REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Організація експортної діяльності підприємства (на матеріалах ВАТ „Вероніка”)

еквівалентним повідомленням ЕОІ.

А.9. Перевірка, упаковка, маркування.

Нести витрати, що викликаються перевіркою товару (перевірка якості, вимірювання, зважування, підрахунок), які необхідні для того, щоб поставити товар у відповідності з пунктом А.4.

Забезпечити за свій рахунок упакування (за виключенням випадків, коли у даній галузі торгівлі звичайно прийнято відправляти товар, що є предметом договору, без упаковки), звичайне для поставки товару на кордон і для подальшого перевезення тією мірою, в якій обставини (наприклад, вид перевезення, призначення) були відомі ВАТ „Вероніка" до укладання договору купівлі-продажу. Упаковка повинна мати відповідне маркування.

А.10. Інші зобов'язання.

На прохання фірми „Dilemma" посприяти йому вповні на його ризик і за його рахунок в одержанні будь-яких документів або еквівалентних електронних повідомлень (крім згаданих у пункті А.8), які видаються в країні відправлення або передачі в цю країну й (або) в країні походження товару, що можуть бути потрібними покупцю для ввозу товару, а в окремому випадку – для перевезення через треті країни.

Упаковка повинна мати відповідне маркування.

Б. Фірма „Dilemma" зобов'язана

Б.1. Сплата ціни.

Сплатити ціну, передбачену в договорі купівлі-продажу.

Б.2. Ліцензії, дозволи і формальності.

Одержати на свій ризик і за свій рахунок будь-яку імпортну ліцензію або інший дозвіл державних органів і виконати всі митні формальності в зазначеному пункті поставки на кордоні або в будь-якому іншому місці для ввозу товару, або в окремому випадку для їх подальшого перевезення.

Б.3. Договір перевезення.

Немає зобов'язань.

Б.4. Прийняття поставки.

Прийняти поставку товару, як тільки він буде наданий в його розпорядження згідно з пунктом А.4.

Б.5. Перехід ризиків.

Нести всі ризики загибелі або пошкодження товару з моменту, коли товар поставлений в його розпорядження відповідно до пункту А.4.

Якщо фірма „Dilemma" не може надати повідомлення відповідно до пункту Б.7, то він повинен нести всі ризики загибелі або пошкодження товару, починаючи з погодженої дати або закінчення обумовленоо строку поставки, але за умови, що товар був належним чином придбаний за договором, тобто виразно відокремлений або іншим чином позначений товар, що є предметом даного договору.

Б.6. Поділ витрат.

Нести всі витрати по договору з моменту, коли він наданий у розпорядження фірми „Dilemma" згідно з пунктом А.4. Якщо фірма „Dilemma" не зможе прийняти поставку товару після того, як він наданий в його розпорядження згідно з пунктом А.4, або надати повідомлення відповідно до пункту Б.7, то він повинен нести всі викликані цим додаткові витрати, але за умови, що товар був належним чином придбаний за договором, тобто виразно відокремлений або іншим чином позначений як товар, що є предметом доного договору.

Сплатити всі мита, податки та інші офіційні збори, а також витрати по виконанню митних формальностей, сплачувані при ввозі товару, а в окремому випадку – для його подальшого перевезення.

Б.7. Повідомлення ВАТ „Вероніка".

У випадку, якщо фірма „Dilemma" має право визначати час у межах застереженого строку і (або) місце прийняття поставки, він повинен завчасно повідомити ВАТ „Вероніка" про це.

Б.8. Доказ доставки – транспортний документ або еквівалентне електронне повідомлення.

Прийняти транспортний документ і (або) інше свідоцтво доставки у відповідності з пунктом А.8.

Б.9. Перевіка товару.

Нести, якщо не застережене інше, витрати по передвідвантажувальній перевірці, за вийнятком тих випадків, коли цього вимагають власті країни експорту.

Б.10. Інші зобов'язання.

Нести всі витрати і збори, пов'язані з одержанням документів або еквівалентних електронних повідомлень, згаданих у пункті А.10, і відшкодувати всі витрати і збори, яких зазнало ВАТ „Вероніка" при наданні допомоги у відповідності з цим пунктом.

За необхідності, на прохання ВАТ „Вероніка", надати йому на ризик і за рахунок фірми „Dilemma" дозвіл валютного контролю, перепустки, інші документи чи їх засвідчені копії, або адресу остаточного місця призначення товару в країні імпорту з метою одержання наскрізного документа не перевезення або будь-якого іншого документа, передбаченого у пункті А.8.

Валютою ціни та валютою платежу обираємо долар США.

Формою розрахунку буде інкасо. Розрахунки у формі інкасо – це угода між банком та клієнтом, за якою банк бере на себе зобов'язання одержати платіж на користь клієнта або ж підтвердження платежу проти комплекту обумовлених фінансових або комерційних документів (рис.2). Розрахунки по інкасо регулюються міжнародним документом "Уніфіковані правила по інкасо".

1

Організація експортної діяльності підприємства (на матеріалах ВАТ „Вероніка”)

Організація експортної діяльності підприємства (на матеріалах ВАТ „Вероніка”)Організація експортної діяльності підприємства (на матеріалах ВАТ „Вероніка”)Організація експортної діяльності підприємства (на матеріалах ВАТ „Вероніка”)

3

Перевізник

Пункт відправлення

2 2

7Організація експортної діяльності підприємства (на матеріалах ВАТ „Вероніка”)Організація експортної діяльності підприємства (на матеріалах ВАТ „Вероніка”) 6 4 9

БАНК ІМПОРТЕРА (ІНКАСУЮЧИЙ БАНК)

БАНК ЕКСПОРТЕРА (БАНК-РЕМІТЕНТ)

5

Організація експортної діяльності підприємства (на матеріалах ВАТ „Вероніка”)

8

Організація експортної діяльності підприємства (на матеріалах ВАТ „Вероніка”)

Рис.2. Схема розрахунків по інкасо

1 – заключається контракт, в якому сторони обумовлюють через які банки будуть здійснюватися розрахунки;

2 – експортер здійснює відповідно до умов контракту відвантаження товару;

3 – експортер отримує від перевізника транспортні документи;

4 – експортер готує комплект документів і представляє його при інкасовому дорученні банку;

5 – банк-ремітент відсилає документи разом із дорученням банку-кореспонденту в країну імпортера;

6 – отримавши інкасове доручення і документи банк країни-імпортера представляє їх імпортеру для перевірки і просить оплатити вказані документи;

7 – імпортер здійснює платіж;

8 – інкасуючий банк переводить виручку банку-ремітенту;

9 – отримавши переказ, банк-ремітент зараховує виручку експортеру.

Для експортера інкасо часто виявляється неприйнятним через те, що він спочатку повинен відвантажити товар, а тоді передавати документи в банк і очікувати виконання покупцем своїх зобов'язань з оплати. Відповідно для імпортера дана форма розрахунку є більш вигідною, тому що він уже має в наявності товар, який йому відвантажив експортер і оплату він уже здіснює після цього.

2.4. Підготовка проекту контракту

На основі телефонних переговорів ВАТ "Вероніка" в особі голови правління Пінчука І.С. та фірми „Dilemma" в особі директора Новака І.С. було узгоджено, що проект контракту буде готувати продавець. Також були


 
Загрузка...