REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Організація експортної діяльності підприємства (на матеріалах ВАТ „Вероніка”)

номінальної вартості.

3. ВАТ несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства. У свою чергу, акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій.

4. Згідно зі ст. 154 ЦК України (ст. 82 ГК України) установчим документом ВАТ є статут, який повинен містити відомості про найменування та місцезнаходження , чітко вказувати його вид, предмет та цілі його діяльності, склад засновників та учасників, склад і компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, в тому числі перелік питань, з яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації.

5. Законодавство України поділяє акціонерів на засновників та учасників. Засновниками вважаються особи, які виконують дії, пов'язані із заснуванням ВАТ. Вони укладають між собою договір, що визначає порядок здійснення ними спільної діяльності зі створення ВАТ. Навідміну від засновників, учасники ВАТ погоджуються зробити внесок до статутного фонду товариства, що створюється, проте не бажають брати на себе будь-які обов'язки із його створення.

6. Процедура створення ВАТ є доволі складною. Крім необхідності укладення договору між засновниками, ч. 4 ст. 26 Закону України "Про господарські товариства" передбачено 4 етапи, що їх повинні пройти засновники для створення ВАТ:

1) зробити повідомлення про намір створити ВАТ;

2) здійснити підписку на акції;

3) провести установчі збори;

4) здійснити державну реєстрацію ВАТ.

7. Керівником відкритого акціонерного товариства являється голова правління.

2.2. Встановлення контакту з іноземним пертнером

На адресу ВАТ „Вероніка" надійшов запит від словацької фірми „Dilemma" (додаток А), на який ВАТ „Вероніка" відповіло твердою офертою (додаток Б).

Безпосередньому встановленню контакту з словацькою фірмою „Dilemma" передувало маркетингове дослідження ринку Словаччини. Встановлення контакту з словацькою фірмою „Dilemma" здійснювали в такій послідовності (рис.1).

На адресу ВАТ „Вероніка" надійшов запит від словацької фірми „Dilemma"


ВАТ „Вероніка" підготувало і направило словацькій фірмі „Dilemma" тверду оферту


Організація експортної діяльності підприємства (на матеріалах ВАТ „Вероніка”)

Підготовка проекту екпортного контракту

Рис.1. Послідовність встановлення контакту з словацькою фірмою „Dilemma".

2.3. Проробка базисних та валютно-фінансових умов контракту

„Поставка до кордону" (DAF) означає, що обов'язки продавця вважаються виконаними у момент прибуття товару, очищеного від мита на експорт, у зазначений пункт і місце на кордоні, однак до вступу на "митний кордон" країни, зазначеної в договорі. Термін "кордон" можна використовувати для будь-якого кордону, включаючи країни експорту. Тому надзвичайно важливо, щоб розглядуваний кордон був точно визначеним шляхом зазначення в терміні пункту і місця. Ці умови призначені для застосування головним чином при перевезенні товару залізницею або автомобільним транспортом, але вони можуть застосовуватись незележно від способу перевезення.

А. ВАТ "Вероніка" зобов'язане

А.1. Поставка товару відповідно до договору.

Поставити товар і торговий рахунок-фактуру або еквівалентне йому електронне повідомлення згідно договору купівлі-продажу, а також будь-яке інше свідоцтво відповідності, яке може бути потрібним за договором.

А.2. Ліцензії, дозволи і формальності.

Одержати на свій ризик і за свій рахунок будь-яку експортну ліцензію або інший дозвіл державних органів або інший документ, необхідний для надання товару у розпорядження фірми „Dilemma". Виконати всі митні формальності, потрібні для вивезення товару в зазначене місце поставки на кордоні, а в окремому випадку – для їхнього попереднього перевезення через іншу країну.

А.3. Договір перевезення і страхування.

а) Договір перевезення.

Укласти за свій рахунок на звичайних умовах доовір перевезення товару до зазначеного місця поставки на кордоні (включаючи його транзит через одну або кілька третіх країн, якщо це потрібно).

Якщо певний пункт у зазначеному місці постаки на кордоні не передбачений або якщо він не визначений практикою, то ВАТ „Вероніка" може обрати пункт у зазначеному місці поставки, який найбільш відповідає його цілям.

б) Договір страхування.

Немає зобов'язань.

А.4. Поставка.

Поставити товар у розпорядження фірми „Dilemma" в зазначеному місці поставки на кордоні в дату або строк, передбачений в договорі купівлі-продажу.

А.5. Перехід ризиків.

Згідно з пунктом Б.5 нести всі ризики загибелі або пошкодження товару до того часу, поки він не буде поставлений відповідно до пункту А.4.

А.6. Поділ витрат.

Відповідно до положень пункту Б.6:

  • нести всі витрати по товару до того моменту, коли він поставлений відповідно до пункту А.4, а також на додаток до витрат, викликаних пунктом А.3а, витрати по розвантажувальних операціях (включаючи збори за користування ліхтерами і перевіз у межах порту), якщо необхідно або прийнято розвантажувати товар після прибуття в зазначене місце поставки на кордоні з метою надання його в розпорядження фірми „Dilemma";

  • сплатити витрати, пов'язані з митними формальностями, потрібними для вивозу, а також усі мита, податки й інші офіційні збори, виплачувані при вивозі, а в потрібному випадку – для їхнього первезення через треті країни перед поставкою відповідного пункту А.4.

А.7. Повідомлення фірми „Dilemma".

Завчасно повідомити фірму „Dilemma" про відвантаження товару в зазначене місце на кордоні, а також надати будь-яке інше повідомлення, необхідне для того, щоб дати можливість фірмі „Dilemma" вжити заходів, які звичайно потрібні для прийняття товару.

А.8. Доказ поставки – транспортний документ або еквівалентне електронне повідомлення.

За рахунок ВАТ „Вероніка" надати фірмі „Dilemma" звичайний документ або інше свідоцтво поставки товару в зазначене місце на кордоні. На прохання фірми „Dilemma" надати останньому на його ризик і за його рахунок наскрізний транспортний документ, звичайно одержуваний в країні відправлення, що охоплює на звичайних умовах перевезення товару від пункту відправлення в цій країні до зазначеного фірмою „Dilemma" місця остаточного призначення в країні імпорту.

Якщо ВАТ „Вероніка" та фірма „Dilemma" погодилися використовувати електронний зв'язок у відносинах між собою, то звичайний транспортний документ може бути замінений


 
Загрузка...