REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Організація експортної діяльності підприємства (на матеріалах ВАТ „Вероніка”)

тис.грн, тому що прибутки окремо від експорту (2923,102 тис.грн) та від імпорту (9581,505 тис.грн) у 2006 році були однозначно більшими, ніж прибутки від експорту (-4327,635 тис.грн) та від імпорту (8417,780 тис.грн) у 2005 році. Це пояснюється тим, що ВАТ „Вероніка" у 2005 році мало більші експортно-імпортні витрати (71841,024 тис.грн), ніж у 2006 році (64447, 969 тис.грн).

Отже, товариству для кращих результатів ефективності ЗЕД необхідно якомога раціональніше здійснювати витрати на експорт та на імпорт і свою чергу старатися зменшувати:

- виробничу собівартість продукції (для прикладу у 2005 р. вона становила 48875,14 тис.грн, а в 2006 р. – 43601,33 тис.грн) і позавиробничі витрати, сума яких складає витрати на експорт;

- контрактну вартість сировини, накладні витрати (транспортні витрати за базисом постачання, вантажно-розвантажувальні витрати, складські витрати, експедиторські витрати, страхові та інші витрати), акцизні збори, мито та митні збори, сума яких дорівнює вартості витрат на імпорт.

3. Пропозиції щодо покращення здійснення експортних операцій ВАТ „Вероніка"

Отже, виходячи із результатів, отриманих у попередньому розділі, можна розробити пропозиції щодо покращення здійснення експортної діяльності та ефективності здійснення ЗЕД ВАТ „Вероніка" в цілому.

Зокрема, підприємству потрібно:

1) знизити виробничу собівартість продукції;

2) зменшити позавиробничі витрати, сума яких складає витрати на експорт;

3) знизити контрактну вартість сировини;

4) зменшити накладні витрати, до яких включаються транспортні витрати за базисом постачання, вантажно-розвантажувальні витрати, складські витрати, експедиторські витрати, страхові та інші витрати;

5) знизити витрати на акцизні збори, мито, митні збори, сума яких дорівнює вартості витрат на імпорт.

На основі нових прогнозтичних даних створюємо таблицю, що показуватиме нам набагато ефктивнішу діяльність ЗЕД ВАТ „Вероніка" в аналізованому та базовому роках 2007 і 2006 рр. відповідно.

Висновок

Виходячи із мети та завдання даної курсової роботи робимо узагальнення, що ЗЕД – це діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так із її межами.

Будь який вид ЗЕД супроводжується здійсненням зовнішньоекономічної операції. Зовнішньоекономічна операція – це комплекс дій контрагентів різних країн з підготовки, укладення торгової, науково-виробничої, інвестиційної чи іншої угоди (контракту) економічного характеру. В даній курсові роботі ми вивчали зокрема здійснення підприємством експортої операції.

Експортний контракт – це письмовий документ, що містить домовленість сторін про поставку товару: зобов'язання експортера передати визначений товар (послуги) у власність покупця і зобов'язання імпортера прийняти цей товар (послуги) і сплатити за нього необхідну грошову суму чи зобов'язання сторін виконати умови торгової операції.

В даній курсовій роботі проводилась оцінка ефективності та пропозиції щодо покращення експортної діяльності ВАТ „Вероніка", що розташоване в м.Дубровиця і займається випуском та продажем закордон серій верхнього жіночого одягу.

Способами встановлення контакту з іноземним конрагентом були:

  • запит – це звернення до продавця з проханням вислати йому оферту, що надійшло на адресу ВАТ „Вероніка" від словацької фірми „Dilemma" (м.Братіслава);

  • тверда оферта – письмова пропозиція продавця про продаж певного товару, надіслана одному можливому із зазначенням терміну дії оферти, тобто часу, протягом якого продавець вважає себе зв'язаним умовами, перерахованими в оферті і не може зробити аналогічної пропозиції іншому покупцю. У відповідь на запит цю оферту ВАТ „Вероніка" надіслало словацькій фірмі „Dilemma". Строк дії оферти – 5 днів із дати відправлення.

Після цього дане товариство уклало контракт із словацькою фірмою „Dilemma" про поставку 200 шуб жіночих каракулевих за ціною 3000 (три тисячі) доларів США за штуку. Отже, загальна сума котракту складає 600000 (шістсот тисяч) доларів США.

Відповідно до умов контракту базизною умовою поставки (згідно Incoterms 2000) є DAF, що в перекладі з англ. („Delivery at Frontier") означає „Поставка до кордону". В даному випадку це значить, що ВАТ „Вероніка" виконує свої зобов'язання, коли товар зі сплатою мита прибуває в м. Чоп.

Валютою ціни та валютою платежу було обрано долар США.

Валюта ціни – це валюта, у якій виражена ціна товару у контракті. Валюта платежу – це валюта в якій відбувається оплата за контрактом. Отже, бачимо, що валюта ціни та валюта платежу в даному контракті збігаються і називаються валютою контракту (валютою розрахунків).

Згідно з умовами контракту способом платежу була готівка. Форма розрахунку – інкасо – це угода між банком та клієнтом, за якою банк бере на себе зобов'язання одержати платіж на користь клієнта. В даному випадку, інкасо відкривається на 30 днів, протягом яких фірма „Dilemma" повинна здійснити оплату за товар в повному обсязі на рахунок (№ РР 51289104695782) ВАТ „Вероніка" в наступну адресу: м.Дубровиця, вул.Центральна, 51, АКБ „Україна", із зазначенням номера рахунку-фактури ВАТ „Вероніка".

Отже, у процесі виконання курсової роботи на тему: „Організація експортної діяльності підприємства" мною було:

    • розкрито теорію організації експортної діяльності підприємства;

    • дано характеристику зовнішньоекономічної діяльності конкретного підприємства;

    • ознайомлено із екпортною діяльністю конкретного підприємства, оцінка її ефективності;

    • вказано шляхи підвищення ефективності здійснення експортної діяльності конкретним підприємством.

Список використаної літератури

1. Багрова І.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 580с.

2. Бутинець Ф.Ф. та ін. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. – Житомир: ПП „Рута", 2001. – 140с.

3. Вічевич А.М., Максимець О.В. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2004 – 140с.

4. Гребельник О.П., Романовський О.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. – К.: Деміур, 2003. – 296с.

5. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навч.посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 172с.

6. Збірник контрактів та нормативних актів. Інкотермс. – К.: Сплайн, 2000. – 72с.

7. Кириченко О., Кавас І., Ятченко А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. – К.: Фінансист, 2000 – 634с.

8. Козик В.В.,


 
Загрузка...