REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Міжнародний кредит в системі банківського обслуговування зовнішньоекономічної діяльності

коштів.

Оберненість запасів і витрат - це відношення виручки від реалізації продукції до середньої за період вартості запасів і витрат.

Оберненість дебіторської заборгованості - відношення виручки від реалізації продукції до середньої за період суми дебіторської заборгованості.

Оберненість найбільш ліквідних активів - відношення виручки від реалізації продукції до середньої за період суми найліквідніших активів, тобто грошових коштів і короткотермінових фінансових вкладень.

Віддача власного капіталу - відношення виручки від реалізації продукції до середньої за період величини джерел власних коштів.

Досліджуючи ринкову сталість акціонерних товариств, корисно використовувати відносні показники: чистий прибуток на одну акцію, дивіденди на одну акцію, відношення дивідендів на одну акцію до ринкового курсу акції та ін.

Розмір відсотка залежить від розміру кредиту, його тривалості, типу валюти, ризику неплатежу і виду забезпечення (банківська гарантія, акредитив тощо) (рис. 2.3.)

Зокрема, чим триваліший термін кредиту, тим, як правило, вища ставка річного відсотка. Тому, наприклад, ціна кредиту в розмірі 6-8% річних може виявитися занадто високою для 3-міячного кредиту і нормальною для 1-1,5-річного. Крім того, якщо валюта кредиту сильна і стійка, кредитні відсотки будуть нижчими, ніж у випадку використання слабких валют, курс яких має тенденцію до значних коливань.

Рис. 2.3. Вплив чинників на розмір відсотків за надання кредиту [43, с.233]

При визначенні показників відсоткових ставок у міжнародній торговельній практиці вчаровуються також економічні та політичні умови країни-імпортера, що визначають характер ринку збуту. Зокрема, нестабільні політичні та економічні умови, ризикований характер ринку призведуть до збільшення плати за кредит.

У світовій практиці використовують таку формулу обчислення відсотків, нарахованих за фірмовий кредит:

(2.1)

Б*Ср

360*100%

де В - вартісна величина нарахованих відсотків;

Б - величина основного боргу;

Ср - річна відсоткова ставка за кредит;

Д - кількість днів користування кредитом;

360 - кількість днів у році прийнята за базу (може використовуватись 365 днів).

Розмір відсотка залежить від розміру кредиту, його тривалості, типа валюти, акредитивів і т.і. зокрема, чим триваліше термін кредиту, тим, звичайно, вища ставка річного відсотка і тому, наприклад, ціна кредиту в розмірі 6-8% річних може виявитися занадто високою для 3-місячного кредиту і нормальною для 1-1,5 річного кредиту. Крім того, якщо валюта кредиту сильна і стійка, кредитні відсотки будуть нижчими, ніж у випадку використання слабких валют, чий курс може бути схильний до значних коливань.

При визначенні показників процентних ставок в міжнародній торговій практиці враховуються також такі фактори, як економічні і політичні умови країни-імпортера, які визначають характер ринка збуту, зокрема, нестабільні політичні і економічні умови, ризикований характер ринка ведуть до збільшення плати за кредит.

У світовій практиці використовують слідуючи формулу розрахунку величини відсотків, зарахованих за кредит:

Б*Ср*Д

В = --------------- (2.2)

360*100%

де В - вартісна величина нарахованих відсотків;

Б - величина основного боргу;

Ср - річна відсоткова ставка по кредиту;

Д - кількість днів користування кредитом;

360 - кількість днів у році, прийнята за базу (може використовуватись 365 днів).

Наприклад, підприємством "К" був наданий фірмовий кредит фірмі "Z" на суму 180 000 дол. США на строк 45 днів за ставкою 6% річних. При цьому величина нарахованих відсотків буде розрахована наступним чином:

180000*6*45

В = ---------------- + 1350 дол. США

360*100

у торгових контрактах може бути передбачена поступова оплата продукції. Наприклад, при поставці товару на 180000 дол. США на умовах розстрочки платежу, при процентній ставці 5% річних в контракті зафіксовано, що 90000,00 дол. США - через 90 днів з дати відвантаження. В подібних випадках у світовій практиці використовують такі способи калькуляції нарахованих процентів: лінійний (іноді називають прогресивний) і штафельний (або регресивний) та пропорційний.

При лінійному методі величина розраховується для кожної частини кредиту окремо з дати надання кредиту. У наведеному прикладі за допомогою цього метода загальна величина відсотків буде нараховуватися в три етапи:

90000*5*45

1) В1 = ------------------ = 562,5 дол. США

360*100

90000*5*90

2) В2 = ------------------ = 1125 дол. США

360*100

3) В = В1 + В2 = 562,5 + 1125 + 1687,5 дол. США

При штафельному способі нарахування відсотків відбувається на залишок основного боргу за час з дати його використання до дати погашення. В нашому прикладі загальна сума нарахованих відсотків згідно штафельному методу калькулюється за формулою:

(180000*45+90000*45)*5

В = ----------------------------------- = 1687,5 дол. США

360*100

Пропорційний (змішаний) спосіб нарахування відсотків полягає у підрахуванні загальної суми відсотків з кредиту і її поділ на число платежів (траншів О. при такому способі відсотки виплачуються рівними внесками. В нашому прикладі загальна сума відсотків з кредиту становить 1687,5 дол. США;

Поділивши цю суму на кількість траншів, визначаємо величину одноразової виплати відсотків:

В(1,2) = 1687,5:2 = 843,75

Відсотки за кредитом зазвичай починають нараховувати з моменту закінчення поставки, а їхню виплату здійснюють послідовними внесками одночасно з оплатою кожної частини платежу за контрактом. Поширеною є практика виставлення векселів на підлягаючу сплаті частину основного боргу і нарахованих відсотків. У контракті, а також у рахунку-фактурі зазвичай суворо фіксуються графік оплати основного боргу і нарахованих відсотків.

Покупець зазвичай виграє при нарахуванні відсотків прогресивним способом і виплаті їх більш рідкими внесками, наприклад, піврічними, а не квартальними. Продавець же, навпаки, об'єктивно зацікавлений у використанні регресивного способу і виплаті частішими внесками.

Доцільність купівель на умовах фірмового кредитування визначається реальною економічною ефективністю отримуваної продукції в порівнянні з ціною кредиту. Ціна кредиту не обмежується лише величиною нарахованих процентів, а комплексно відображає всі витрати імпортера, які з'явилися у зв'язку з отриманням розстрочки платежу. Вона складається із основних і додаткових витрат. До основних відносяться ті витрати, які надходять як доход кредитору; до додаткових - усі ті, які будучи витратами для позичальника, не складають доходу для кредитора, а йдуть у руки третіх осіб, залучених до розрахункової операції - банків і т.п. До додаткових витрат, наприклад відноситься комісія, які сплачує імпортер банку, що гарантує експортеру своєчасне погашення боргу. Ці витрати по кредиту входять у розряд одноразових і прихованих. На наш погляд, при оцінці доцільності купівель на умовах фірмового кредиту для імпортера важливо визначити як абсолютну суму


 
Загрузка...