REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Міжнародний кредит в системі банківського обслуговування зовнішньоекономічної діяльності

валюті

УСЬОГО

1991

-

-

1992

3

3

-

1993

21

21

-

1994

359

359

-

1995

1049

980

69

1996

1350

1192

158

1997

2100

1840

260

1998

3756

2801

954

1999

6071

4428

1643

2000

9006

7157

1848

2001

12528

9184

3344

2002

17572

11497

6076

2003

28272

12545

15727

2004

37372

13711

23660

2005

37406

13540

23866

Суб'єкти господарювання

1995

1040

971

68

1996

1347

1189

158

1997

2097

1839

258

1998

3723

2770

953

1999

6015

4372

1642

2000

8859

7015

1843

2001

12098

8760

3338

2002

16231

10870

5361

2003

23290

11659

11631

2004

29220

12708

16512

2005

29330

12390

16939

В структурі вимог банків за кредитами наданими в інвалюті за період 2002-2005 p.p. суб'єктам господарювання спостерігається чітка тенденція до зростання питомої ваги довготермінових кредитів у всьому об'ємі виданих банківських позик. Якщо у 2002 році це складало 33%, то в 2005 р. це 56,7%. Це свідчить про сталість банківської системи і стійкі темпи економічного зростання. Одночасно з цим зростання інфляційних очікувань протягом другої половини 90-х років активізувала ринок кредитів в іноземній валюті, а в 2003 році зумовило тенденцію випереджальної динаміки валютних кредитів.

Ціна запозичення є ще одним фактором який формує динаміку запозичення в іноземній валюті. Зниження ставок впродовж 1998-2004 p.p. майже вдвічі - з 20% до 11,6% - було ваговим фактором активізації валютних кредитів.

Як бачимо з таблиці в останній період часу спостерігається тенденція до відносної стабілізації відсоткових ставок за кредитами наданими суб'єктам підприємницької діяльності в іноземній валюті. Це свідчить про позитивні явища в економіці України.

На характер перерозподілу банками валютних коштів .значно вплинула лібералізація регулювання валютного ринку, скасування низки обмежень на кредитування у валюті.

Рис. 2.5. Динаміка показників інфляції та обсягів кредитування в іноземній валюті [48, с.38]

Таблиця 2.2.

Процентні ставки банків України за кредитами та депозитами (у розрізі валют) [20, с.57]Період

Кредити

Депозити

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

у нац. валюті

в інозем. валюті

в інозем. валюті

2003

16,8

19,5

11,2

7,8

6,9

2004

15,5

17,8

12,3

7,4

6,3

2005

15,0

18,3

12,3

9,2

7,9

Таблиця 2.3.

ПРОЦЕНТНІ СТАВКИ БАНКІВ УКРАЇНИ ЗА КРЕДИТАМИ (у розрізі валют) [20, с.57]Період

Усього

У тому числі у доларах СІЛА

Усього

2005

14,6

12,2

Суб'єктам господарювання

2005

14,4

12,0

Прийняття рішення про відміну обмежень на позички фізичним особам у 1999р. сприяло збільшенню обсягів довгострокового кредитування громадян у 2000р., а зростання ринку нерухомості - значним структурним зрушенням; у 2002 році довгострокове кредитування фізичних осіб у валюті збільшилося у 113 разів і становило 55,2% від усіх наданих їм валютних позичок; у 2003 році ця тенденція набула подальшого розвитку, і частка довгострокових кредитів у валюті зросла до 82% (табл. 2.4.)

Зазначені структурні зрушення у валютному фінансуванні свідчать про тенденції щодо використання іноземної валюти на потреби, не пов'язані з функціонуванням зовнішньоекономічного сектору та, на нашу думку, підтверджують наявність ефекту внутрішнього відпливу капіталу. Це свідчить про певну незрілість вітчизняної фінансової системи, її неповну відповідність тим завданням, які постають перед національною економікою на сучасному етапі.

Таблиця 2.4

Розподіл кредитів, наданих банками в економіку України в іноземній валюті, за позичальниками [48, с.38]Види ресурсів

1998р

2001

р

2002

р

2003

р

2004

р

20054

р

Млн. грн.

%

Млн грн.

%

Млн грн.

%

Млн грн.

%

Млн грн.

%

Млн грн.

%

Усього кредитів, наданих


 
Загрузка...