REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Організація експортної діяльності підприємства (на матеріалах ВАТ „Вероніка”)

Панкова Л.А., Карп'як Я.С., Григор'єв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні операції і контракти: Навч.посіб. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608с.

9. Коломацька С.П. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні: правове регулювання та гарантії здійснення. Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал", 2004. – 288с.

10. Мазаракі А.А. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: правове регулювання та гарантії здійснення. Навчальний посібник. – К.: В.Д. „Професіонал", 2004. – 288с.

11. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991р. № 1576 – ХІІ.

12. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991р. // Вісник Верховної Ради України. – 1991. - №29.

13. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Наказ Міністерства економіки України та з питань європейської інтеграціїукраїни від 06.09.2001р., №201.

14. Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті: Постанова КМУ від 21.06.1995, №444.

15. Руденко Л.В. Розрахункові та кредитні операції у зовноішньоекономічній діяльності підприємства6 підручник. – К.: Лібра, 2002. – 304с.

16. Рум'янцев А.П., Рум'янцев Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навч.посібник. – К.: ЦУЛ, 2004. – 377с.

17. Савлук М.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч.посіб. – К.: КНЕУ, 2002. – 392с.

18. Саллі В.І., Трифонова О.В., Швець В.Я. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навсальний посібник. – К.: ВД „Професіонал",2003. – 176с.

19. Старцева О.В. Підприємницьке право: Підручник. – К.: Істина, 2005. – 600с.

20. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посіб. / За заг.ред. А.І. Кредісова. – К., 1997. – 448с.

21. Циганкова Т.М., Петрашко Л.П., Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля: Навч.посібник. – КНЕУ, 2002. – 448с.

Додаток А

ВАТ „Вероніка"

вул. Пушкіна, 99

Дубровиця, Україна

22.04.2006

Запит

Шановне панство!

З довідника торговельних фірм України ми дізнались, що Ваше відкрите акціонерне товариство є одним з провідних виробників верхнього жіночого одягу. Наша фірма зацікавлена у придбанні цієї продукції, тому ми просимо вислати Вашу ділову пропозицію на поставку 200 жіночих каракулевих шуб. Бажані умови поставки: DAF. Нас влаштовує оплата інкасо. Враховуючи, що партія досить велика, ми розраховуємо на надання оптової знижки.

Сподіваємось, що між нами виникне тривала та плідна співпраця.

Директор фірми „Dilemma" Новак І.С.

Додаток Б

Firma „Dilemma"

International Str., 44

Bratislava, Slovakia

Оферта

м. Коломия 29 квітня ц.р.

Відкрите акціонерне товариство „Вероніка" пропонує Вам придбати на умовах перерахованих нижче наступний товар:

Найменування товару: шуба жіноча каракулева.

Кількість: 200 штук.

Ціна: Три тисячі доларів США за штуку.

Загальна сума: Шістсот тисяч доларів США.

Умови поставки: DAF.

Умови оплати: інкасо, що відкривається на 30 днів на користь ВАТ „Вероніка" протягом 10 днів з дати отримання нашого повідомлення про готовність товару до відвантаження з виконанням в АКБ „Україна", м. Дубровиця. Платіж здійснюється проти надання наступних документів:

 • рахунку-фактури;

 • документу, що підтверджує поставку;

 • пакувального листа.

Строк поставки: травень ц.р.

Дія оферти: оферта тверда, строк дії оферти – за 5 днів з дати відправлення.

Голова правління ВАТ "Вероніка" Пінчук І.С.

Додаток В

КОНТРАКТ № 40

м. Дубровиця „15" червня 2006 р.

Відкрите акціонерне товариство „Вероніка", назване у подальшому „Продавець", в особі голови правління Пінчука Ігоря Степановича, з однієї сторони, і фірма „Dilemma", названа в подальшому „Покупець", в особі директора Новака Івана Семеновича, з другої сторони, уклали цей Контракт про подане нижче.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ

Продавець продає, а Покупець купує на умовах поставки: DAF-
кордон м.Чоп, верхній жіночий одяг (в подальшому названі „Товари"), що перераховані в Додатку № 1 до цього Контракту, який складає його невід'ємну частину на суму 600000 (шістсот тисяч) доларів США на умовах, вказаних в Контракті.

2. ЦІНИ ТА СУМА КОНТРАКТУ

2.1. Загальна сума Контракту складає 600000 (шістсот тисяч) доларів США.

2.2. Ціни за Товари вказані в Додатку № 1 та розуміються: DAF-кордон м.Чоп, включаючи вартість експортної упаковки, тари та маркування.

2.3. Ціни тверді та не підлягають перегляду.

3. СТРОКИ ПОСТАВКИ

3.1. Вказані в п. 1 цього Контракту Товари будуть поставлені протягом 3 (трьох) місяців
після отримання Продавцем повної суми цього Контракту.

 • До зазначеного строку Товари мають бути виготовлені, випробувані, упаковані,
  замарковані та поставлені.

 • Дострокова поставка допускається.

  3.4. Датою поставки вважається дата накладної.

  3.5. Продавець повинен повідомити Покупцю по факсу протягом 24 годин з моменту

  відвантаження наступні дані:

  - дату відвантаження;

  - номер накладної;

  • найменування Товарів;

  • номер контракту;

  • кількість місць.

  4. САНКЦІЇ

  4.3. а) У випадку, якщо строки поставки не виконуються, Продавець виплачує покупцю узгоджені і раніше оцінені збиткки в розмірі 0,5 % вартості непоставлених Товарів за кожний тиждень, що почався, протягом перших чотирьох тижнів затримки, і 1 % за кожний наступний після цього тиждень, що почався, за умови, що розмір погоджених і раніше оцінених збитків не повинен перевищувати 8 % від вартості кожної одиниці Товарів, для якої були порушені строки поставки.

  б) У випадку затримки поставки більше, як на три місяці. Покупець має право перервати дію цього Контракту стосовно непоставлених Товарів без будь-якої компенсації за збитки, які Продавець може понести в зв'язку з таким розірванням.

  в) Обсяг погоджених і раніше оцінених збитків не підлягає перегляду арбітражем.

  г) За будь-яких обставин Продавець не несе відповідальності за побічні збитки.

  4.4. У тому випадку, якщо при поставці Товарів вони виявляться пошкодженими або
  виявиться кількісна недопоставка. Покупець зобов'язаний повідомити про це Продавця письмово протягом 30 (тридцяти) днів з дати поставки, в іншому випадку Продавець не
  несе відповідальності перед Покупцем за такі збитки.

  4.5.Незважаючи на усі інші положення цього Контракту, Продавеиь не несе
  відповідальності за невиконання строків поставки або за непоставки, що відбулися внаслідок


 •  
  Загрузка...