REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Організація експортної діяльності підприємства (на матеріалах ВАТ „Вероніка”)

визначені усі основні статті контракту. До визначених статтей відносять:

1. Предмет контракту.

2. Ціни та сума контракту.

3. Строки поставки.

4. Санкції.

5. Оплата.

6. Упаковка та маркування.

7. Гарантія.

8. Страхування.

9. Форс-мажор.

10. Арбітраж та керівний закон.

11. Інші умови.

12. Юридичні адреси, реквізити та підписи сторін.

2.5. Проведення переговорів та укладання контракту

Після того, як ми встановили контакт із словацькою фірмою „Dilemma", нами було підготовлено проект контракту. Для вирішення всіх питань та усунення можливих розбіжностей була проведена особиста зустріч між представниками ВАТ "Вероніка" і фірми „Dilemma" в м. Дубровиця.

Перед зустріччю кожна із сторін готувалась до неї. Наша сторона виробила тактику проведення переговорів, розподіл ролей учасників, послідовність викладаня питань. Підготували довідкові та та інші матеріали, які будуть потрібні під час переговорів, розробили шляхи розв'язання розбіжностей, підготували можливі відповіді на питання партнера.

При проведенні переговорів представники фірм розглянули предмет майбутнього контракту, а також затвердили базу договірних цін. Затвердили, що контракт буде написаний як на українській, так і на англійській мовах.

Представники обох фірм ретельно вивчали кожну статтю попереднього контракту. Переважно у всіх питаннях знайшли згоду, але в деяких виникли суперечки, які були розв'язані шляхом порозуміння. Особливо була загострена увага на статті "Строки та умови поставки". Сторонами було узгоджено штрафні санкції за невиконаня контрактних обов'язків. Також були внесені зміни до статті попереднього контракту стосовно маркування.

Було проведено взаємне вивченя об'єктивних аргументів сторін та знайдені на цій основі взаємноприйняті компромісні рішення. В результаті переговорів сторони склали спільний контракт, в якому була врахована фактична домовленість, якої вони досягли під час переговорів. Також було вирішено, що контракт роздруковується у двох оригіналах на українській та англійській мовах. Контракт підписують керівники фірм, контроль за виконанням умов контракту покладено на начальника зовнішньоекономічного відділу ВАТ „Вероніка" Петренка О.Г. Укладений сторонами контракт – додаток В.

2.6. Оцінка ефективності ЗЕД ВАТ „Вероніка"

Оцінку ефективності ЗЕД ВАТ „Вероніка" здійснюємо на основі бухгалтерських звітів підприємства за 2005-2006 рр. Необхідні для розрахунку дані зводимо в таблицю 1.

Таблиця 1

Показники експортно-імпортної діяльності ВАТ „Вероніка" за 2005-2006рр.

Оцінку ефективності ЗЕД здійснюємо в такій послідовності:

1. Накладні витрати в аналізованому та базовому році:

Сн = Ст + Сзр + Сскл + Секспед + Сстр + Сін (1)

де

Ст – транспортні витрати за базисом постачання, тис.грн;

Сзр – вантажно-розвантажувальні витрати, тис.грн;

Сскл – складські витрати, тис.грн;

Секспед – експедиторські витрати, тис.грн;

Сстр – страхові витрати, тис.грн;

Сін – інші витрати, тис.грн.

Сн 2006 = 1199,037 + 545,0166 + 109,0038 + 174,4059 + 43,60178 + 109,0038 = 2180,0688 тис.грн;

Сн 2005 = 1031,808 + 543,0571 + 271,5279 + 260,6677 + 65,1666 + 54,3057 = 2226,53237 тис.грн.

2. Витрати на імпорт в аналізованому та базовому році:

Сзт імп = Ск + Сн + Са + См (2)

де

Ск – контракта вартість імпортної сировини, тис.грн;

Сн – накладні витрати, тис.грн;

Са – акцизні збори, тис.грн;

См – мито і митні збори, ти.грн.

Сзт імп 2006 = 13080,4 + 2180,0688 + 32,70102 + 76,3028 = 15369,471 тис.грн;

Сзт імп 2005 = 15205,6 + 2226,53237 + 32,5833 + 70,59801 = 17535,31368 тис.грн.

