REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Міжнародний кредит в системі банківського обслуговування зовнішньоекономічної діяльності

економіку

3756

100

9006

100

12528

100

17572

100

28272

100

37372

100

Кредити, надані суб'єктам господарювання

3723

99,1

8858

98,4

12098

96,6

13236

92,4

23290

82,4

29220

78,2

Кредити, надані фізичним особам

33

0,9

147

1,6

430

3,4

1341

7,6

4982

17,6

8151

21,8

Кредити, надані суб'єктам господарювання

госгосподарювання

3723

100

88587

100

12098

100

16231

100

23290

100

29220

100

В тому числі: - короткострокові

- довгострокові

2770

953

74,4

25,6

15

1843

79,2

20,8

8760

3338

72,4

27,6

10870

5361

67

33

659

631

50

50

12708

16512

43,5

56,5

Кредити, надані фізичним особам

33

100

147

100

430

100

1341

100

4982

100

8151

100

В тому числі:

- короткострокові

- довгострокові

32

1

99,9

0,1

142

5

96,5

3,5

424

6

98,6

1,4

627

714

46,8

55,2

886

96

17,8

82,2

1003

7148

12,3

77,7

Такий стан підтверджується значним відставанням темпів фінансування інвестицій у валюті від темпів зростання обсягів довгих грошей, залучених банками навіть після макроекономічної стабілізації вітчизняної економіки. Так, упродовж 2002-2005 pp. залучення довгострокових ресурсів у іноземній валюті збільшилися в 56 разів, а фінансування інвестицій у валюті протягом цього ж періоду - лише у 9 разів. Проте хоча довгі інвестиційні ресурси формуються в незначних для економіки обсягах, позитивною тенденцією, безумовно, є те, що інвестиції у валюті з 2002 р. зростають із випереджальною динамікою порівняно зі швидкістю збільшення обсягів кредитів, які спрямовуються на поточні потреби (рис. 2.6.)

Рис.2.6. Динаміка банківського фінансування в іноземній валюті поточної та інвестиційної діяльності [48, с.39]

Зазначена тенденція свідчить про поступову переорієнтацію банків на зростання попиту на інвестиційні ресурси відповідно до потреби фінансування процесів оновлення матеріальної бази суспільного виробництва. Однак темпи структурних зрушень у перерозподілі валютних ресурсів не можуть забезпечити процеси модернізації через незначні обсяги ресурсів, що спрямовуються на фінансування інвестицій. Попри те, що впродовж останніх п'яти років вони зросли у 4 рази та становили в 2004 році близько 4 млрд. грн., потреба вітчизняної економіки у подібних фінансових ресурсах є на порядок більшою (табл. 2.5.)

Тому постає проблема щодо створення умов для закріплення позитивних тенденцій та забезпечення їх розвитку.

Таблиця 2.5

Кредити, надані банками в економіку України в іноземній валюті,

за призначенням [48, с.39]Види ресурсів

1998 р.

2001 р

р

2002 р

р

2003 р

р

2004 р

р

2005р.

р

Млн. грн.

%

Млн грн.

%

Млн грн.

%

Млн грн.

%

Млн грн.

%

Млн грн.

%

Усього кредитів, наданих в економіку

3756

100

900 6

100

125 28

100

175 72

100

28272

100

373 2

100

Кредити, надані на фінансування поточної діяльності

3251

86,69

838 9

93, 1

117 65

93, 6

16472

93,7

26121

92,4

327 84

86,7

Кредити, надані на фінансування інвестиційної діяльності

505

13,4

527

6,9

612

6,1

1100

6,3

215 1

7,6

458 7

12, 3

Аналіз валютного кредитування за видами діяльності .теж спонукає до висновку, що впродовж 1998-2003 pp. традиційно в структурі фінансування поточної діяльності домінували короткострокові кредити, проте, незважаючи на зростання обсягів зовнішньої торгівлі, для цього періоду характерною тенденцією є переважання обсягів валютного кредитування поточної діяльності, не пов'язаної із зовнішньоекономічним сектором (рис. 2.7.)

Рис. 2.7. Обсяги кредитів, наданих в іноземній валюті на фінансування поточної діяльності й експортно-імпортні операції [48, с.39]

Водночас позитивною тенденцією у використанні валютних коштів, залучених в економіку, є переважання довгострокових ресурсів банків, спрямованих на інвестиційні потреби позичальників (рис. 2.8.)

Міжнародний кредит в системі банківського обслуговування зовнішньоекономічної діяльності

2001р 2002р 2003р 2004р 2005р 2006р

• Короткострокові Довгострокові

Рис.2.8. Структура кредитів, наданих на фінансування інвестиційної діяльності [48, с.39 ]

Серед позитивних тенденцій у валютному фінансуванні банками економіки зазначимо його зорієнтованість на реальний сектор економіки - впродовж 1996-2003 pp. понад 90% короткострокових кредитів, наданих в економіку, було спрямовано у її не фінансовий сектор: на нього в 2001-2005 pp. припадало близько 90% довгострокових кредитів у валюті. Тенденція змінилася в 2006 p., коли частка довгострокових валютних кредитів, спрямованих банками у реальний сектор економіки, знизилася до 72%. В останні роки швидше зростає


 
Загрузка...