REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Міжнародні відносини, Міжнародна економіка → Міжнародний кредит в системі банківського обслуговування зовнішньоекономічної діяльності

цьому доля державної власності яких не повинна перевищувати 25%.

Юридичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, які мають статус "малого підприємства", приватним підприємцям, які знаходяться на загальній системі оподаткування, банк може надавати мікро кредити.

Мікро клієнти для отримання мікро кредитів в банку повинні відповідати наступним вимогам:

- фактично займатися підприємницькою діяльністю строком не менше 3-х останніх календарних місяців до дати подачі документів в банк. "Стартову" підприємницьку діяльність банк не кредитує.

Клієнт не може отримати кредит за програмою мікрокредитування якщо:

- протягом терміну ведення підприємницької діяльності клієнт неодноразово принципово змінював напрямки ведення бізнесу із закриттям попередніх бізнесів через збитковість або неефективність діяльності;

- підприємницька діяльність мікро позичальника здійснюється в сфері ігорного бізнесу, виробництва тютюнових або алкогольних виробів, виробництва зброї, екологічно небезпечного виробництва, торгівлі цінними паперами, селевого маркетингу, а також інші види діяльності, які суперечать діючому законодавству.

Максимальна сума мікро кредиту - не більше 25000 доларів США або в еквіваленті інших валют (гривня, євро, російський рубль) за курсом НБУ на дату проведення операції.

Цільова спрямованість та строк:

- на поповнення обігових коштів (на поточні витрати) - до 18

місяців;

- на купівлю основних засобів - до 24 місяців;

- на поповнення обігових коштів та купівлю основних засобів - до 18 місяців.

Максимальна сума та максимальний термін мікро кредиту можуть бути більші за вказані за рішенням Кредитно-інвестиційного комітету банку, що доводиться до відома філії відповідним протоколом.

Банк надає мікро кредити мікро позичальникам в формі:

 • разового кредиту;

 • разового кредиту в рамках діючої Генеральної угоди;

 • кредитної лінії (відновлюваної, не відновлюваної);

 • технічного кредиту (кредит джерелом повернення якого є іноземна валюта, що закуповується на УМВБ, кредит джерелом повернення якого є виручка в іноземній валюті);

 • овердрафту;

 • кредитного ліміту на корпоративну пластикову банківську картку.

  Овердрафт надається мікро клієнтам, які відповідають умовам, визначеним порядком овердрафтного кредитування клієнтів АКБ " Райффайзенбанк Аваль".

  Мікро клієнтам надається "класичний" овердрафт в національній валюті з оформленням забезпечення.

  Технічні кредити видаються на умовах регламентованих порядком надання кредиту в іноземній валюті джерелом проведення якого є іноземна валюта, що закуповується на міжбанківському валютному ринку та порядком надання кредиту в іноземній валюті та / або національній валюті джерелом повернення якого є виручка в іноземній валюті, але за дотримання наступних особливих вимог:

 • технічний мікрокредит надається без проведення детального фінансового-економічного аналізу діяльності мікро клієнта.

  Разові кредити в рамках встановленого ліміту:

 • з клієнтом укладається генеральна угода, в рамках якої ,банк може надавати кредити у вигляді траншів;

 • разові кредити в рамках діючої Генеральної угоди надаються суб'єктам підприємницької діяльності - фізичним особам, юридичним особам та фізичним особам (залежно від форми кредиту);

 • кожний транш надається як разовий кредит (на різних умовах в частині умов погашення, процентних ставок тощо) зі щомісячною сплатою відсотків та погашенням частини кредиту згідно графіку погашення;

 • кінцевий термін погашення будь-якого траншу, наданого в рамках генеральної угоди, не повинен бути більшим за кінцевий термін дії цієї угоди;

 • сума всіх поточних зобов'язань у вигляді траншів в рамках генеральної угоди не повинна перевищувати загальний ліміт генеральної угоди;

 • кількість наданих в рамках цієї угоди траншів не повинна перевищувати 3-х діючих одночасно;

 • термін генеральної угоди не може перевищувати 3 років при оформленні в заставу нерухомого майна та 2 років при оформленні застави автотранспорту;

 • договори застави та поруки укладаються із посиланням на генеральну угоду та повинні забезпечувати весь обсяг зобов'язань, передбачених цією угодою;

 • у випадку будь-яких змін, в тому числі і видачі нового траншу, внести відповідні зміни в договори застави та поруки.

  При укладанні генеральної угоди дати надання та кількість траншів не визначено, а видача кожного траншу повинна супроводжуватися обов'язковим проведенням соціального та фінансово-економічного аналізу та затвердженням кредитним комітетом (радою) банку.

  Обов'язковою умовою видачі відновлюваних кредитних ліній є їх затвердження заступником начальника відділу організації проекту мікрокредитування (регіональним менеджером, який курує відповідний регіон, або безпосередньо начальником відділу організації проекту мікрокредитування.

  Кількість одночасно діючих (паралельних) разових мікро кредитів в межах максимального ліміту заборгованості не може перевищувати 3-х кредитів, наданих позичальнику та спорідненим з ним особам. Як виключення, позичальник та споріднені з ним особи можуть мати більше 3-ох одночасно діючих кредитів за умови погодження з начальником відділу організації проекту мікрокредитування. При цьому, максимальна кількість одночасно діючих кредитів не може бути більше 5 кредитів.

  З метою мінімізації кредитного ризику за мікроелементами, що взагалі не мають в банку (інших банках) кредитної історії, видача мікрокредитів здійснюється банком за системою випробувальних (перевірочних) кредитів.

  Економічна суть системи випробувальних (перевірочних) кредитів полягає в тому, що кредитні відношення банк - мікропозичальник починаються з незначних сум кредитів - не більше 10000 доларів США або еквіваленті інших валют (гривня, євро, російський рубль) за курсом Національного банку України на дату проведення операцій та строком мікро кредиту - до 6 місяців, із збільшенням сум та строків мікро кредитів за наступними договорами кредиту, паралельно зі зростанням обсягів бізнесу мікро позичальника та появи у нього архіву кредитних історій.

  Валютою мікро кредитів є - національна валюта (гривна) та іноземна валюта (долар США, ЄВРО, російський рубль).

  Мікро кредити в національній валюті надаються Приватним підприємцям і Підприємствам в безготівковій формі, на цільове кредитування конкретного заходу, шляхом оплати з позичкового рахунку платіжних доручень мікро позичальника на користь його контрагентів або на поповнення оборотних коштів (поточні витрати), шляхом зарахування кредитних коштів на поточний (картковий) рахунок мікро позичальника в Банку.

  З поточного (карткового) рахунку в Банку, мікро позичальник може отримати за грошовим чеком (корпоративною банківською платіжною карткою емітованою Банком) готівку, відповідно до нормативних документів Національного банку України, які регламентують питання отримання готівки з поточних (карткових) рахунків та внутрішніх документів АКБ " Райффайзенбанк Аваль".

  Отримання суб'єктом підприємницької діяльності


 •  
  Загрузка...