REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Перспектива створення в Чернівецькій області міжнародного транспортного коридору (єврорегіону)

адміністративно-територіальних одиниць Республіки Молдова", "договір про відносини добросусідства і співробітництва між Україною та Румунією"), угодами, укладеними між місцевими владними структурами, а також статутами самих об'єднань.

Та все місцеві умови накладають і певні особливості. Згідно зі статутом Асоціація "Карпатський єврорегіон" не є наддержавною чи наднаціональною структурою, а лише визначає рамки співробітництва між країнами, що співпрацюють у ньому, у господарській, культурній та науковій сферах, в галузі освіти та охорони довкілля.

Метою створення асоціації є організація та координація спільної діяльності, сприяння економічному, науковому, екологічному, культурному, спортивному, освітньому співробітництву, а також підтримка окремих проектів розвитку прикордонної інфраструктури сусідніх територій, сприяння контактам і співробітництву, а також підтримка окремих проектів розвитку прикордонної інфраструктури сусідніх територій, сприяння контактам і співробітництву міжнародних організацій. Діяльність Асоціації "Карпатський єврорегіон" повністю відповідає принципам Європейської рамкової Конвенції. Завдання цього єврорегіону:

- сприяння розробці конкретних планів співробітництва, у якому заінтересовані його учасників;

- розширення громадських контактів, включаючи контакти між спеціалістами різних галузей, посиленню добросусідських відносин між народами;

- визначення потенціальних галузей прикордонного співробітництва, що здійснюється на багатосторонній основі, реалізації конкретних проектів;

- сприяння налагодженню контактів учасників об'єднання з міжнародними організаціями, інститутами, агентствами тощо.

З 1995 року Асоціація "Карпатський єврорегіон" має свій власний бюджет, що формується з коштів місцевих органів влади, Фонду братів Рокфеллерів та американського Інституту "Схід-Захід". Це дало можливість розширити і конкретизувати транскордонне співробітництво у єврорегіоні. За допомогою Ради "Карпатського єврорегіону" надається значна підтримка спільним проектам у галузі охорони здоров'я, торгівлі, діяльності університетів та органів правопорядку. Окремо реалізується велика програма розвитку прикордонних переходів єврорегіону.

Єврорегіон "Буг" також має статус транскордонної асоціації консультативно-координуючого типу, основними цілями якої є: використання переваг географічного положення, прискорення соціально-економічного розвитку, охорона довкілля, використання спільних надбань культури і співпраці для найкращого порозуміння між польським, українським і білоруським народами. Головні завдання цього єврорегіону:

- розробка стратегії розвитку єврорегіону;

- створення інформаційної бази єврорегіону;

- організація рекламної кампанії єврорегіону та залучення іноземних інвестицій;

- розробка проектів створення комунікаційної інфраструктури;

- розробка і реалізація екологічних проектів, у тому числі і -"Чистий Буг";

- організація спільних торговельних, культурних та спортивних акцій.

Добір партнерів для співробітництва зумовлений географічною близькістю та численними господарськими, культурними та суспільно-історичними зв'язками. Через єврорегіон "Буг" пролягають найкоротші шляхи з країн СНД до країн Західної Європи, а також між країнами Балтійського і Чорноморського регіонів. Оцінюючи можливості розвитку єврорегіону з урахуванням вигідності геополітичного положення, здійснюється декілька напрямів реалізації його потенціалу: розвиток експортних та імпортних виробництв на основі спеціалізації виробництва і кооперування з сусідніми територіями; створення на його території міжнародних господарських об'єктів; налагодження співробітництва в галузях промисловості, сільського господарства, рекреації і туризму; створення транзитних транспортних коридорів; раціональне і комплексне використання природно-ресурсного потенціалу. Передбачається налагодження контактів з такими ж утвореннями у Східній та Західній Європі з метою обміну досвідом та здійснення можливих спільних господарських заходів (зокрема з "Карпатським єврорегіоном" такі стосунки вже налагоджуються.

Співпраця між партнерами єврорегіону "Буг" розвивається за прямими двосторонніми напрямами. Періодично відбуваються зустрічі та наради керівництва областей і воєводств, на яких обговорюються поточні проблеми та виробляються спільні дії у конкретній ситуації та конкретно можливому руслі співробітництва.

Єврорегіон "Нижній Дунай", як і годиться, за своїм Статутом не підміняє місцеві адміністрації і не діє проти національних державних інтересів, а є формою яка сприяє міжрегіональному співробітництву між його членами.

Мета функціонування єврорегіону "Нижній Дунай" створення сприятливих умов для розвитку і засвоєння потенціалу регіону, вирівнювання існуючих відмінностей в соціально-економічному положенні різноманітних зон.

Завдання діяльності єврорегіону "Нижній Дунай", направлені на досягнення мети:

- Організація та координація заходів щодо просування співробітництва у сферах економіки, науки, екології, культури, освіти і спорту між своїми членами.

- Розробка спільних програм прикордонного співробітництва у сферах діяльності, встановлених загальними угодами.

- Просування і сприяння прямим контактам між економічними агентами, інститутами, неурядовими організаціями та експертами, які діють у різноманітних областях.

- Посередництво та сприяння співробітництву своїх членів з міжнародними організаціями, інститутами і агентствами.

Єврорегіон "Нижній Дунай" має певні результати. У рамках єврорегіону сформовано дев'ять комісій:

- з регіонального розвитку;

- з питань економіки, торгівлі і туризму;

- з питань транспорту і комунікацій;

- з демографії;

- з освіти, науки, дослідницької діяльності, культури, охорони здоров'я і спорту;

- з гармонізації нормативних документів, що відносяться до місцевої компетенції;

- із захисту довкілля;

- з фінансового аудиту;

- з ліквідації наслідків стихійних лих і боротьбі з організованою злочинністю.

У сфері транспорту і комунікацій досягнуто порозуміння з таких питань, як розвиток поромного сполучення між Україною і Румунією шляхом відкриття переправи типу РО-РО між містами Рені (Україна) і Галац (Румунія); завершення розробки документації для організації поромного сполучення між пунктами Тульча (Румунія) і Рені (Україна) для вантажних перевезень, а також Тульча-Ізмаїл для легкових автомобілів.

Створюється система взаємного оповіщення про виникнення техногенних аварій і стихійних лих.

Одним з найперспективніших напрямків транскордонного співробітництва в рамках єврорегіону "Нижній Дунай" є розвиток економічних зв'язків і торгівлі. У регіоні проводяться виставки товарів сусідніх країн, які завершуються укладанням міжнародних комерційних контрактів.

Розробляються спільні програми в галузі охорони довкілля. Вивчається питання про доцільність і можливість підписання окремого Протоколу про співробітництво між учасниками єврорегіону "Нижній Дунай" у цій сфері й створенні спільними

зусиллями транскордонного заповідника в дельті Дунаю під егідою Ради Європи. Партнери по єврорегіону — Одеська область і повіт Галац - провели роботу із залучення фінансової допомоги по лінії ТАСІ8 і РНАКЕ з метою


 
Загрузка...