REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Міжнародний кредит в системі банківського обслуговування зовнішньоекономічної діяльності

довгострокове кредитування суб'єктів не фінансового сектору в іноземній валюті (рис. 2.9.)

Рис. 2.9. Динаміка обсягів вимог банків за коротко - та довгостроковими кредитами до суб'єктів не фінансового сектору в іноземній валюті [48, с.40]

Необхідно зазначити, що в досліджуваний період істотний позитивний вплив на динаміку довгострокового кредитування у валюті справили такі фактори, як сприятлива зовнішньоекономічна кон'юнктура та фінансова стабілізація вітчизняної економіки. Забезпечення економіки довгими ресурсами для банку супроводжується значними ризиками, пов'язаними з труднощами їх оцінки в умовах економічної нестабільності, з браком механізмів їх страхування та переведенням невизначеності у ризик.

Таблиця 2.6.

Кредити, надані банками в економіку України в іноземній валюті,

за строками [48, с.40]Період

Короткострокові

Довгострокові

Млн..грн..

Темпи зростання до попереднього року,

%

Млн..грн..

Темпи зростання до попереднього року,

%

1998р.

1192

122

158

228

1999р.

1840

154

260

165

2000р.

2810

152

954

366

2001р.

4428

158

1643

172

2002р.

7157

160

1848

111

2003р.

9184

128

3344

181

2004р.

11497

125

6076

182

2005р.

12545

109

15727

259

2006р.

13711

109

23660

150

Аналіз динаміки довгострокового кредитування свідчить: у період 1998-2001 рр., який характеризувався нестабільними темпами зростання довгострокового кредиту, особливо негативно на створення довгих грошей банківською системою вплинула криза 1998р., що призвела до падіння темпів зростання довгострокового кредитування (табл. 2.7.).

Проведений нами аналіз засвідчує, що провідними факторами, які визначають особливості валютної складової структури кредитного портфеля банків, є стабільність національних грошей і цінові умови, що формуються на національному фінансовому ринку.

Зазначені структурні зрушення у валютному фінансуванні свідчать про тенденції щодо використання іноземної валюти на потреби, непов'язані з функціонуванням зовнішньоекономічного сектору та підтверджують наявність ефекту внутрішнього відпливу капіталу. Це свідчить про певну незрілість вітчизняної фінансової системи і її неповну відповідальність тим завданням, які постають перед національною економікою на сучасному етапі. Позитивні тенденції у зміні вказаної ситуації привнесли кредити надані банками України суб'єктам господарювання в 2005 році. Зокрема в добувну промисловість, на виробництво електроенергії та газу, оптову і роздрібну торгівлю.

Таблиця 2.7.

Вимоги банків за кредитами, наданими в економіку України на кінець 2004 року (за видами економічної діяльності) [20, с.85]

Види економічної діяльності

В інозем валюті

Короткострокових кредитів в інозем валюті

Довгострокових кредитів в інозем валюті

Усього

37372

13711

23660

Кредити, надані суб'єктам господарювання

29220

12708

16512

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

1104

436

668

Рибне господарство

79

19

60

Добувна промисловість

1073

687

387

Обробна промисловість

10609

4585

6025

Виробництво електроенергії, газу та води

129

19

111

Будівництво

933

232

701

Оптова і роздрібна торгівля

11495

5816

5680

Готелі та ресторани

134

16

118

Транспорт

1259

389

869

Фінансова діяльність

344

84

261

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

1425

312

1113

Державне управління

11

3

9

Освіта

15

2

12

Охорона здоров'я та соціальна допомога

220

19

201

Колективні, громадські та особисті послуги

389

92

297

Послуги домашньої прислуги

-

-

-

Екстериторіальна діяльність

0

-

0

Такий стан підтверджується значним відставанням темпів фінансування інвестицій у валюті від темпів зростання обсягів довгих грошей залучених банками навіть після макроекономічної стабілізації вітчизняної економіки. Так на протязі 2003-2004 p.p. залучення довгострокових ресурсів в іноземній валюті збільшилось в 56 разів, а фінансування інвестицій в валюті протягом цього ж періоду лише в 9 разів. Проте, хоча довгі інвестиційні ресурси формуються в незначних для економіки обсягах, позитивною тенденцією є те, що інвестиції в валюті з 2002 року зростають з випереджальною динамікою порівняно із швидкістю

Суб'єкти малого підприємництва сфери торгівлі, виробництва та послуг (ательє, майстерні, підприємства сфери харчування, перукарні, хімчистки, фотолабораторії, транспортні фірми і тому подібні):

- фізичні особи, зареєстровані у встановленому законодавством порядку, як суб'єкти підприємницької діяльності,

- юридичні особи - підприємства приватної форми власності, будь-якої організаційно-правової форми господарювання, в яких середньо облікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 1 000 000 ЄВРО при


 
Загрузка...