REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ „Данко ”

таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

- своєчасно повідомляти Правління Товариства про зміну адреси і других даних, необхідних для ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

- негайно повідомляти Правління про втрату акцій (сертифікатів акцій);

- нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством, Статутом та загальними зборами Товариства.

Майно та майнові права в акціонерному товаристві.

Статутний фонд Товариства становить 450 000 ( чотириста три тисячі) гривень.

Статутний фонд поділений на 1 320 000 ( один мільйон шістсот дванадцять тисяч) простих акцій номінальною вартістю 0.22 гри.(двадцять п'ять копійок) кожна.

Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного фонду.

Рішення про зміну статутного фонду приймається вищим органом Товариства і набуває чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру.

Збільшення або зменшення статутного фонду Товариства не більш як на 1/3 може бути здійснено за рішенням Правління з відповідним внесенням ним змін в установчі документи Товариства, та наступним затвердженням цих змін Загальними зборами акціонерів Товариства.

Розмір статутного фонду може бути збільшений шляхом:

- випуску та реалізації нових акцій за рахунок грошових або інших матеріальних внесків акціонерів;

- збільшення номінальної вартості випущених акцій.

Розмір статутного фонду може бути зменшений шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;

- зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників.

Майно Товариства складається зосновних засобів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності.

Товариство є власником:

- майна, отриманого ним у власність від його засновників та учасників;

- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;

- отриманих доходів;

- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

Джерелами формування майна Товариства є :

- грошові та матеріальні внески засновників;

- доходи, які надходять від реалізації робіт, послуг, а також інших видів діяльності Товариства;

- доходи від цінних паперів та операцій з ними;

- кредити банків та інших кредиторів;

- безкоштовні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та фізичних осіб.

Акція Товариства - цінний папір без встановленого терміну обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді Товариства, підтверджує членство у Товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на отримання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації Товариства.

Дивіденди - це частина чистого прибутку Товариства, яка підлягає розподілу між акціонерами. Право на отримання дивідендів мають власники простих іменних акцій .[3]

За рішенням Загальних зборів акціонерів дивіденди сплачуються раз на рік за підсумками календарного року. При цьому Загальні збори можуть прийняти рішення щодо сплати дивідендів акціями, облігаціями, грошовими коштами, товарами народного споживання та послугами.

Сплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку та залежить від результатів господарської діяльності Товариства. Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення щодо недоцільності сплати дивідендів на прості іменні акції за результатами календарного року.

Згідно з законом України „Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 1991р. ВАТ „Данко" як юридична особа є суб'єктом ЗЕД, та може самостійно, у визначених законодавством межах, здійснювати ЗЕД.[9]

ВАТ „Данко" здійснює такі види ЗЕД:

 • Експортує взуття.

 • Імпортує сировину і матеріали для виготовлення продукції.

 • Здійснює інші види діяльності зазначені в установчих документах і не заборонені законодавством.

  Розділ 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВАТ „Данко"

  Оцінкуефективності ВАТ „Данко" здійснюємо на основі бухгалтерських звітів за 2003 – 2004 рр. Основні показники експортно-імпортних операцій ВАТ „Данко" наведено в табл 2.

  Таблиця 2.

  Показники експортно-імпортної діяльності ВАТ „Данко" протягом 2003– 2004р.

  № п/п

  Показники експортно-імпортної діяльності підприємства протягом

  Звітний період

  2003р.

  2004р.

  1

  Контрактна вартість імпортної сировини, тис. грн.

  16867,46

  14569,67

  2

  Акцизні збори, тис. грн.

  36,14441

  36,42422

  3

  Мито і митні збори, тис. грн.

  78,31384

  84,99031

  4

  Транспортні витрати, тис. грн.

  1144,577

  1335,554

  5

  Вантажно-розвантажувальні витрати, тис. грн.

  602,4092

  607,0698

  6

  Складські витрати, тис. грн.

  301,2039

  121,4145

  7

  Експедиторські витрати, тис. грн.

  289,1567

  194,263

  8

  Страхові витрати, тис. грн.

  72,28881

  48,56609

  9

  Інші витрати на ЗЕД, тис. грн.

  60,2402

  121,4145

  10

  Виробнича собівартість продукції, тис. грн.

  39823,54

  34692,34

  11

  Поза виробничі витрати, тис. грн.

  6024,092

  6070,7

  12

  Ціна імпорту, тис. грн.

  12,04862

  12,74813

  13

  Кількість імпорту, т.

  2650,6

  2428,279

  14

  Коефіцієнт кредитного впливу

  1,2320651

  1,241656

  15

  Експортна виручка за умова надання комерційного кредиту тис. грн

  75969,49

  78407,82

  Оцінкуефективності ВАТ „Данко" здійснюємо в такій послідовності:

 • Визначимо накладні витрати в аналізованому і базовому році.

  СН = СТ + СЗР + ССКЛ + СЕКСПЕД + ССТР + СІН (1),

  де

  СТ - транспортні витрати за базисом постачання,


 •  
  Загрузка...