REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ „Данко ”

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ „Данко "

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу з дисципліни Основи ЗЕД

 • Виконати курсову роботу на тему: Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Данко"

 • Основні вихідні дані:

 • Варіант: прямий експорт

 • Об'єкт угоди: Жіноче взуття

 • Базисна умова поставки (згідно Incoterms 2000): CIP

 • Валюта ціни: євро

 • Валюта платежу: євро

 • Умови платежу.

 • Вид: готівка

 • Форма: акредетив

 • Спосіб встановлення контакту з іноземним контрагентом: запит ,тверда оферта

 • Конкурентні матеріали: зовнішньоторгівельний контракт

 • Додаткові вихідні дані

 • Стиль проведення переговорів – в залежності від ділової культури країни контрагента

 • Форма проведення переговорів - особиста зустріч

  Строк виконання курсової роботи_______ Дата отримання завдання_____________

  Підпис студента:__________________  ЗМІСТ:

  ВСТУП...........................................................................................................................................................4

  Розділ 1. СУТЬ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ...................................................................................................................................................6

  Розділ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ "Данко"........................................................................................9

  Розділ 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗЕД ВАТ " Данко".................................................................14

  Розділ 4.ПІДГОТОВКА І УКЛАДЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО КОНТРАКТУ......20

  4.1. ВСТАНОВЛЕННЯ КОНТАКТІВ З ІНОЗЕМНИМИ ПАРТНЕРАМИ................................ 20

  4.2.ПІДГОТОВКА ПРОЕКТУ КОНТРАКТУ...............................................................23

  4.3. ПРОРОБКА БАЗИСНИХ ТА ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ УМОВ КОНТРАКТУ...........22

  4.4. ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ ТА УКЛАДАННЯ КОНТРАКТУ......................................28

  ВИСНОВКИ................................................................................................................................................29

  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ........................................................................................30

  ДОДАТКИ....................................................................................................................................................31

  ВСТУП

  Розвиток ринкових відносин в Україні, необхідність її входження в світовий інтеграційний процес, лібералізація зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), надання підприємствам і організаціям, що випускають конкурентноздатну продукцію, права виходу на світовий ринок вимагають нових підходів до управління ЗЕД. Тому вивчення різних аспектів управління зовнішньоекономічною діяльністю, особливо на рівні підприємства як основної і першочергової ланки зовнішньоекономічного комплексу країни, викликає сьогодні велику практичну цікавість.

  На думку ряду спеціалістів, поняття „зовнішньоекономічна діяльність" (ЗЕД) з'явилось в Україні з початком економічної реформи, в 1987 р. Одним з центральних напрямків даної економічної реформи була децентралізація зовнішньої торгівлі, надання підприємствам права безпосереднього виходу на зовнішній ринок і стимулювання розвитку ЗЕД на рівні господарських

  суб'єктів.[1]

  Визначною особливістю функціонування світового господарства на початку XXI сторіччя є інтенсивний розвиток міжнародних економічних відносин. Одним із найважливіших елементів механізму управління міжнародними економічними відносинами, що здійснюються шляхом проведення комерційних операцій, є зовнішньоекономічна діяльність.

  Сучасний етап розвитку світогосподарських зв'язків характеризується розширенням усіх форм міжнародних економічних відносин на основі швидкого росту продуктивних сил, який обумовлений прискоренням науково-технічного прогресу. Наслідком цього є постійно зростаюча концентрація виробництва й укрупнення його розмірів, що підсилює тенденцію до інтернаціоналізації господарського життя, сприяє розвитку міжнародної спеціалізації і кооперації виробництва.

  Особливістю сучасного етапу економічного розвитку є швидкий ріст міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями і результатами виробничо-технічного співробітництва, також характерний бурхливий ріст ринку послуг (страхових, лізингових, транспортних, тощо).

  В результаті проведення економічних реформ в зовнішній сфері сформувалось два поняття: "зовнішньоекономічні зв'язки" (ЗЕЗ) і "зовнішньоекономічна діяльність" (ЗЕД).

  На відміну від ЗЕЗ, які являють собою різні форми, засоби і методи зовнішньоекономічних відносин між країнами, ЗЕД висвітлює зовнішньоекономічну діяльність на рівні виробничих структур (фірм, організацій, підприємств, об'єднань і т.д.). ЗЕД можна визначити як сукупність виробничо-господарських, організаційно-економічних і оперативно-комерційних функцій підприємства, пов'язаних з його виходом на зовнішній ринок та участю в зовнішньоекономічних операціях.

  Основними мотивами розвитку ЗЕД на рівні підприємства можуть бути :

  1.Розширення ринку збуту своєї продукції за національні межі з метою максималізації прибутку.

  2. Закупка необхідної сировини, комплектуючих виробів, нових технологій і обладнання.

  3. Залученню інжинірингових та інших послуг для потреб виробництва з урахуванням їх унікальності, більш вищої якості і низьких цін в порівнянні з внутрішнім ринком.

  4. Залучення іноземних інвестицій з метою модернізації виробництва, зміцнення експортного потенціалу і конкурентних позицій на світових товарних ринках.

  5. Участь в міжнародному розподілі праці, спеціалізації і кооперуванні виробництва з метою успішного розвитку своєї економіки.

  Треба підкреслити, що роль ЗЕД як зовнішнього фактора економічного росту в сучасних умовах постійно зростає. Посилюється її вплив на соціально-економічний розвиток не тільки країни але й кожного господарського суб'єкта.

  ЗЕД — поняття багатогранне. Воно включає наступні види діяльності: зовнішню торгівлю, міжнародне виробниче кооперування. міжнародне науково-технічне співробітництво, міжнародне інвестиційне співробітництво, валютно-фінансові і кредитні операції.[2]

  Кожен з видів ЗЕД здійснюється в певних формах. Наприклад, формами зовнішньої торгівлі являється експорт, імпорт, реекспорт: реімпорт. Формами виробничої кооперації — спільне


 •  
  Загрузка...