3. Виручка від експорту за готівку в аналізованому та базовому році:

ВРекс г = Організація експортної діяльності підприємства (на матеріалах ВАТ „Вероніка”) (3)

де

ВРекс к – виручка від експорту за умов надання комерційного кредиту, тис.грн;

Ккв – коефіцієнт кредитного вливу.

ВРекс г 2006 = Організація експортної діяльності підприємства (на матеріалах ВАТ „Вероніка”) = 51974,6 тис.грн;

ВРекс г 2005 = Організація експортної діяльності підприємства (на матеріалах ВАТ „Вероніка”) = 49978,076 тис.грн.

4. Виручка від імпорту в аналізованому та базовому році:

ВРімп = Цімп * Nімп (4)

де

Цімп – середня ціна імпорту, тис.грн;

Nімп – кількість імпорту, т.

ВРімп 2006 = 11,44505 * 2180,067 = 24950,976 тис.грн;

ВРімп 2005 = 10,86153 * 2389,094 = 25953,094 тис.грн.

5. Витрати на експорт в аналізованому та базовому році:

Сзт екс = Свир + Спв (5)

Сзт екс 2006 = 43601,33 + 5450,168 = 49051,498 тис.грн;

Сзт екс 2005 = 48875,14 + 5430,571 = 54305,711 тис.грн.

6. Прибуток від імпорту в аналізованому та базовому році:

Пімп = ВРімп – Сзт імп (6)

де

ВРімп – виручка від імпорту;

Сзт імп – витрати на імпорт.

Пімп 2006 = 24950,976 – 15369,471 = 9581,505 тис.грн;

Пімп 2005 = 25953,094 – 17535,31368 = 8417,78032 тис.грн.

7. Прибуток від екпорту в аналізованому та базовому році:

Пекс = ВРекс г – Сзт екс (7)

де

ВРекс г – виручка від експорту за готівку;

Сзт екс – витрати на експорт.

Пекс 2006 = 51974,6 – 49051,498 = 2923,102 тис.грн;

Пекс 2005 = 49978,076 – 54305,711 = -4327,653 тис.грн.

8. Експортно-імпортні витрати в аналізованому та базовому році:

Векс-імп = Сзт екс + Сзт імп (8)

де

Сзт екс – витрати на експорт;

Сзт імп – витрати на імпорт.

Векс-імп 2006 = 49051,498 + 15369,471 = 64447,969 тис.грн;

Вексімп 2005 = 54305,711 + 17535,31368 = 71841,02468 тис.грн.

9. Прибуток від експортно-імпортних операцій:

Пекс-імп = Пекс + Пімп (9)

де

Пекс – прибуток від експорту;

Пімп – прибуток від імпорту.

Пекс-імп 2006 = 2923,102 + 9581,505 = 12504,607 тис.грн;

Пекс-імп 2005 = -4327,635 + 8417,78032 = 4090,14532 тис.грн.

10. Ефективність ЗЕД в аналізованому та базовому році:

Езед = Організація експортної діяльності підприємства (на матеріалах ВАТ „Вероніка”) * 100% (10)

де

Пекс-імп – прибуток від експортно-імпортних операцій;

Векс-імп – експортно-імпортні витрати.

Езед 2006 = Організація експортної діяльності підприємства (на матеріалах ВАТ „Вероніка”) * 100 % = 19,4189%;

Езед 2005 = Організація експортної діяльності підприємства (на матеріалах ВАТ „Вероніка”) * 100% = 5,693%.

Отримані результати зводимо в таблицю 2.

Таблиця 2

Виходячи із зведених у таблицю 3 результатів можна зробити висновок, що ефективність ЗЕД ВАТ „Вероніка" у 2006 році є вищою, ніж у 2005 році, оскільки вона склала в загальному 19% навідміну від останньої, що становила лише 5%, тобто абсолюне відхилення дорівнює 13%, а відносне аж – 341%. Це означає, що в аналізованому році ВАТ „Вероніка" від експортно-імпортних операцій отримало набагато більший прибуток – 12504,607 тис.грн, ніж в базовому – 4090,145


 
Загрузка...