єкт, що містить зафіксовану інформацію для її збереження і використання у науці і практиці. Науковим документом, або документом у науково-технічній інформатиці, називається носій, у якому тим або іншим способом зафіксовані наукові відомості (дані) чи науково-технічна інформація, у якій повинно обов'язково вказуватися, ким, де і коли він був створений.

У інформатиці документом вважають кожний матеріальний носій інформації (бухгалтерського оформлення, книги, звіти та ін.). Документи науково-технічної інформації представлені двома основними групами: друкованими і рукописними.

Друковані документи - це друкована продукція, що пройшла редакційно-видавничу обробку (книги, журнали, брошури).

За періодичністю випуску друковані видання поділяють на одноразові (книги) і періодичні (журнали, газети).

1.2. Класифікація документальних джерел інформації

Класифікацію друкованих джерел інформації, які використовуються у наукових дослідженнях, подано у таблиці.

Таблиця „Класифікація друкованих джерел інформації"

пор.

Вид видання

Характеристика за призначенням

 • Офіційні

  Публікації законодавства, нормативно-правових актів державних і господарських органів управління

 • Наукові

  Результати наукових, експериментальних

  та інших досліджень у різних сферах знань

 • Науково-популярні

  Відомості з різних галузей науки і техніки, призначені для ознайомлення непрофесійного загалу читачів

 • Підручники

  Знання наукового і прикладного характеру, зведені у систему, призначені для педагогічних цілей

 • Виробничі

  Знання з технології, техніки, організації виробництва, менеджменту, маркетингу бухгалтерського обліку і аудиту та інші призначені для використання у практичній діяльності фахівцями певного профілю

 • Довідкові

  Містять коротку наукову і прикладну інформацію для ознайомлення фахівців з певної галузі знань, а також для наукових досліджень і професійної діяльності

 • Нормативно-виробничі

  Правила, норми і нормативи, технологічні вимоги, стандарти, призначені для використання у виробництві, менеджменті, маркетинг та іншій практичній діяльності

 • Рекламні

  Відомості про вироби, послуги, які рекомендуються з метою залучення покупця

 • Патентно-ліцензійні

  Право на використання інтелектуальної власності, трудову діяльність у певній сфері виробництва або бізнесу

 • Проспекти

  Видання рекламного характеру, що стосуються конкретного виду товару машин, устаткування для залучення покупців

 • Каталоги

  Нормативно-виробничі довідники різних видів знань наукового прикладного характеру

 • Інформаційні

  Систематичні відомості про видані праці з питань науки і практичної діяльності у різних галузях національної економіки

  Друковані джерела інформації, які використовуються у наукових дослідженнях, представлені поліграфічним виробництвом у формі книг, брошур, рекламних буклетів та ін.

  Книги – неперіодичні багатосторінкові твори друку обсягом понад 48 с. друкарського друку. Твори друку обсягом від 5 до 48 с. вважають брошурою. Комп'ютеризація інформаційної діяльності сприяла створенню електронних книг, які широко застосовуються у наукових дослідженнях та педагогічному процесі вищих і середніх навчальних закладів.

  Рекламні буклети – художньо оформлені і видані засобами поліграфії вироби, які пропагують кращі зразки продукції, товарів для ринку.

  У форматі альбомів видається нормативно-виробнича документація (технологічна, проектна та ін.), рекламна, каталоги.

  Машинописні документи – носії інформації, які не пройшли редакційно-видавничу обробку і не видані засобами поліграфії (науково-технічні звіти, документи обліку господарської діяльності, дисертації та ін.).

  Особливим машинописним документом є депоновані твори, які використовуються як носії інформації у процесі наукових досліджень.

  Депонованими (переданими на збереження) називаються наукові роботи, виконані індивідуально або в співавторстві і розраховані на обмежене коло користувачів. Депонування здійснюється централізовано органами науково-технічної інформації. Відомості про депоновані твори оперативно наводяться у


   
  Загрузка...