REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Місце україни в глобалізаційних процесах

Україну, то, напевне, перш за все треба говорити про систему європейської економічної безпеки.

Потрібно зазначити, що системні трансформації у країнах Центральної та Східної Європи ініціювали жваве обговорення планів розвитку ЄС на Схід, який бажає якомога скоріше поширити єдиний європейський простір. З іншого боку, постсоціалістичні країни Європи бажають вступити до ЄС і одержати кошти для більш динамічного розвитку, вийти зі своїми товарами на ринки Західної Європи, стати учасниками загальної системи безпеки.

Щодо участі України в європейському співтоваристві та в системі європейської економічної безпеки, серед вітчизняних політологів та економістів існує цілий спектр думок. Одна з них, (яка була поширена в перші роки незалежності України, особливо в колах політичних діячів) заключається в тому, що вся європейська спільнота тільки і мріє прийняти до своїх лав Україну, що майже всі європейські політичні та економічні структури готові беззастережно прийняти нашу державу в свої члени. Життя довело, що все набагато складніше: міжнародні політичні й економічні відносини базуються не на симпатіях і антипатіях, а на політичних і економічних інтересах окремих держав та їх угрупувань. Треба враховувати ще й те, що вигідне географічне розташування України є, з одного боку, сприятливим чинником, але з іншого - призводить до того, що через Україну проходять дуже важливі геополітичні інтереси. Тому не можна і мріяти про безконфліктність нашого входження в європейське співтовариство.

Друга крайність щодо вступу України до цивілізованої Європи - це повне неприйняття того, що Україна може стати членом Європейського Союзу і дійсно бути корисною для розвитку європейської економіки. Представники цієї думки зображають сприятливе ставлення євроструктур до України або як акт милосердя, або як "підступний" план.

Але всеж таки істина знаходиться десь посередині, і європейські країни можуть бути реально зацікавлені у всебічних відносинах з Україною з двох причин.

По-перше, що стосується питань безпеки, європейська економічна безпека нерозривно пов'язана з економікою всіх європейських країн, тобто економічна безпека України є складовою європейської економічної безпеки. Від ступеню економічної безпеки, від геополітичного вибору України, як і більшості пост-соціалістичних країн, багато в чому залежить стабільність усієї євроатлантичної системи. Ці країни сьогодні фактично визначають і визначатимуть у майбутньому стан і структуру європейської безпеки. Тому євроструктури, особливо в умовах прагнення України до європейського співтовариства, зацікавлені в економічній безпеці України. В той же час, реабілітація української економіки, її стабільний і збалансований розвиток виступають як фактор усунення внутрішніх загроз, а отже сприймаються більшістю європейських країн як фактор економічної безпеки як в Україні, так і на всьому європейському континенті. Таким чином, допомога Україні у вирішальний для неї час являє собою стратегічне інвестування у забезпечення загально-європейських інтересів.

По-друге, що стосується суто економічного фактора. Європа не може залишатися байдужою до долі нашої країни, адже вона має тут чимало ключових позицій: транзитні магістралі, поклади сировини, десятки мільйонів кваліфікованих робітників та перспективних споживачів (адже Україна - це п'ятдесятимільйонний, поки що майже вільний ринок), або ж навпаки - потенційний епіцентр нестабільності, якщо країна залишиться один на один зі своїми проблемами.

Входження України до європейського співтовариства не означає, що інтереси України повністю вписуються в економічні інтереси Європейського Союзу та інших економічних структур, а також європейських країн. Але цього не треба лякатися. В незбігу національних інтересів різних країн немає нічого протиприродного. Вочевидь, вони і не можуть бути повністю ідентичними. Головне, що на цьому шляху немає суперечностей, а отже проблему може бути вирішено. Успішне вирішення цієї проблеми приведе до зміцнення безпеки України, розбудови стабільної, мирної та неподільної Європи.

Геополітичні орієнтації України багато в чому залежатимуть від реальних акцій на підтримку України як у процесі внутрішніх трансформацій, так і в процесі її інтеграції до європейських структур.

Розглянемо відносини України з міжнародними економічними та фінансовими організаціями в контексті економічної безпеки.

Європейський Союз

Особливої стратегії вимагають відносини України з найкрупнішим інтеграційним об'єднанням в Європі - Європейським Союзом. Це пояснюється тим, що образ сучасної Європи в основному визначається інтеграційними процесами, які об'єднують 15 держав у європейське співтовариство. Аналогів ЄС у світі не існує. За своїм статусом, функціями і правами Євросоюз відрізняється від звичайних міжнародних організацій тим, що держави-члени наділили його законодавчими повноваженнями та виконавчою владою наднаціонального характеру. А це значною мірою перевищує компетенцію інших міжнародних організацій.

Сьогодні Європейський Союз вступає в новий етап інтеграції. Відбуваються серйозні зміни в напрямках уніфікації податкових систем, зближення законодавств, введено єдину валюту - євро. В один ряд з економічними стають політичні, соціальні і екологічні проблеми, проблеми прав людини і проблеми безпеки. Йдеться про створення в найближчі роки не тільки економічного і валютного, але й політичного союзу цих країн. Тобто, сьогодні ми спостерігаємо багатофакторність розвитку Європейського Союзу, а разом із цим - і підвищення його ролі і місця в глобальній економіці.

Зрозуміло, що це об'єднання дуже привабливе для України як молодої європейської держави. Тому одним з найактуальніших завдань України виступає асоційоване членство в Європейському Союзі.

Бажання України стати повноправним членом ЄС уперше було проголошено Президентом України Л. Кучмою у січні 1996 року на засіданні Ради Європи у Страсбурзі. А під час проведення 8-9 червня 1998 року у Люксембурзі першого засідання Ради з питань співробітництва між Україною і ЄС було зроблено політичну заяву Уряду України щодо набуття нашою державою асоційованого членства в Євросоюзі.

Інтеграція в Європейський Союз прискорить та удосконалить процес економічної трансформації в Україні, що вочевидь затягнувся, а членство в ЄС принесе не тільки значні економічні вигоди, але й позитивно вплине на безпеку країни.

У відносинах з ЄС Україна сподівається на:

- послідовну підтримку з боку ЄС та його країн-членів у питанні приєднання України до Генеральної Угоди про тарифи і торгівлю ГАТТСОТ, одержання доступу до Загальної системи преференцій ЄС;

- вирішення питань щодо приєднання України до окремих європейських програм, зокрема в галузі енергетики, транспорту, науки і техніки, охорони навколишнього середовища, освіти тощо;

- забезпечення недискримінаційного доступу основних товарів експорту України на ринки ЄС;

- активізацію фінансової і технічної допомоги країн ЄС Україні тощо.

Розглянемо шанси України в контексті її інтеграції до структур


 
Загрузка...