REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Страхування → ФОНД ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

Контрольна робота

на тему:

ФОНД ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО

ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО

СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК

БЕЗРОБІТТЯ

ПЛАН

Вступ

1. Поняття фонду загальнообов'язкового державного соцстрахування на випадок безробіття

2. Джерела формування Фонду загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття

3. Напрями використання Фонду

4. Список використаної літератури

Вступ

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття – державний цільовий фонд. Державні цільові фонди - це форма перерозподілу і використання фінансових ресурсів, залучених державою для фінансування суспільних потреб з визначених джерел, які мають цільові призначення. Рахунки цільових фондів Державного бюджету створюють у відповідності до законів.

Передача коштів з рахунка загального фонду на рахунки цільових фондів бюджету дозволяється тільки у відповідності до бюджетних призначень.

Управління коштами державних цільових фондів є автономним відносно бюджетів. Керівництво цих фондів самостійно визначає напрями витрачання коштів відповідно до законодавства.

Цільові фонди певною мірою доповнюють Державний бюджет, мають строго цільове призначення і на інші цілі не використовуються.

По суті перелічені фонди є новою складовою частиною фінансів України, яка перебуває на стадії становлення.

1. Поняття фонду загальнообов'язкового державного соцстрахування на випадок безробіття

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття створений для управління страхуванням на випадок безробіття, провадження збору та акумуляції страхових внесків, контролю за використанням коштів для надання соціальних послуг.

Фонд є цільовим централізованим страховим фондом, некомерційною самоврядною організацією.

Діяльність фонду регулюється:

Основами законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (16/98-ВР);

Законом України "Про зайнятість населення 803-12";

Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (від 2.03.2000 р. № 1533-ІП);

Законом України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" (від 11.01.2001 № 2213-ІП).

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття — система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення на випадок безробіття з незалежних від застрахованих осіб обставин та надання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Страхуванню на випадок безробіття підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), включаючи тих, хто проходить альтернативну (невійськову) службу, працює неповний робочий день або неповний робочий тиждень та на інших підставах, передбачених законодавством про працю.

Об'єктом страхування на випадок безробіття є страховий випадок, із настанням якого у застрахованої особи (члена її сім'ї, іншої особи) виникає право на отримання матеріального забезпечення на випадок безробіття та надання соціальних послуг.

Матеріальне забезпечення здійснюється у таких формах:

> допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітним підприємницької діяльності;

> допомога по частковому безробіттю;

> матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного;

> матеріальна допомога по безробіттю, одноразова матеріальна допомога безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні;

> допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебуває на його утриманні.

Соціальні послуги, які здійснюються за Законом "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" мають такі види:

> професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації та профорієнтація;

> пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних та фінансування організації оплачуваних громадських робіт для безробітних;

> інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням.

Держава є гарантом забезпечення застрахованих осіб та надання їм відповідних соціальних послуг Фондом загальнообов'язкового державного страхування України на випадок безробіття. Усі застраховані особи є членами Фонду.

Мета створення фонду — сприяння забезпеченню ефективної зайнятості, запобігання безробіття, створення нових робочих місць та інше.

2. Джерела формування

Фонду загальнообов'язкового державного

страхування на випадок безробіття

Джерелами формування фонду виступають:

> асигнування з Державного бюджету, розмір яких встановлюється Верховною Радою України;

> страхові внески страхувальників-роботодавців, застрахованих осіб, що сплачуються на умовах і в порядку, передбачених законодавством;

> суми фінансових санкцій застосованих до підприємств, установ, організацій та фізичних осіб за порушення встановленого порядку сплати страхових внесків та використання коштів Фонду, недотримання законодавства про зайнятість населення, а також суми адміністративних штрафів, накладених відповідно до законодавства на посадових осіб та громадян за такі порушення;

> прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів, у тому


 
Загрузка...