REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Перспектива створення в Чернівецькій області міжнародного транспортного коридору (єврорегіону)

міжнародних транспортних коридорів зводяться до максимально швидкої доставки вантажів найкоротшим шляхом. При цьому виконуються і такі операції, як перевалка вантажів з одного виду транспорту на інший, обробка, пакування, сортування тощо. Ці функції разом з обробкою документів на вантажі можуть виконувати консигнаційні склади.

Для ефективного вирішення цих завдань необхідна наявність розвинутої транспортної інфраструктури:

• автомобільних, залізничних мереж;

• комплексів (консигнаційних складів) з перевалки, складування, обробки вантажів;

• водних і повітряних шляхів;

• залізничних станцій, терміналів, портів, під'їзних шляхів;

• ремонтних підприємств, станцій технічного обслуговування;

• готельного господарства, харчування, медичного обслуговування тощо.

Слід виділити окремо важливість в системі міжнародних транспортних коридорів розвинутої інформаційної інфраструктури. Вона акумулює і передає інформацію про наявність вантажів, потреби у транспортних засобах, дозволяє контролювати строки проходження вантажів та їх зберігання.

Сучасний етап розвитку міжнародних транспортних коридорів розпочався з середини 80-х років XX століття, коли тенденція збільшення товарообміну між країнами Західної Європи і Азіатсько-Тихоокеанського регіону набула постійного стійкого характеру. У цей час поширилась ідея розробки загальноєвропейської транспортної політики. Вона була втілена в концепції трансєвропейських транспортних осей (Декларація Комітету Міністрів транспорту ЄЕС, 1983 р.), потім - інтермодальних транспортних мостів (І-ша Загальноєвропейська конференція з транспорту, Прага, 1991 р.); і нарешті, міжнародних транспортних коридорів (ІІ-а Загальноєвропейська конференція з транспорту, Крит, 1994 р.). На цій конференції були визначені дев'ять пріоритетних транспортних коридорів в напрямах захід-схід та північ-південь Європи, будівництво яких оцінювалось в 50 млрд. екю з терміном завершення проекту до 2010 року.

Виходячи з рішень цих конференцій, в грудні 1996 р. Кабінет Міністрів України прийняв постанову "Про першочергові заходи

щодо створення національної мережі міжнародних транспортних коридорів". Згідно з цією постановою визначені транспортні коридори України, які входять у мережу міжнародних транспортних коридорів:

□ № 3 (Критський): Берлін/ Дрезден - Вроцлав - Львів - Київ. Загальна протяжність - 1640 км.

□ № 5 (Критський): Трієст - Люблін - Братислава - Ужгород -Львів. Протяжність - 1595 км. Відгалуження 5а: автомобільним транспортом Сторожниця - Ужгород - Мукачеве.

□ № 7 (Критський) по річці Дунай.

□ № 9 (Критський): Гельсінкі - Київ/ Москва - Одеса/ - Кишинів/ Бухарест - Александрополіс. Протяжність - 3400 км (рис. 13.1).

□ Відгалуження 9а: Роздільна - Одеса - Ізмаїл з перспективною лінією Ізмаїл - Рені, далі на Румунію. Відгалуження 9с: залізничним транспортом Ніжин - Конотоп - Хутір Михайлівський - державний кордон з Росією, далі на Москву. Цією ж постановою КМУ затверджено перелік транспортних

коридорів України, які пропонується включити як доповнення до

мережі МТК:

1. Балтійське море - Чорне море (Гданськ - порти Чорного моря).

2. Євроазіатський (ЄАТК): Іллічівськ - поромна переправа через Чорне море - Грузія - Азербайджан - поромна переправа -Туркменія.

3. Європа - Азія (на Волгоград, Макат, Чарджоу), проходить від державного кордону з Росією через Львів, Фастів, Дніпропетровськ та Червону Могилу.

Крім переліченого, розроблена концепція створення МТК в Чернівецькій області (пропускні автомобільні та залізничні пункти Порубне, Вадул-Сірет та Мамалиґа), основні положення якої полягають у наступному:

1. Чернівецька область знаходиться у надзвичайно важливому стратегічному місці, закриваючи виходи наземному транспорту між країнами Південної Європи, Ближнього Сходу, Азіатського континенту, СНД, Центральної і Північної Європи, Скандинавії, Балтії. Нині цей транспортний шлях використовується неефективно. Основні вантажопотоки забезпечуються морським транспортом навколо Європи з різницею часу надходження вантажу в 7 - 15 діб.

Транспортний коридор Балтія — Чорне море має декілька основних шляхів, що зв'язують порти Чорного моря з портами різних країн Балтики.

У зв'язку з викладеним Чернівецьку область можна розглядати як кінцевий пункт одного з можливих його маршрутів

- Констанца (Румунія) - Гданськ (Польща). Розвиток транспортного комплексу (з орієнтацією на обслуговування транспортних вантажопотоків) може стати пріоритетним напрямком економічного розвитку регіону.

2. Швидкий та ефективний розвиток транспортного коридору неможливий без значних інвестицій, умови для яких у чинному правовому полі недостатньо надійні. Створення комплексу з пільговим режимом оподаткування є вирішальним чинником, що забезпечить відповідні умови його розвитку.

3. Наявні перепускні пункти Порубне (автомобільний), Вадул-Сірет і Мамалиґа (залізничні) мають досить розвинуту інфраструктуру, пропускну здатність, але використовуються нераціонально. Система інформаційної мережі (навіть на рівні регіонів і великих промислових центрів) на транспорті практично відсутня.

На залізничному транспорті дрібні відправлення майже перестали існувати. На автомобільному транспорті ринок в основному освоєний приватними компаніями, не пов'язаними між собою, робота яких організована значною мірою хаотично, але їх кількість досить велика, і вони охоплюють всі перевезення дрібнооптового товару.

Водночас пропускна здатність цих пунктів висока і при відповідній організації роботи може бути збільшена в 2—3 рази.

4. Вищевикладене дає підстави для створення в Чернівецькій області міжнародного транспортного коридору. МТК буде комплексом, розміщеним на визначеній території області, який складається з взаємопов'язаних підприємств, що забезпечуватимуть:

- транспортування і комплекс експедитування вантажів;

- перевалку вантажів, у тому числі між різними видами транспорту;

- митну обробку вантажів;

- складування вантажів, у тому числі в режимі митного ліцензійного складу;

- нагромадження, розподіл, сортування, комплектування партій вантажів;

- діяльність товарної біржі або торгового дому (оптова та дрібнооптова торгівля, включаючи передпродажну підготовку -пакування, маркування, фасування тощо);

- виставки-продаж товарів та послуг;

- страхування вантажів;

- інформаційно-комунікаційні послуги;

- юридично-консультаційне обслуговування;

- сервісне обслуговування (автозаправки, автостоянки, станції технічного обслуговування, готелі, кафе, ресторани, медичне обслуговування, служба побуту тощо).

Створення в Чернівецькій області МТК сприятиме розвитку інфраструктури транспортних мереж, збереженню наявних і створенню нових робочих місць, отриманню значних надходжень до державного і місцевого бюджетів, залученню інвесторів, розширенню різноманітних сфер міжнародного бізнесу.


 
Загрузка...