REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Організація експортної діяльності підприємства (на матеріалах ВАТ „Вероніка”)

відсутності транспортних засобів.

5. ОПЛАТА

5.1. Оплата повинна бути здійснена протягом 30 (тридцяти) днів інкасо.

Оплата за Товари, що постачаються, має здійснюватися наступним чином: сума, що дорівнює 100 % вартості Товарів, має бути виплачена протягом 30 (тридцяти) днів після отримання банком АКБ „Україна" в місті Дубровиця наступних документів:

- оригінал та дві копії докладного рахунку-фактури;

- два оригінали документів, що підтверджують поставку згідно п.3 цього Контракту;

- пакувальний лист в трьох екземплярах.

Оплата повинна проводитись в повному обсязі на рахунок Продавця в наступну адресу: м. Дубровиця, вул. Центральна,51, АКБ „Україна", із зазначенням номера рахунку-фактури Продавця, як підстави для оплати.

5.2. Продавець має право зводити баланс між будь якою сумою, що належить Покупцю та будь-якою сумою, що належить Продавцю від Покупця.

6. УПАКОВКА ТА МАРКУВАННЯ

6.1.Упаковка, в якій відвантажуються Товари, повинна відповідати встановленим
стандартам або технічним умовам і забезпечувати, при належному поводженні з вантажем,
схоронність Товарів під час транспортування з урахуванням перевалок, а також убереження
Товарів від атмосферного впливу.

6.2. Усі ящики повинні з двох протилежних боків мати наступне маркування фарбою,
що не змивається.

Адреса кінцевого отримувача: Словаччина, м.Братіслава, вул. Інтернаціональна,44, фірма „Dilemma".

Верх

Обережно

Не кантувати

Контракт № 40.

Продавець: Україна, м.Дубровиця, вул.Пушкіна,99, ВАТ „Вероніка".

Наряд№__________________________________________________________________________.

Транс№__________________________________________________________________________.

Ящик №__________________________________________________________________________.

Вага брутто______________________________________________________________________кг.

Вага нетто_______________________________________________________________________кг.

Розміри ящика_____________________________________________см (довжина, ширина, висота).

На ящиках, висота яких перевищує один метр, з трьох сторін ящика знаком "0+" повинен бути позначений центр ваги.

6.3. Будь-яка додаткова або нестандартна упаковка має оплачуватися Покупцем.

7. ГАРАНТІЯ

7.1. Продавець дає гарантію, що всі Товари не мають дефектів, пов'язаних з матеріалом,
із якого вони виготовлені, або з процесом його виробництва.

7.2. Товари, чи їх частина, до роботи яких Покупець пред'являє претензію відповідно до п.7 Контракту,повинні знаходитись у Покупця до перевірки і підтвердження обгунтованості претензії представником Продавця або іншою вповноваженою Продавцем особою.

8. СТРАХУВАННЯ

Товар по цьому Контракту від заводу Продавця до кордону застрахований Продавцем
за свій рахунок.

9. ФОРС-МАЖОР

Жодна відповідальність не може бути наслідком невиконання будь яких положень цього Контракту, якщо невиконання явилося наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю Сторони, яка не виконує, подібних стихійним лихам, екстремальним погодним умовам, пожежам, війнам, страйкам, військовим діям, втручанню з боку владних структур, ембарго (названі далі „форс-мажор"), на період, що починається з моменту об'явлення Стороною, яка не виконує, про форс-мажор і закінчується, коли форс-мажор закінчиться або закінчився б, якби Сторона, що не виконує, вжила заходів, які вона в дійсності могла б вжити для виходу із форс-мажору. Форс-мажор автоматично продовжує строк виконання зобов'язань за цим Контрактом. Якщо форс-мажор продовжується більше 6 місяців, то будь-яка зі сторін може перервати дію цього Контракту стосовно непоставлених на даний момент Товарів.

10. АРБІТРАЖ ТА КЕРІВНИЙ ЗАКОН

12.1. Усі спори, шо виникають внаслідок або у зв'язку з цим Контрактом, повиннівирішуватись шляхом переговорів між Сторонами.

12.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди протягом 90 (дев'яноста) днів з дня перших переговорів, то ця розбіжність повинна бути урегульована арбітражем. Рішення арбітражу є
кінцевим і обов'язковим для обох Сторін, але може бути замінено дружньою угодою між
Сторонами.

12.3. Арбітражний суд повинен проводитись відповідно до Правил Арбітражу
"ЮНСИТРАЛ", що діють на момент підписання цього Контракту, виключаючи ті випадки,
коли вищевказані Правила знаходяться в суперечності з положеннями про арбітраж цього
Контракту. В подібних випадках вирішальними є положення цього Контракту.

12.4. Арбітраж має складатися з трьох суддів. Кожна зі сторін має призначити по одному
арбітру. Арбітри, що вибрані таким чином, спільно обирають третього арбітра, який буде
виконувати обов'язки голови арбітражного суду.

12.5. Арбітраж, включаючи винесення рішення, повинен проходити в Стокгольмі,
Швеція і арбітри при вирішенні спорів, представлених на їхній розгляд, повинні керуватись
положеннями Шведського матеріального права.

12.6. Усі документи, пов'язані з передачею спорів на розгляд арбітражу і з рішеннями,
що приймаються по них, повинні складатись англійською мовою, рівно як судовий розгляд
повинен проходити на англійській мові.

12.7. Цей Контракт повинен регулюватись і тлумачитись за допомогою положень Шведського права.

11. ІНШІ УМОВИ

13 1. Всі збори, податки та митні витрати на території країни Продавця оплачуються Продавцем, на території країни Покупця - Покупцем.

13.2. При тлумаченні цього Контракту має силу документ Інкотермс 1990 року і Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 року.

13.3. Цей Контракт набирає чинності після його підписання.

13.4. Цей Контракт складено в 2-х екземплярах, по одному для кожної Сторони,
українською та англійською мовами, причому обидва тексти аутентичні і мають однакову
юридичну силу.

12. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Продавець: Покупець:

Україна Словаччина м.Дубровиця м. Братіслава

вул. Пушкіна, 99 вул. Інтернаціональна, 44

тел/факс 8(04532)23572 тел/факс 8(025255)44231

АКБ „Україна" Банк „СловФін"

№ РР 51289104695782 № РР 28759640198215

За Продавця За Покупця

______________________ _____________________

(Пінчук Ігор Степанович) (Новак Іван Семенович)

М.П. М.П.


 
Загрузка...