REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Перспектива створення в Чернівецькій області міжнародного транспортного коридору (єврорегіону)

реалізації проекту відновлення екологічного балансу придунайських озер, розробка якого ведеться Регіональним бюро реконструкції і розвитку Одеської обласної ради і комісією з питань охорони довкілля єврорегіону "Нижній Дунай".

Виходячи з намірів України стати членом Європейського Союзу та для відпрацювання системних завдань державної регіональної політики і субрегіональної європейської інтеграції, на основі Чернівецької області розроблено пілотний проект Програми Єврогегіон "Верхній Прут", учасниками якої визначені Україна, Молдова і Румунія. Другий етап Концепції державної регіональної політики відносно розвитку міжнародного міжрегіонального економічного співробітництва та удосконалення відповідної нормативно-правової бази передбачає створення економічних і нормативно-правових умов для реалізації основних принципів стабільного та збалансованого розвитку регіонів, формування економічних умов приєднання України до положень регіональної політики в межах ЄС. Тому проект ґрунтується на існуючих напрацюваннях, перспективах і пріоритетах, які вже сформульовані або розробляються у процесі формування і функціонування Єврорегіону "Верхній Прут", а також на досвіді субрегіонального партнерства Чернівецької області і єврорегіону з адміністративно-територіальними одиницями ЄС.

Основні структурні підрозділи Проекту відповідають головним завданням Програми інтеграції України в Європейський Союз і перспективним напрямам субрегіонального співробітництва, які найбільшою мірою стосуються:

- пріоритетів, що представляють загальний інтерес членів єврорегіону "Верхній Прут" для забезпечення стабільного (самовідтворювального) економічного і соціального розвитку в транскордонному регіоні і техногенно-економічної безпеки та ресурсоенергокористування;

- можливостей відпрацювання на основі Чернівецької області тих елементів державної регіональної політики в Україні, які реалізують принципи субсидіальності державних, регіональних і місцевих органів управління.

Водночас розвиток Проекту по "вертикалі" передбачає і "горизонтальну" ув'язку цих паралельних напрямів між собою:

- шляхом наближення нормативно-правових умов прикордонного співробітництва, виходячи з чинних законодавств

України, Молдови і Румунії; таке співробітництво може поєднуватись загальною експериментальною гармонізацією елементів нормативно-правової бази трьох країн з директивами і стандартами ЄС;

- через залучення субрегіональних структур з боку ЄС і до процесу "постановки завдань" як офіційних партнерів єврорегіону, і до безпосереднього співробітництва з конкретних проектів;

- за допомогою проектів, які підтримуються впливовими макрорегіональними і міжнародними структурами ІSРА, НАТО, ООН, МБРР, ЄБРР, ЄФРР.

Виходячи з існуючої практики Європейського фонду регіонального розвитку (ЄФРР) і програми ІSРА, європейська допомога (в розмірі до 85% загальних витрат) надається як додаток до власних асигнувань, а не замість них.

Програму передбачається здійснювати таким чином. Ґрунтуючись на окремих проектах і завданнях, які вже фінансуються за рахунок бюджетних, місцевих, міжнародних та інших джерел, всі наступні етапи реалізації Програми передбачають послідовне "включення" державної і місцевої нормативно-правової і фінансової підтримки з одночасним залученням механізмів здійснення технічної допомоги та інших джерел засобів, виходячи з особливостей окремих проектів та їхньої відповідності вимогам міжнародних програм і фондів.

Структура Програми Єврорегіону "Верхній Прут" передбачає розвиток транспортно-комунікаційної інфраструктури на рівні трансєвропейських коридорів, розвиток енергетичної інфраструктури на рівні взаємодії державних мереж і локальних джерел енергії, удосконалення водокористування і водоканалізаційних систем, лісокористування і розвиток лісової та деревообробної промисловості, агропромислового комплексу й легкої промисловості, розвиток транскордонної торгівлі на місцевому рівні та збільшення транзитної торговельної діяльності, розвиток сучасних видів і форм транскордонного туризму, сприяння малому і середньому підприємництву, розвиток соціальної сфери, послідовне забезпечення стабільного регіонального розвитку шляхом раціоналізації ресурсокористування та застосування сучасних інструментів технологічно-екологічної безпеки, фінансове забезпечення програми й створення інфраструктури фінансування регіональних і транскордонних проектів.

Пріоритетні напрямки здійснення пілотних проектів транскордонного співробітництва в рамках єврорегіону "Верхній Прут".

1. Розбудова інфраструктури кордону: пунктів пропуску, митних

постів, паркінгів, консигнаційних складів (будівництво, облаштування, інформаційні технології та обладнання) уніфікація та спрощення процедур перетину кордону.

2. Використання додаткових можливостей співробітництва та інтегрування до ЄС шляхом подальшого розвитку субрегіонального партнерства єврорегіону "Верхній Прут" з адміністративно-територіальними одиницями країн ЄС.

3. Розвиток прикордонної торгівлі, кооперації та спрощення процедур взаємовизнання та сертифікації відповідно до норм і стандартів ЄС.

4. Надання членам Ради Єврорегіону на паритетній основі права спільного підписання транскордонних проектів з визначенням на рівні центральних органів виконавчої влади механізмів попереднього узгодження та наступного затвердження таких проектів.

5. Відновлення транспортних сполучень, розбудованих за часів Австро-Угорської імперії через Буковину, як найкоротшого транзитного шляху зі Сходу до Центральної та Південно-Східної Європи, Середземномор'я і Західного Причорномор'я, а також -вздовж майбутніх східних кордонів ЄС з Півдня на Північ .

6. Розвиток інфраструктури транскордонного туризму (зокрема фольклорного. культурно-етнічного, релігійного, сільського, екологічного...) як одного з найбільш ефективних шляхів використання унікального ландшафтно-рекреаційного потенціалу регіону, підвищення рівня зайнятості та швидкого залучення європейського досвіду та кредитів, а також - найбільш сприятливого бізнесу для розвитку системи транскордонних транспортних сполучень.

7. Спільний розвиток регіональної енергетики, транскордонних енергетичних мереж та транзиту енергоносіїв.

8. Використання моделі Екоєврорегіону для одночасного забезпечення сталого розвитку, покращання конкурентоспроможності продукції і послуг та підвищення рівня безпеки, зокрема за рахунок зниження питомої ресурсної енергоємності виробництв, оптимізації поводження з відходами та розробки спільних планів запобігання надзвичайним ситуаціям та сумісної діяльності в разі їх виникнення.

Поряд з поняттям "єврорегіон" сьогодні все частіше використовується термін "міжнародний транспортний коридор" (МТК). Але поки що немає загальноприйнятого визначення цього поняття. Один з варіантів визначення цього поняття запропонували експерти робочої групи Європейської комісії з проблем розвитку транспортних коридорів. Суть його зводиться до наступного: міжнародний транспортний коридор - це наявність автомобільного, залізничного, водного та змішаних видів транспорту, які здійснюють свою діяльність у безпосередній близькості один від одного або віддалених на багато кілометрів, але орієнтованих в одному загальному напрямку.

Основні функції сучасних


 
Загрузка...