REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Міжнародний кредит в системі банківського обслуговування зовнішньоекономічної діяльності

факторингових операцій клієнти вносять передбачену в договорі на обслуговування плату, що за своїм економічним змістом є відсотком за кредит.

Як правило у факторингових операціях беруть участь три сторони:

 • факторингова компанія (або факторинговий відділ банку), тобто спеціалізована установа, що купує рахунки -фактури у своїх клієнтів;

 • клієнт (постачальник товару, кредитор) - промислова або торгова фірма, що уклала угоду з факторинговою компанією;

 • підприємство (позичальник) - фірма-покупець товару, (рис. 1.7.)

  Рис. 1.7. Організація факторингової операції та її учасники [18, с.76]

  Здійсненню факторингової угоди передує серйозна аналітична робота. Отримавши заявку від підприємства, факторингова компанія вивчає протягом 1-2 тижнів економічний і фінансовий стан потенційного клієнта, характер його ділових зв'язків. Для цього необхідно одержати таку інформацію: чи виробляє фірма продукцію, що користується попитом або чи надає вона послуги високої якості, чи виконує роботу на високому рівні; які темпи зростання виробництва і чи стійкі їх перспективи; наскільки кваліфікований управлінський персонал фірми; чи налагоджений внутрішній контроль; наскільки твердо визначені умови торгівлі з контрагентами.

  Проте, слід враховувати, що факторингові операції не проводяться:

 • по боргових зобов'язаннях приватних осіб;

 • по вимогах, запропонованих бюджетним організаціям;

 • по зобов'язаннях госпорганів, знятих банком із кредитування або оголошених неплатоспроможними;

 • по зобов'язаннях філій або відділень госпорганів;

 • якщо оплата роботи проводиться поетапно або авансом у випадку компенсаційних або бартерних угод по договорах про продаж, відповідно до яких покупець має право повернути товар протягом визначеного часу, а також за умови після продажного обслуговування.

  Якщо підприємство стало клієнтом факторингової компанії, то клієнт спрямовує факторингові компанії всі рахунки-фактури, виставлені на покупців. По кожному документу клієнт повинен дістати згоду на оплату (за аналогією з акцептом платіжних вимог). Факторингова компанія вивчає всі рахунки-фактури, визначаючи при цьому платоспроможність покупців. Це продовжується від 24 часів до 2-3 днів. Факторингова компанія може оплатити рахунок у момент настання терміна платежу або достроково. У останньому випадку вона виконує функції банку, тому що дострокове надання коштів клієнтові рівноцінне видачі йому кредиту. Найважливішою послугою тут є гарантія платежу клієнтові.

  Ця гарантія охоплює повний обсяг внутрішніх і міжнародних операцій: факторингова компанія зобов'язана оплатити клієнтові всі акцептовані рахунки-фактури навіть у випадку неплатоспроможності боржників.

  Крім того, банк зазначає максимальну суму по операціях факторингу, у межах якої постачання товару або надання послуг може проводитися без ризику нетримання платежу. У договорі на здійснення факторингових операцій повинен бути обговорений засіб розрахунку обмежуючої суми й окреслені обставини, за яких факторинговий відділ зобов'язаний здійснювати платіж на користь постачальника.

  У світовій практиці зазвичай використовуються три методи встановлення обмежуючих сум:

 • Визначення загального ліміту. Кожному платнику
  встановлюється періодично поновлюваний ліміт у межах
  якого факторинговий відділ автоматично оплачує платіжні
  вимоги, що йому передаються.

 • Визначення щомісячних лімітів відвантажень. У даному
  випадку встановлюється сума, на яку протягом місяця може
  бути відвантажено товар одному платнику.

 • Страхування по окремих угодах.. Цей метод
  використовується коли специфіка діяльності продавця
  припускає не серію регулярних постачань товарів тим самим
  покупцям, а ряд одноразових угод на великі суми з
  постачанням на визначену дату.

  Факторинг припускає постійні відносини між банком і постачальником, оскільки вимагає спостереження і контролю за фінансовим станом постачальника, а також платоспроможністю покупців.

  Операцію, подібною до факторингу є форфейтинг. Форфейтинг, на відміну від факторингу, є одноразовою операцією, пов'язаною зі стягненням коштів шляхом перепродажу придбаних прав на товари і послуги.

  Форфейтування - термін, який зазвичай вживається для позначення купівлі зобов'язань (векселів), погашення яких припадає на будь-який час у майбутньому і які виникають у процесі постачання товарів і послуг (здебільшого експортних операцій) без обернення на будь-якого попереднього боржника. Слово "a forfait" французького походження і означає "відмову від прав", що складає суть операцій по форфейтуванню.

  При форфейтуванні продавець вимоги, наприклад, переказного векселя, захищає себе від будь-якого регресу (регрес - зворотна вимога про відшкодування сплаченої суми) включенням у індосамент слів "без обороту". Продавцем векселя, що форфейтується зазвичай є експортер; він акцептує його в якості платежу за товари чи послуги і прагне передати усі ризики і відповідальність за інкасування форфейтеру (тобто банку, що обліковує векселя) в обмін на негайну оплату готівкою.

  Зазвичай форфейтуванню підлягають торгові тратти або прості векселя, хоча теоретично заборгованість у будь-якій формі могла б бути форфейтованою. До менш використовуваних форм належить акредитив і відстрочені платежі, що випливають із нього. Перевага простих і переказних векселів пояснюється їх їхнім вживанням у якості інструментів торгового фінансування протягом тривалого часу і властивої їм операційної простоти.

  Остаточний вибір того або іншого платіжного засобу в міжнародних торгових і кредитних угодах залежить від чисельних юридичних, економічних і політичних розумінь, що не дозволяє використати якесь загальне правило.

  Якщо імпортер не є першокласним позичальником, що користується безсумнівною репутацією, будь-яка заборгованість яка форфейтується обов'язково повинна бути гарантована у формі авалю або безсумнівної і безвідзивної банківської гарантії, прийнятої для форфейтера.

  Виконання цієї умови є особливо важливим, якщо розглядати угоду як незворотну, тому що у випадку неплатежу з боку боржника, форфейтер може покластися тільки на цю форму банківської гарантії як на свою єдину гарантію.

  Форфейтування найчастіше застосовувана і важлива із

  середньострокових угод, тому що охоплює термін від 6 місяців до 5-6 років. Проте кожен форфейтер установлює свої тимчасові рамки, виходячи, головним чином, із ринкових умов для визначеної угоди.

  При форфейтуванні купівля векселів здійснюється із відрахуванням (дисконтом) відсотків авансом за весь термін кредиту. Експортер, таким чином, фактично перетворює свою кредитну операцію по торговій угоді в операцію з готівкою у цьому випадку він відповідає одноразово лише за задовільне виготовлення і постачання товарів, а також за правильне оформлення документів по зобов'язаннях. Ці остання обставина разом із наявністю фіксованої процентної ставки, стягнутої за всю операцію на самому її початку, робить форфейтування цілком прийнятою послугою для експортера і відносно недорого. Альтернативою іншим сучасним формам


 •  
  Загрузка...