REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Організація експортної діяльності підприємства (на матеріалах ВАТ „Вероніка”)

Зміст

Вступ.......................................................................................................................3

1. Основи організації експортної діяльності підприємства...............................5

1.1. Основні поняття..........................................................................................5

1.2. Основні методи операцій з експорту........................................................9

1.3. Організація експортних операцій...........................................................10

1.4. Регулювання експорту.............................................................................12

2. Здійснення експортної операції ВАТ „Вероніка"........................................13

2.1. Характеристика ВАТ „Вероніка"...........................................................13

2.2. Встановлення контакту з іноземним пертнером..................................16

2.3. Проробка базисних та валютно-фінансових умов контракту.............17

2.4. Підготовка проекту контракту...............................................................24

2.5. Проведення переговорів та укладання контракту................................25

2.6. Оцінка ефективності ЗЕД ВАТ „Вероніка"..........................................26

3. Пропозиції щодо покращення здійснення експортних операцій ВАТ „Вероніка"......................................................................................................................32

Висновок...............................................................................................................34

Список використаної літератури.......................................................................36

Додатки.................................................................................................................38

Вступ

Визначною особливістю функціонування світового господарства на початку ХХІ століття є інтенсивний розвиток міжнародних економічних відносин. Одним із найважливіших елементів механізму управління міжнародними економічними відносинами, що здійснюються шляхом проведення комерційних операцій, є зовнішньоекономічна діяльність.

Сучасний етап світогосподарських зв'язків характеризується розширенням усіх форм міжнародних економічних відносин на основі швидкого росту продуктивних сил, яких обумовлений прискоренням науково-технічного прогресу. Наслідком цього є постійно зростаюча концентрація виробництва й укрупнення його розмірів, що підсилює тенденцію до інтернаціоналізації господарського життя, сприяє розвитку міжнародної спеціалізації і кооперації виробництва.

Особливістю сучасного етапу економічного розвитку є швидкий ріст міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями і результатами виробничо-технічного співробітництва, також характерний бурхливий ріст ринку послуг (страхових, лізингових, транспортних та ін.).

Поступова інтеграція України у світову господарську систему привела до того, що в даний час у зовнішньоекономічній діяльності беруть участь тисячі підприємців, підприємств і чиновників, більшість з яких не мають уявлення про про особливості її здійснення. Тому важливо чітко розуміти зміст поняття „зовнішньоекономічна діяльність".

Отже, зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) – діяльність суб'єктів господарської діяльності України й іноземного суб'єкта господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами. ЗЕД являє собою сукупність міжнародних комерційних операцій, спрямованих на організацію, проведення і регулювання процесу обміну товарами, послугами, результатами творчої діяльності.

Міжнародний обмін товарами економічно доцільний для країн, якщо на виробництво експортних товарів країна витрачає менше суспільної праці, ніж по-

винна була б витратити на виробництво товарів замість імпортованих на суму, яка виручена від експорту.

ЗЕД поняття багатогранне, воно включає наступні види діяльності:

 • експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;

 • надання суб'єктами ЗЕД України послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності;

 • наукова, науково-технічна, науково-виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземноми суб'єктами господарської діяльності;

 • міжнародні фінансові операції та операції між суб'єктами ЗЕД;

 • спільна підприємницька діяльність між вітчизняними та іноземними суб'єктами господарської діяльності;

 • підприємницька діяльність, пов'язана із наданням патентів, ліцензій, ноу-хау, торговельних марок;

 • товарообмінні операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі;

 • орендні, в тому числі й лізингові операції.

Отже, виходячи із вище сказаного, метою даної курсової роботи є:

  • розкриття теорії організації експортної діяльності підприємства;

  • характеристика зовнішньоекономічної діяльності конкретного підприємства;

  • ознайомлення із екпортною діяльністю конкретного підприємства, оцінка її ефективності;

  • вказати шляхи підвищення ефективності здійснення експортної діяльності конкретним підприємством.

1. Основи організації екпортної діяльності підприємства

1.1. Основні поняття

Експорт – це продаж продукції (робіт, послуг) іноземним господарюючим суб'єктам та вивезення продукції за межі митних кордонів України з метою отримання прибутку від виробничої або інших видів господарської діяльності.

Всі країни намагаються стимулювати власного товаровиробника до експорту продукції, заохочуючи наданням:

  • субсидій;

  • податкових пільг;

  • кредитів під незначні відсотки;

  • юридичної, політичної ті іншої підтримки.

Експортна операція – це комерційна діяльність, пов'язана із продажем та вивезенням за кордон товарів (робіт, послуг) для передачі їх у власність іноземному конрагенту.

В умовах ЗЕД здійснюються наступні види експортних операцій:

1) поставки експортного товару за готівкою;

2) експорт робіт і експорт послуг;

3) експорт товарів в рахунок міжурядових угод;

4) експорт товарів за рахунок державного кредиту, наданого країні іноземного покупця;

5) експорт товарів на умовах державного або комерційного кредиту, або за рахунок відстрочки платежу;

6) експорт товарів на умовах компенсаційної угоди;

7) експорт товарів на умовах бартерної угоди;

8) експорт товарів за рахунок надання допомоги.

Експорт товару оформляється контрактом, один примірник якого зберігається в головного бухгалтера, котрий контролює стан розрахунків. У контракті обов'язково вказується порядок


 
Загрузка...