REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Міжнародний кредит в системі банківського обслуговування зовнішньоекономічної діяльності

та ресурсозберігаючі технології, агропромисловий комплекс, медична та мікробіологічна промисловість, авіабудування, ракетобудування, автомобілебудування, легка промисловість, інфраструктура, окремі, надзвичайно важливі об'єкти), програмах діяльності кабінету Міністрів України з відповідними корективами, що окреслюються Законами про державний бюджет України на кожен рік.

Останнім часом при залученні іноземних експортних кредитів державні органи докладають зусиль щоб примусити ці ресурси працювати на території України та підтримувати українські підприємства. Міжнародні правила дозволяють фінансувати і ту частку контрактів, яка передбачає постачання товарів або надання послуг, які проходять не з країн-кредитора, в тому числі і долю власного виробництва (до 15%0. вимогою до зарубіжного кредитора при наданні державних гарантій уряд України висуває виконання субконтрактів за експортними контрактами українськими виробниками, створення спільних підприємств.

При цьому можуть бути врахованими чинне податкове законодавство України, необхідність амортизаційних відрахувань за встановленими нормами на обладнання, яке планується закупити, необхідність сплати ПДВ при його митному оформленні, встановлені джерела та обсяги витрат за проектом, які не входять до контракту - ремонт, монтаж, і т.д.;

- анкета заявника на отримання кредиту;

- документи, що підтверджують можливість погашення кредиту за
рахунок результатів господарської діяльності та оформлення застави або поруки.
Бажано подати економічну ефективність госпрозрахункової діяльності
підприємства за попередні роки (надати баланси, звіти про господарську
діяльність тощо), а також копії статутних та інших документів.

Важливими формами зовнішньоекономічних відносин, що сприяють інтегруванню України в систему світового господарства, є встановлення прямих контактів між спорідненими підприємствами, спільними комерційними банками, центрами з підготовки спеціалістів різного профілю зі знанням ринкового механізму, систем менеджменту і маркетингу.

Наявність різноманітних видів міжнародного кредиту обумовлює використання на практиці різних за своїм змістом і специфікою механізмів здійснення міжнародних кредитних операцій.

В Україні використання оптимальних за структурою механізмів міжнародних банківських кредитних операцій забезпечуватиме стимулювання експорту, що є важливим для розвитку національної економіки.

Міжнародний кредит - це рух позичкового капіталу в сфері міжнародних економічних відносин. Міжнародний кредит означає кредитні відносини між державами, банками і підприємствами (фірмами) різних країн. В основі міжнародного кредиту - передача грошових (валютних) чи товарних ресурсів з

однієї країни в іншу країну на засадах принципів кредитування. Необхідність використання міжнародного кредиту визначається потребами поглиблення міжнародного поділу праці і розвитку світогосподарських зв'язків.

В зовнішньоекономічних операціях міжнародний кредит виконує такі функції:

 • Сприяє процесу накопичення капіталів в рамках усього світового
  господарства;

 • Прискорює процес реалізації товарів, послуг, інтелектуальної
  власності у всесвітньому масштабі, розсуваючи тим самим рамки
  розширеного відтворення;

 • Забезпечує перерозподіл фінансових ресурсів між сторонами-
  учасниками;

  9. Сприяє економії витрат обертання в сфері міжнародних розрахунків;
  10.Здійснює регулювання економіки.

  Об'єктивна потреба у міжнародному кредиті пов'язана з:

  • необхідністю одночасних великих капіталовкладень для розширення
   виробництва;

  • кругообігом засобів у світовому господарстві;

  • особливостями міжнародного виробництва і реалізації;

  • розходженнями в обсязі і термінах міжнародних угод.
  Суб'єктами міжнародного кредиту є державні структури, банки,

  міжнародні та регіональні валютно-кредитні організації, підприємства (фірми) та інші юридичні особи, окремі громадяни, кредиторами і позичальниками - представники різних країн. Залежно від суб'єктів міжнародних кредитних відносин виділяють: кредит між підприємствами (фірмами) різних країн; банківський кредит у міжнародній торгівлі; міждержавні (урядові) кредити; кредити міжнародних і валютно-фінансових організацій.

  За формою міжнародні кредити можна полити на фінансові і комерційні.

  Фінансовий кредит - це грошовий кредит, наданий банками на умовах повернення, терміновості, платності і забезпеченості.

  Комерційний кредит - це кредит як різновид розрахунків, тобто розрахунків із розстрочкою платежів.

  Основними видами комерційного кредиту є:

  - фірмовий кредит;

  - вексельний кредит;

  - обліковий кредит;

  - кредит за відкритим рахунком;

  - овердрафт;

  - акцептний кредит;

  - факторинг;

  - форфейтування;

  - лізинг.

  РОЗДІЛ 2

  АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНОГО

  КРЕДИТУВАННЯ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ БАНКАМИ

  ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

  2.1. Методика кредитного аналізу підприємства-позичальника.Визначення ціни кредиту

  Специфічною особливістю динаміки кредитування банками в іноземній валюті є її нестійкість через залежність від фактора інфляційних очікувань суб'єктів економіки, що є прямим наслідком дії ефекту внутрішнього відпливу капіталу. Це явище характерне для країн з недостатньо розвинутими фінансовими системами, висуває певні вимоги щодо завдань їх грошово-кредитної політики. В умовах нестабільності національних грошей кредити в іноземній валюті використовують як засіб страхування ризиків і кредитори, і позичальники Кредитори надають перевагу кредитуванню в іноземній валюті для страхування інфляційних ризиків, а позичальники в умовах коли ціни гривневих ресурсів містять компоненту, пов'язану з високими інфляційними очікуваннями кредитора, надають перевагу валютним кредитам з метою зниження вартості запозичення. Такі тенденції з точки зору ефективності використання валютних ресурсів у національній економіці свідчать, швидше, про недостатню ефективність їх використання.

  Аналіз кредитного ризику підприємства-позичальника передбачає два основні напрями: оцінку бізнес-ризику і фінансово-майновий аналіз позичальника.

  Для оцінки бізнес-ризику необхідно проаналізувати такі фактори: зовнішнє - - ринкове середовище фірми;

  - якість управління фірми;

  - характер взаємовідносин з клієнтами фірми.

  Знання ринку, на якому функціонує клієнт, необхідне не тільки для оцінки результатів минулої діяльності, а й для розуміння всіх припущень, на яких базуються фінансові прогнози.

  Існуючі та потенційні ринки компанії повинні бути чітко визначені як клієнтом так і банком. Привабливішими галузями є ті, які вирізняються стабільно високим рівнем попиту та відносно невисокою конкуренцією. Для оцінки галузі, в якій працює клієнт доцільно перевірити такі джерела інформації: самостійні дослідження клієнта; пресу та комерційні огляди; економічні огляди; досвід інших клієнтів даної галузі; статистичні публікації уряду; банківські класифікації галузей (якщо


 •  
  Загрузка...